Najlepsze pakiety AC i OC. Ranking ubezpieczeń dla kierowców w różnym wieku

Najlepsze pakiety ubezpieczeń AC i OC dla kierowców na polskim rynku oferują Generali, Allianz i Uniqa.

Publikacja: 18.11.2021 14:07

Oferty ubezpieczycieli mają często krótkie terminy ważności i z dnia na dzień mogą ulegać istotnym z

Oferty ubezpieczycieli mają często krótkie terminy ważności i z dnia na dzień mogą ulegać istotnym zmianom.

Foto: Adobe Stock

Najlepsze pakiety OC i AC pojazdu oferują Generali – w zależności od profilu ubezpieczonego uzyskało od 19,5 i 22,1 pkt., Allianz – 19,2 pkt., oraz Uniqa – 18,8 pkt. Ranking prezentujemy w opcji dla 4 osób. W zależności od profilu danej osoby i ubezpieczanego auta zmiana się czołówka zestawienia. Przygotowany ranking przynosi informację, które wraz z innymi porównaniami, a przede wszystkim kryteriami wyboru polisy pozwoli wybrać optymalnie najlepsze ubezpieczenie dla konkretnej osoby. Warto pamiętać, iż towarzystwa często preferują określony profil kierowcy czy nawet rodzaj polisy.

Czytaj więcej

Lepiej nie oszukiwać towarzystwa, kto będzie jeździł samochodem

Ranking prezentujemy w opcji dla czterech osób. W zależności od profilu danej osoby i ubezpieczanego auta zmienia się czołówka zestawienia. Co pokazuje, że wpływ na cenę polisy w konkretnym towarzystwie ma także wiek ubezpieczanego kierowy czy auta. Przygotowany ranking przynosi informację, która wraz z innymi porównaniami, a przede wszystkim kryteriami wyboru polisy, pozwoli wybrać optymalnie najlepsze ubezpieczenie dla konkretnej osoby.

pieniadze.rp.pl

Ranking pakietów AC i OC

Porównanie dostępnych ofert ubezpieczeń komunikacyjnych jest coraz trudniejsze. Każde towarzystwo przedstawia najczęściej kilka możliwych wariantów cen i zakresu polis. Wysokość składki zależy od coraz większej liczny parametrów zarówno dotyczących ubezpieczonego, jak i jego auta. Obecnie cena nie powinna być jedynym czy nawet najważniejszym wyznacznikiem zakupu polisy. Dlatego przygotowując ranking najlepszych polis AC i OC, z 25 pkt – 10 przyznaliśmy właśnie cenie polisy. Pozostałe 15 pkt ocenia już zakres samego ubezpieczenia AC i pakietów dodatkowych: assistance i NNW. Przy czym skupiliśmy się tylko na sprawach najważniejszych jak: minimalny i maksymalny zakres ubezpieczenia assistance, maksymalna suma ubezpieczenia NNW czy wyceny szkody całkowitej.

– Poszukiwania dopasowanej oferty warto zacząć od porównania ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Rozglądając się po rynku, nie należy patrzeć tylko na niską cenę, ale przede wszystkim na zakres ochrony ubezpieczeniowej, który w każdym towarzystwie jest inny. Nikt nie lubi czytać długich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), ale to tam znajdziemy najwięcej szczegółów dotyczących zakresu ochrony – przyznaje Hubert Kocon, menedżer ds. rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Generali Polska.

I dodaje... – Odpowiednio dobrane ubezpieczenie autocasco ma zapewnić bezpieczeństwo kierowcy i jego bliskim.

pieniadze.rp.pl

Ryzyka

Przygotowując ranking, przejrzeliśmy Ogólne Warunki Ubezpieczeń wszystkich prezentowanych towarzystw. Większość z nich zapewnia ochronę od wszystkich ryzyk (all risk), co oznacza, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie za wszystkie zdarzenia, poza tymi, które jasno są wyłączone i zapisane w OWU, np. gdy kierowca był pod wpływem alkoholu lub gdy szkoda została wyrządzona celowo.

Bardzo ważna jest też kwestia wartości samochodu. Od niej w dużej mierze zależy składka za AC, a tym samym wysokość odszkodowania.

Jak tłumaczy Tomasz Rowicki, pełnomocnik zarządu w Compensa TU SA Vienna Insurance Group, ubezpieczyciele, określając wartość pojazdu, posiłkują się dostępnymi dla całego rynku systemami wyceny samochodów. Kupując polisę, trzeba zwrócić uwagę, jak w momencie zgłoszenia szkody traktowana jest ustalona przy podpisywaniu umowy wartość pojazdu. W przypadku np. kradzieży ubezpieczyciel może dokonać ponownej, szczegółowej wyceny pojazdu na dzień szkody i to będzie podstawą do wypłaty odszkodowania. Dlatego warto przy wyborze ubezpieczenia poprosić, aby przez całą umowę obowiązywała stała suma – ubezpieczyciele przeważnie zgadzają się na takie rozwiązanie.

pieniadze.rp.pl

Franszyza

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, są udziały własne w szkodzie inaczej zwane franszyzami. Rozróżniamy dwa rodzaje franszyz: redukcyjna oraz integralna, które mogą być wyrażone w pieniądzu (konkretna wskazana kwota, np. 500 zł) lub w procencie sumy ubezpieczenia (konkretny procent sumy ubezpieczenia, np. 10 proc.). Franszyza integralna oznacza, że towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, gdy wysokość szkody nie przekroczy określonej w polisie kwoty lub gdy szkoda jest niższa niż określony procent od sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna oznacza, że towarzystwo bez względu na wysokość szkody potrąci określoną w umowie kwotę lub procent z sumy ubezpieczenia.

– Stosowanie powyższych rozwiązań ma na celu zmniejszenie składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie AC, więc na początku zapłacimy mniej, w zamian za brak odszkodowania za szkody, których koszt jest niższy niż udział własny – mówi Hubert Kocon z Generali Polska.

Czytaj więcej

Masz punkty karne? Ubezpieczenie samochodu będzie droższe

pieniadze.rp.pl

Amortyzacja

Ważnym – szczególnie w przypadku starszych samochodów – aspektem przy poszukiwaniu solidnej polisy AC są tak zwane potrącenia amortyzacyjne – amortyzacja części. Amortyzacja, czyli procentowe pomniejszenie wartości części przeznaczonych do wymiany, uwzględniające wiek pojazdu. Najlepiej zobrazuje to przykład: jeśli pojazd ma dwa lata, to wartość części może zostać pomniejszona np. o 20 proc., trzyletnie auto to potrącenie w wysokości 30 proc. itd. Jest to istotne przy naprawie samochodu, gdyż przy zastosowaniu amortyzacji – jeżeli dana nowa część kosztuje 1000 zł, to w przypadku auta dwuletniego ubezpieczyciel wypłaci tylko 800 zł, a resztę będziemy musieli dopłacić z własnej kieszeni.

Rozliczenie

Bardzo duże znaczenie ma również sposób likwidacji szkody. W praktyce możliwości są dwie: rozliczenie kosztorysowe (gotówka do ręki) i rozliczenie warsztatowe, które pozwala na odstawienie auta do warsztatu, a serwis samochodowy rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

– Dla osób preferujących wypłatę gotówki najtańszym rozwiązaniem jest znalezienie oferty dającej możliwość rozliczenia się wyłącznie na podstawie kosztorysu – mówi Marcin Dyliński, dyrektor departamentu marketingu i e-commerce w CUK Ubezpieczenia. Osoba ta musi być jednak świadoma, że w niektórych wariantach kosztorysowych uwzględniana jest amortyzacja. To znaczy, że ceny oryginalnych części zamiennych są pomniejszane o określony procent (zwykle około 15–60 proc.) w zależności wieku pojazdu.

Szkoda całkowita

Wykupując polisę AC, klient musi być przygotowany na to, że próg opłacalności naprawy będzie określony na poziomie nie wyższym niż 70 proc. wartości pojazdu. Przekroczenie tej granicy jest równoznaczne z zastosowaniem przez ubezpieczyciela metody dyferencyjnej. Jest to punkt sporny między rzecznikiem finansowym a zakładami ubezpieczeniowymi. Zastrzeżenia rzecznika finansowego budzi stosowanie różnych kryteriów wyceny rozmiarów szkody, w zależności od tego, czy jest ona całkowita, czy częściowa. Dotyka to klientów kupujących tańsze, tzw. kosztorysowe warianty autocasco. Jeśli ubezpieczyciele widzą możliwość orzeczenia szkody całkowitej, szacują koszty naprawy z użyciem najwyższych cen części i najwyższych kosztów robocizny.

Dzięki temu stosunkowo łatwo osiągnąć sytuację, w której szacowane koszty naprawy przekraczają 70 proc. wartości auta z dnia szkody. Pozwala to ubezpieczycielowi wypłacić odszkodowanie stanowiące różnicę między wartością pojazdu z dnia szkody i wartością rozbitego pojazdu. Nie mogąc liczyć na pokrycie kosztów, naprawy klienci, zwłaszcza posiadający starsze auta, często zmuszeni są pozbyć się rozbitego samochodu. Do tej pory tylko kilka towarzystw zmieniło zasady wyceny szkody całkowitej, np. Generali.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie samochodu. Spore kłopoty ze szkodą całkowitą

Assistance

Warto również pamiętać o rozszerzaniu ubezpieczenia autocasco o assistance, które dodatkowo zagwarantują udzielenie pomocy bezpośrednio na miejscu zdarzenia, zapewni holowanie czy samochód zastępczy, gdy nasze auto ulegnie uszkodzeniu – mówi Hubert Kocon.

Większość towarzystw oferuje kilka wersji ubezpieczenia assistance – od pakietu mini – obejmującego głównie holowanie po wypadku, do maksymalnego – który gwarantuje np. w razie awarii pobyt w hotelu.

– Jeśli jesteśmy poszkodowani w wypadku, a nie mamy swojego assistance, warto zapytać sprawcę o to, czy jego umowa nie przewiduje np. holowania pojazdu uszkodzonego z jego winy. Część ubezpieczycieli wprowadziła taką opcję w swoich pakietach assistance oferowanych z OC komunikacyjnym – radzi Piotr Ruszowski, członek zarządu Mondial Assistance.

Cena assistance waha się od kilku złotych do 600 zł rocznie. Coraz częściej pakiet assistance i NNW są skalkulowanie w cenie OC i AC.

NNW

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne zapewnia ochronę wszystkim osobom jadącym pojazdem, czyli zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Wysokie sumy takiego ubezpieczenia stanowią dodatkowe zabezpieczenie np. dla dzieci, które utraciły rodziców w wypadku komunikacyjnym.

Marcin Dyliński, dyrektor departamentu marketingu i e-commerce w CUK Ubezpieczenia, zwraca uwagę iż, świadczenia z ubezpieczeń osobowych i na życie mogą się kumulować. To znaczy, że we wspomnianym przypadku dzieci mogą dostać świadczenia z NNW komunikacyjnego, ale też NNW dokupionego np. do ubezpieczenia mieszkania czy jako zupełnie odrębną umowę oraz z polis na życie posiadanych przez rodziców.

– Wybór optymalnej oferty pod względem ceny oraz zakresu nie jest prostym zadaniem – przyznaje Jacek Byliński, prezes CUK Ubezpieczenia. Dlatego pośrednicy ubezpieczeniowi inwestują w rozwój systemów do porównywania ofert. W połączeniu z doświadczeniem i praktyczną wiedzą współpracujących z nimi doradców ułatwia to znalezienie polisy najlepszej dla danej osoby. Czasem drobna modyfikacja oferty, np. wprowadzenie niewielkiego udziału własnego, może istotnie obniżyć cenę pakietu. Dlatego warto korzystać z pomocy agentów mających możliwość porównania wielu ofert.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC. Kiedy można nie kupić polisy

Holowanie bliżej i dalej

Jak wygląda rozliczenie klienta z holownikiem w przypadku świadczenia usługi powyżej limitu określonego w umowie? – mówi Piotr Ruszowski, członek zarządu Mondial Assistance.

To zależy od warunków umowy assistance. Jeśli przewiduje ona holowanie tylko do najbliższego warsztatu, to w praktyce trudno będzie przekroczyć np. 100- czy 150-km limit przewidziany w umowie. Jeśli warunki przewidują holowanie do miejsca wskazanego przez klienta, to może się zdarzyć, że za holowanie powyżej przewidzianego w umowie limitu trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Plusem posiadania ubezpieczenia assistance jest to, że dopłata będzie rozliczana według stawek wynegocjowanych asystora z usługodawcą. Są one dużo niższe, niż musielibyśmy zapłacić, np. wzywając samodzielnie holownik i dzwoniąc pod pierwszy z brzegu numer znaleziony w internecie. Z bardzo okazyjnych – jak na realia rynkowe – stawek mogą skorzystać też te osoby, które mają awarię, ale akurat ich pakiet assistance nie przewiduje pomocy w razie takiego zdarzenia.

Metodyka rankingu AC i OC

Ranking pakietów ubezpieczeń AC i OC powstał na podstawie danych z CUK Ubezpieczenia oraz z informacji zawartych OWU.

Pod uwagę wzięliśmy cztery przykładowe osoby, uwzględniające płeć, wiek, markę i wiek samochodu. Do wyliczeń cen przyjęliśmy wariant serwisowy realizowany w ASO, który nie uwzględnia amortyzacji (bezszkodowa historia przebiegu ubezpieczenia).

W każdym przykładzie ocenialiśmy:

- Wysokość składki – liczonej liniowo, uwzględniając pozycję towarzystwa pod względem wysokości składki w sześciu miastach (towarzystwo, które w danym mieście oferowało najmniejszą składkę, otrzymywało maksymalną liczbę punktów, każde kolejne o 1 pkt mniej). Wyniki zostały zsumowane i normowane do 100 – maksymalna liczba punktów 10.

- Zakres oraz cena wariantu maksymalnego dla assistance – uwzględnione zostały następujące parametry: długość holowania w Polsce i za granicą oraz możliwość korzystania z samochodu zastępczego po wypadku i po awarii (liczba dni) – maksymalna liczba punktów 6.

- Cena pakietu minimalnego assistance – założyliśmy, że taki pakiet powinien kosztować maksymalnie 10 zł – maksymalna liczba punktów 1.

- Maksymalna kwota odszkodowania dla NNW oraz cena za NNW na sumę 20 tys. zł – maksymalna liczba punktów 5.

- Dostosowanie wyceny szkody całkowitej do rekomendacji rzecznika finansowego – 2 pkt.

- Dodatkowe udogodnienia w przypadku naprawy auta w AOS (np. usługa door to door, samochód zastępczy czy dodatkowa gwarancja na naprawę) – maksymalna liczba punktów 1.

Maksymalny zakres punktacji – 25 pkt.

Najlepsze pakiety OC i AC pojazdu oferują Generali – w zależności od profilu ubezpieczonego uzyskało od 19,5 i 22,1 pkt., Allianz – 19,2 pkt., oraz Uniqa – 18,8 pkt. Ranking prezentujemy w opcji dla 4 osób. W zależności od profilu danej osoby i ubezpieczanego auta zmiana się czołówka zestawienia. Przygotowany ranking przynosi informację, które wraz z innymi porównaniami, a przede wszystkim kryteriami wyboru polisy pozwoli wybrać optymalnie najlepsze ubezpieczenie dla konkretnej osoby. Warto pamiętać, iż towarzystwa często preferują określony profil kierowcy czy nawet rodzaj polisy.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inne Polisy
Złe wieści dla kierowców. OC coraz droższe
Inne Polisy
Ceny OC na przekór inflacji. W perspektywie kwartalnej widać jednak podwyżki
Inne Polisy
Kara za brak OC w 2024 roku. Kwota, która mocno zaboli
Inne Polisy
Revolut staruje ze sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjncyh
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Inne Polisy
OC droższe o 100 proc. Efekt szybkiego przejścia na auta elektryczne
Inne Polisy
Na ferie tylko z dobrym ubezpieczeniem