Co się dzieje z OC i autocasco po sprzedaży auta

Nabywca auta może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, zawartą przez sprzedawcę, jeśli jednak to zrobi, to od razu musi kupić nową polisę.

Publikacja: 10.01.2020 16:36

Co się dzieje z OC i autocasco po sprzedaży auta

Foto: Adobe Stock

Przy zakupie auta sprzedawca musi przekazać nowemu właścicielowi pojazdu umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kupujący samochód może wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie jej trwania, do tego umowa OC nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, ale ulega rozwiązaniu dopiero z upływem okresu, na który została zawarta.

Warto sprawdzić: OC bez prawa jazdy. Jak taniej kupić takie ubezpieczenie

Obowiązek sprzedawcy

Osoba, która sprzedaje samochód, ma obowiązek przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, czyli innymi słowy polisę. Sprzedawca auta powinien też w terminie 14 dni powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela i podać jego dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (ewentualnie nazwa, siedziba i numer REGON).

Zaniedbanie tego obowiązku może być kosztowne. Sprzedawca pojazdu ponosi wraz z nowym właścicielem solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia przekazania zakładowi ubezpieczeń wymaganych informacji. Jeżeli więc nie poinformuje on towarzystwa o sprzedaży auta, to może ono wybrać, czy zapłaty składki za wskazany okres będzie dochodzić od sprzedawcy, czy też od nabywcy auta. A łatwiej mu dochodzić zapłaty od swojego klienta (czyli sprzedawcy), gdyż ma jego dane. Mało tego, nawet niepodanie ubezpieczycielowi numeru REGON firmy, która kupiła auto, może skutkować tym, że ubezpieczyciel będzie dochodził zapłaty należnej składki od sprzedawcy pojazdu.

Warto sprawdzić: OC dla młodych kierowców może być nawet 400 proc. droższe

Nabywca musi mieć polisę OC

Nowy właściciel samochodu w każdej chwili może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, zawartą przez poprzedniego właściciela auta, ale zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje poprzedniemu właścicielowi samochodu. Umowę można wypowiedzieć w placówce ubezpieczyciela, listem poleconym (za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego) albo składając oświadczenie u agenta ubezpieczeniowego. Towarzystwo może w takiej sytuacji żądać zapłaty składki tylko za czas faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

Przeliczenie składki

Po zmianie własności auta zakład ubezpieczeń może przeliczyć składkę, dostosowując ją do nowego właściciela, z uwzględnieniem przysługujących mu zniżek czy zwyżek. Jeżeli kupujący wypowiedział umowę, to do rekalkulacji nie dojdzie, gdyż umowa rozwiązuje się z dniem wypowiedzenia.

Ubezpieczyciel nie musi jednak z własnej inicjatywy przeliczać składki, gdyż np. może to być dla niego opłacalne, gdyż z nowym właścicielem wiąże się niższe ryzyko niż z poprzednim i musiałby dokonać zwrotu. Jeśli nabywca auta uzna, że to w jego interesie jest przeliczenie składki, może tego zażądać od towarzystwa. Wtedy towarzystwo będzie musiało przeliczyć składki za czas od dnia sprzedaży auta. Nowy właściciel pojazdu ma obowiązek podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

Wypowiedzenie umowy

W sytuacji, gdy decydujemy się na wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, to najpóźniej w dniu wypowiedzenia musimy kupić nową polisę. Każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu mechanicznego, łącznie z tym, który właśnie dokonał jego zakupu, ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, bez względu na to, czy używa tego pojazdu, czy też nie. Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może spowodować nałożenie kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli dotychczasowy właściciel nie miał ważnej polisy OC, to nabywca auta musi zawrzeć tego typu umowę jeszcze w dniu zakupu.

Regułą jest, że polisa OC po roku odnawia się automatycznie, z mocy samego prawa, chyba że właściciel auta ją wypowie. Od tej zasady są wyjątki, a jeden w nich dotyczy nowych właścicieli pojazdów. Jeśli kupiliśmy samochód z polisą, to taka polisa wygaśnie z upływem okresu, na jaki została zawarta przez sprzedawcę , chyba że ją wcześniej wypowiemy. Przed upływem terminu ważności polisy trzeba więc kupić nową polisę OC.

Warto sprawdzić: Braku OC nie ukryjesz. Skuteczność wykrywania rośnie

Inaczej jest z autocasco

Umowa ubezpieczenia autocasco nie przechodzi na nabywcę auta, ale rozwiązuje się automatycznie z chwilą sprzedaży samochodu. Może się zdarzyć, że nabywca będzie chciał kontynuować dotychczasową umowę AC. Niektórzy ubezpieczyciele przewidują taką możliwość, trzeba więc sprawdzić, jak to wygląda w naszym towarzystwie i dopełnić niezbędnych formalności.

Sprzedawca, który chce otrzymać zwrot składki za ubezpieczenie autocasco, powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem do swojego ubezpieczyciela, a ten zwróci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, czyli za czas od dnia sprzedaży auta do końca okresu, na który umowa została zawarta. Tak będzie w sytuacji, gdy nie mieliśmy w okresie ubezpieczenia żadnej szkody w pojeździe.

Jeśli w trakcie ubezpieczenia sprzedawca pojazdu zdążył zlikwidować szkodę z AC, to otrzyma zwrot proporcjonalny do niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą może się zdarzyć tak, że nie otrzyma zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia mimo wcześniejszego zakończenia umowy – kluczowe znaczenie mają tutaj zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Przy zakupie auta sprzedawca musi przekazać nowemu właścicielowi pojazdu umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kupujący samochód może wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie jej trwania, do tego umowa OC nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, ale ulega rozwiązaniu dopiero z upływem okresu, na który została zawarta.

Warto sprawdzić: OC bez prawa jazdy. Jak taniej kupić takie ubezpieczenie

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inne Polisy
Złe wieści dla kierowców. OC coraz droższe
Inne Polisy
Ceny OC na przekór inflacji. W perspektywie kwartalnej widać jednak podwyżki
Inne Polisy
Kara za brak OC w 2024 roku. Kwota, która mocno zaboli
Inne Polisy
Revolut staruje ze sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjncyh
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Inne Polisy
OC droższe o 100 proc. Efekt szybkiego przejścia na auta elektryczne
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży