PPK. Kiedy mikroprzedsiębiorca nie musi ich tworzyć

Zwolnienie z tworzenia PPK ustawa uzależnia od woli osób zatrudnionych u przedsiębiorcy.
Zwolnienie z tworzenia PPK ustawa uzależnia od woli osób zatrudnionych u przedsiębiorcy.
Adobe Stock

Tylko mikrofirmy, w których żaden zatrudniony nie wyraził woli oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych, nie mają obowiązku ich tworzenia.

Pracownicze plany kapitałowe to program, w którym uczestniczyć mogą osoby zatrudnione, jeśli taka jest ich wola. Dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych udział w programie jest dobrowolny. Inaczej jest w przypadku podmiotów zatrudniających (np. pracodawców, zleceniodawców), dla których utworzenie PPK jest już obowiązkiem. Dotyczy to wszystkich podmiotów zatrudniających bez względu na ich wielkość, poza wymienionymi w ustawie o PPK wyjątkami. Jednym z nich są mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione zadeklarują, że nie chcą być uczestnikami PPK.

Warto sprawdzić: Ile naprawdę zarobili uczestnicy PPK przez III kw. 2020

Zwolnienie z tworzenia PPK – powód pierwszy

Zwolnienie z tworzenia PPK ustawa uzależnia od woli osób zatrudnionych u przedsiębiorcy. Warunek złożenia przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat uważa się za spełniony także w sytuacji, gdy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat złożą mikroprzedsiębiorcy wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55. roku życia, a osoby starsze nie złożą mu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Jeśli zatem wszystkie osoby zatrudnione u mikroprzedsiębiorcy, które nie mają 55 lat, złożą mu deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat, a żadna z osób 55+ nie złoży mu wniosku o zawarcie umowy, nie będzie on tworzył PPK.

Ale czy z tego obowiązku jest zwolniony na zawsze? – nie.

Jeśli bowiem straci swój status, zatrudni osobę, która będzie chciała oszczędzać w PPK lub też choćby jedna z osób dotychczas u niego pracujących zmieni zdanie i złoży mu wniosek o zawarcie umowy lub wniosek o dokonywanie wpłat, będzie miał obowiązek utworzyć PPK. Powinien zatem niezwłocznie rozpocząć procedurę zmierzającą do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. Trzeba bowiem pamiętać, że osoby, które złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w każdej chwili mogą zmienić zdanie. Mogą wtedy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a w przypadku osób w wieku 55–70 lat – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Warto sprawdzić: Limit wpłat na IKE i IKZE w 2021 r.

Zwolnienie z tworzenia PPK – pozostałe przypadki

Ustawa o PPK wymienia jeszcze dwa przypadki, gdy podmiot zatrudniający może nie stosować bądź nie stosuje tej ustawy. Pierwszy dotyczy podmiotów, które – w terminie, w którym ustawa o PPK powinna mieć do nich zastosowanie – prowadziły, na warunkach opisanych w ustawie, pracowniczy program emerytalny. Drugi dotyczy osób fizycznych, które zatrudniają – w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą – inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Chodzi tu m.in. o zatrudnienie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w celach prywatnych, np. opiekunki do dziecka lub pomocy domowej, dla których to osób osoba je zatrudniająca nie musi tworzyć PPK.

Jeśli jednak osoba ta zatrudni np. pracowników w ramach działalności gospodarczej, będzie zobowiązana umożliwić im oszczędzanie w PPK.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jaki powinien być laptop dla wymagających?

Laptopy biznesowe to kategoria sprzętu znacząco różniąca się od notebooka dla użytkownika domowego. Klienci ...

Pracownicze plany kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania dla załóg

Sprawdź, jak przygotować się na PPK

Niektóre firmy już muszą wprowadzać pracownicze plany kapitałowe, inne będą do tego zobowiązane wkrótce. ...

Terminal za darmo? Program Polska Bezgotówkowa

Obecnie 62% klientów płacących bezgotówkowo preferuje karty płatnicze. Tylko na koniec czerwca 2020 roku, ...