Kto likwiduje szkodę po stłuczce z cudzoziemcem

W razie kolizji z udziałem obcokrajowca postępowanie zależy od tego, kto jest sprawcą i czy znamy jego ubezpieczyciela.

Publikacja: 19.04.2022 15:30

O stłuczkę z zagranicznym autem nietrudno

O stłuczkę z zagranicznym autem nietrudno

Foto: shutterstock

Rosnąca liczba uchodźców z Ukrainy nie przełożyła się na większą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem aut zarejestrowanych za granicą, ale ewentualna kolizja, gdy uczestniczy w niej przybysz z zagranicy, to dodatkowy stres dla obu kierowców.

Przy likwidacji szkody z OC sprawcy nie jest ważna narodowość sprawcy, ale państwo, w którym ma zarejestrowany samochód.

Jeśli sprawcą jest kierowca auta zarejestrowanego w Polsce, to sprawa jest jasna, szkodę likwiduje jego ubezpieczyciel. Inaczej jest wtedy, gdy sprawcą jest posiadacz auta zarejestrowanego za granicą.

Czytaj więcej

Dwóch sprawców, jedna stłuczka. Co z odszkodowaniem z OC?

W sytuacji, doszło do zderzenia spowodowanego przez kierującego samochodem z terenu EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), Szwajcarii, Andory lub Serbii, a kierowca nie ma obowiązku noszenia przy sobie Zielonej Karty oraz gdy kierowca z innego państwa (np. Ukrainy) miał Zieloną Kartę, wówczas procedura postępowania poszkodowanego jest taka sama – poszkodowany powinien ustalić ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku.

Zagraniczne towarzystwa mają w Polsce swoich ubezpieczycieli-korespondentów, których zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w Polsce, a spowodowanych przez kierującego posiadającego ważne ubezpieczenie OC (lub Zieloną Kartę) zagranicznego ubezpieczyciela.

Na miejscu kolizji trzeba spisać oświadczenie obejmujące dane: datę, miejsce, godzinę zdarzenia, numer rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji pojazdu, markę i model pojazdu sprawcy, numer polisy ubezpieczeniowej i nazwy towarzystwa, dane świadków zdarzenia. Oświadczenie powinno być sporządzone w języku zrozumiałym dla obu stron, można też je sporządzić w dwóch językach. Jeżeli nie możemy porozumieć się z obcokrajowcem ze względu na barierę językową, warto powiadomić policję, która sporządzi notatkę o okolicznościach przebiegu zdarzenia.

Jeśli już mamy numer polisy sprawcy i dane jego zakładu ubezpieczeń, to zgłaszamy szkodę do korespondenta do spraw roszczeń na terenie Polski. Lista korespondentów jest na stronie WWW Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych http://pbuk.pl.

Jeżeli nie znajdziemy korespondenta ubezpieczyciela sprawcy albo gdy nie wiemy, gdzie jest ubezpieczony pojazd sprawcy, wówczas powinniśmy skontaktować się z PZU lub Wartą i zgłosić szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, które występują wtedy jako agenci PBUK.

Cudzoziemcy poruszający się samochodami zarejestrowanymi poza krajami EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu Zielonej Karty, mają obowiązek zawrzeć tzw. ubezpieczenie graniczne. Dla uchodźców z Ukrainy czterej polscy ubezpieczyciele (PZU, Warta, Ergo Hestia i Allianz) oferują graniczne ubezpieczenie nieodpłatnie.

Czytaj więcej

Kupujesz samochód na firmę i udostępniasz koledze? To może być błąd

W razie kolizji z udziałem samochodu, którego kierowca wykupił takie ubezpieczenie, szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczenia granicznego. Jeżeli ubezpieczenie graniczne jest nieważne, szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń sprzedającego komunikacyjne ubezpieczenie OC.

W przypadku uchodźców została wprowadzona nowa regulacja. Mianowicie odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel, który wystawił polisę, ale Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwraca mu wypłacone odszkodowanie, o ile posiadacz polisy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest obywatelem Ukrainy albo w momencie przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej miał zalegalizowany pobyt na terytorium Ukrainy, przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. oraz zawarł umowę ubezpieczenia granicznego albo umowa ubezpieczenia granicznego została zawarta na jego rachunek na okres 30 dni, a składka ubezpieczeniowa z tytułu tego ubezpieczenia jest finansowana jednorazowo przez zakład ubezpieczeń zawierający umowę ubezpieczenia granicznego lub podmiot powiązany z tym zakładem ubezpieczeń.

Rosnąca liczba uchodźców z Ukrainy nie przełożyła się na większą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem aut zarejestrowanych za granicą, ale ewentualna kolizja, gdy uczestniczy w niej przybysz z zagranicy, to dodatkowy stres dla obu kierowców.

Przy likwidacji szkody z OC sprawcy nie jest ważna narodowość sprawcy, ale państwo, w którym ma zarejestrowany samochód.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inne Polisy
Złe wieści dla kierowców. OC coraz droższe
Inne Polisy
Ceny OC na przekór inflacji. W perspektywie kwartalnej widać jednak podwyżki
Inne Polisy
Kara za brak OC w 2024 roku. Kwota, która mocno zaboli
Inne Polisy
Revolut staruje ze sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjncyh
Inne Polisy
OC droższe o 100 proc. Efekt szybkiego przejścia na auta elektryczne