Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku i oberwanie soplem. Co udowodnić

Pechowcy, którzy upadli na oblodzonym chodniku czy oberwali soplem w głowę i doznali obrażeń, mają szansę na odszkodowanie.

Publikacja: 04.01.2023 13:45

Za połamaną nogę na oblodzonym chodniku można żądać odszkodowania, o ile odpowiedzialny za usuwanie

Za połamaną nogę na oblodzonym chodniku można żądać odszkodowania, o ile odpowiedzialny za usuwanie śniegu zaniedbał obowiązków

Foto: shutterstock

Po kilku dniach morzu i śniegu zima daje o sobie zapomnieć, ale w każdej chwili może wrócić. A gołoledź, która w jeden dzień grudniowy sparaliżowała kawał Polski, ma na koncie wiele połamanych nóg i rąk, a nawet ofiary śmiertelne.

Osoby, które poniosły uszczerbek na zdrowiu na skutek zaniedbań w usuwaniu lodu i śniegu z chodników, ulic czy schodów, mogą domagać się odszkodowania o właściciela, który zaniedbał wypełniania swoich obowiązków.

Wiele wspólnot mieszkaniowych ma podpisane umowy z zarządcami nieruchomości. Jeżeli taka umowa stanowi, że do obowiązków zarządcy należy sprzątanie terenu, w tym odśnieżanie, można wystąpić o odszkodowanie do niego bądź do jego ubezpieczyciela.

Czytaj więcej

Na nartach czy snowboardzie łatwo o wypadek. Lepiej mieć dobre ubezpieczenie

Co należy udowodnić

Poszkodowany, który doznał szkody na skutek takiego zdarzenia, musi wykazać, że właściciel lub zarządca nieruchomości ponoszą winę za powstanie szkody. Istnienie zawinienia każdorazowo powinno być oceniane przez pryzmat zapewnienia obiektywnie oczekiwanego standardu bezpieczeństwa i dołożenia należytej staranności w gospodarowaniu nieruchomością. Co to oznacza w praktyce? Jeśli właściciel czy zarządca nie uprzątnął śniegu, gdyż właśnie trwała śnieżyca, trudno będzie go za to winić. Podobnie może być wtedy, gdy właściciel odśnieżył posesję rano, poszedł do pracy, a śniegu dosypało w ciągu dnia.

Poszkodowany, który dochodzi wypłaty odszkodowania w związku z poślizgnięciem się na nieodśnieżonej nawierzchni, powinien udowodnić, że:

▶ doszło do szkody (może to być szkoda w postaci obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, ale także uszkodzenia bądź zniszczenia rzeczy, np. uszkodzenie samochodu czy podarcie płaszcza);

▶ osoba zobowiązana do utrzymania chodnika/schodów w należytym stanie (w tym odśnieżania) ponosi winę za wyrządzenie szkody, czyli że można jej przypisać nieprawidłowe zachowanie polegające np. na nieodśnieżeniu chodnika po opadach śniegu;

▶ szkoda jest normalnym następstwem zawinionego działania bądź zaniechania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie chodnika w należytym stanie.

Istotne jest, aby poszkodowany wykazał, że do poślizgnięcia doszło na nieodśnieżonej/oblodzonej powierzchni.

Nie każdy pamięta o sporządzeniu dokumentacji świeżo po zdarzeniu. Przydatne są zdjęcia zarówno uszkodzeń, jak i terenu, na którym doszło do upadku, także z szerszym planem, żeby nie było wątpliwości, gdzie zdarzenie nastąpiło. Mało kto bezpośrednio po połamaniu zajmuje się takimi sprawami, ale nie oznacza to, że bez dokumentacji fotograficznej nie uda się walczyć o odszkodowanie.

Czytaj więcej

Gdzie po dobre ubezpieczenie domu i mieszkania. Ranking "Rz" 2022

Przydatne będą zeznania świadków, dokumenty służb wezwanych na miejsce zdarzenia, np. pogotowia ratunkowego czy policji.

Poszkodowany może żądać odszkodowania, czyli zwrotu wszystkich poniesionych w związku z wypadkiem wydatków, np. na leczenie, rehabilitację, naprawę samochodu oraz zadośćuczynienia, czyli rekompensaty za krzywdę. Roszczenia musi udowodnić, przedstawiając odpowiednie dokumenty, np. rachunki za wydatki na leczenie czy naprawę uszkodzonych przedmiotów.

Po kilku dniach morzu i śniegu zima daje o sobie zapomnieć, ale w każdej chwili może wrócić. A gołoledź, która w jeden dzień grudniowy sparaliżowała kawał Polski, ma na koncie wiele połamanych nóg i rąk, a nawet ofiary śmiertelne.

Osoby, które poniosły uszczerbek na zdrowiu na skutek zaniedbań w usuwaniu lodu i śniegu z chodników, ulic czy schodów, mogą domagać się odszkodowania o właściciela, który zaniedbał wypełniania swoich obowiązków.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inne Polisy
Złe wieści dla kierowców. OC coraz droższe
Inne Polisy
Ceny OC na przekór inflacji. W perspektywie kwartalnej widać jednak podwyżki
Inne Polisy
Kara za brak OC w 2024 roku. Kwota, która mocno zaboli
Inne Polisy
Revolut staruje ze sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjncyh
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Inne Polisy
OC droższe o 100 proc. Efekt szybkiego przejścia na auta elektryczne
Inne Polisy
Na ferie tylko z dobrym ubezpieczeniem