Czy fotowoltaika na nowych zasadach nadal się opłaca w 2022

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd i tym samym pozwala zmniejszyć rachunki za energię o około 90 proc. Mimo zmian systemu rozliczeń własna elektrownia to dobry wybór.

Publikacja: 23.07.2022 14:04

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,69 kWp zwróci się w około dziesięć lat. Wzrost cen prądu oznacza

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,69 kWp zwróci się w około dziesięć lat. Wzrost cen prądu oznacza szybszy zwrot z inwestycji. Roczny wzrost prądu tylko o 4 proc. skraca ten czas o dwa lata

Foto: Shutterstock

Receptą na coraz to wyższe rachunki za prąd mogą być panele fotowoltaiczne dla domu. Instalacja fotowoltaiczna pozwala przetworzyć promienie słoneczne na prąd, niezbędny do zasilania wszystkich urządzeń w naszym domu. Odpowiednio dobrana przydomowa elektrownia fotowoltaiczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd i tym samym pozwala zmniejszyć rachunki za energię o około 90 proc. Oszczędności wynikające z tego rozwiązania są tym większe, im więcej prądu zużywamy.

Czytaj więcej

Koszt budowy domu w połowie 2022. Milion złotych może nie wystarczyć

Zwrot najpóźniej po dekadzie

W dużym uproszczeniu. Szacuje się, że instancja o mocy 3,79 kWp, której średni koszt z montażem wynosi w granicach 20 tys. zł, jest w stanie rocznie wyprodukować około 3700 kWh, zakładając, że rodzina zużywa rocznie ok. 4000 kWh, wydaje na ten cel 2,5 tys. zł, to po założeniu instalacji jej rachunki spadną do ok. 500 zł. Instalacja fotowoltaiczna w powyższym przypadku powinna zwrócić się po dziesięciu latach. Ponieważ większość paneli fotowoltaicznych objętych jest 25-letnią gwarancją wydajności, po osiągnięciu punktu zwrotu z inwestycji instalacja będzie mogła przynosić realne zyski jeszcze przez około 17 lat.

Oczywiście zakładając, co jest mało realne, że ceny prądu będą stałe. Wzrost cen prądu oznacza szybszy zwrot z inwestycji. Roczny wzrost prądu tylko o 4 proc. skraca ten czas o dwa lata.

20,5 tys. zł

wynosi maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii w programie „Mój prąd” 4.0

Kluczowym kryterium decydującym o wielkości instalacji powinno być roczne zużycie energii elektrycznej. Zasada jest taka, że aby zmaksymalizować zyski z przedsięwzięcia, ilość energii wytworzonej przez fotowoltaikę nie powinna przekraczać zapotrzebowania danego budynku.

Można przyjąć, że do wyprodukowania 1000 kWh energii potrzebna jest fotowoltaika o mocy ok. 1 kWp. Jest to jednak bardzo uproszczony wzór – wydajność instalacji zależy bowiem od wielu czynników, m.in.:

- nachylenia połaci dachu,

- orientacji względem południa,

- zacienienia,

- technologii użytej w panelach.

Dlatego aby dobrze oszacować moc paneli, najlepiej skorzystać z kalkulatora fotowoltaiki.

Montaż na dachu czy na gruncie?

Zwykle fotowoltaika trafia na jedno z dwóch miejsc – na dach lub na grunt, z przewagą dachów. Które więc rozwiązanie wybrać? Wszystko zależy od preferencji i możliwości finansowych. Jeśli zależy nam przede wszystkim na wysokiej wydajności, a nasz dach nie spełnia kryteriów montażu, rozwiązaniem będzie instalacja fotowoltaiczna na gruncie. W większości przypadków najbardziej optymalna jest jednak instalacja fotowoltaiczna na dachu. Dzięki rozwojowi technologii fotowoltaika nie musi być jedynie elementem uzupełniającym dach, ale może pełnić funkcję poszycia – takie możliwości daje tzw. dach solarny, czyli panele fotowoltaiczne zamiast dachówki.

Czytaj więcej

Studnia głębinowa. Czy opłaca się własne ujęcie wody

Koszty instalacji fotowoltaicznej

Cena instalacji fotowoltaicznych dla domu wynosi ok. 4000–7000 zł za 1kW. Jej ostateczny koszt zależy m.in. od:

- użytej technologii – zestaw fotowoltaiczny składa się z kilku podzespołów (m.in. inwertera, paneli, przewodów), których ceny różnią się między sobą, na przykład panele monokrystaliczne są droższe od paneli polikrystalicznych;

- wielkości i miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej – im projekt większy i bardziej skomplikowany (np. ze względu na nietypowe wymiary lub pokrycie dachu), tym większe koszty;

- oferowanej usługi – ceny zależne od kompleksowości wsparcia;

- sposobu finansowania – wykorzystanie dopłat.

„Mój prąd” i „Czyste powietrze” to dwa podstawowe, ogólnopolskie programy wsparcia fotowoltaiki dla domu. Warto pokreślić, że swoje programy mają także województwa czy nawet gminy.

„Mój prąd” 4.0

Program „Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. W czwartej edycji warunkiem jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń.

W ramach programu można się starać o dofinansowanie na:

- instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW,

- magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł,

- magazyn ciepła,

- system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

Z programu może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia się sumują.

Czytaj więcej

Jak nie zostać bezdomnym uchodźcą. Polacy kupują zagraniczne posiadłości

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. zł, z czego:

- sama instalacja PV – do 4000 zł,

- instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł,

- magazyn ciepła – do 5000 zł,

- magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł,

- system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

„Czyste powietrze”

W programie można ubiegać się o dopłaty do wymiany pieców, ocieplania budynków i montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Program realizowany jest w dwóch stopniach: dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od opcji i rodzaju wspieranych przedsięwzięć. Może wynosić 25 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, i 30 000 zł, gdy ją uwzględnia.

W styczniu 2022 r. ogłoszony został nabór wniosków do trzeciej części programu „Czyste powietrze” skierowanej do najmniej zamożnych Polaków. Uwzględniać będzie ona następujące zasady:

- intensywność dofinansowania wynoszącą do 90 proc. kosztów kwalifikowanych;

- maksymalną kwotę dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 000 zł;

- liczbę transz rozliczeń – do pięciu;

- okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia w przypadku gospodarstwa wieloosobowego to do 900 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 1260 zł.

Obowiązuje nabór ciągły. Wnioski można składać online. Szczegółowe terminy zależą od WFOŚiGW w danym regionie.

Ile za pobranie energii z sieci?

Obecnie za 1909,44 kWh nadwyżki produkcji energii prosument dostanie 1258,87 zł zgromadzonych w depozycie.

659,29 zł/MWh

obecna cena energii w systemie rozliczeń Net-billing

Za tę kwotę z kolei kupi 2498 kWh energii, za jej dystrybucję zapłaci około 599,58 zł. Do tej kwoty należałoby jeszcze doliczyć koszty stałe, które są przeliczane na miesiąc i są zależne od rocznego zużycia energii. Wyniosłyby one kilka dodatkowych złotych.

15 lat w starym systemie

Obecni prosumenci, którzy zgłosili swoją instalację przed 31.03.2022 r., mają zagwarantowany system opustów na 15 lat od wyprodukowania pierwszej energii.

Receptą na coraz to wyższe rachunki za prąd mogą być panele fotowoltaiczne dla domu. Instalacja fotowoltaiczna pozwala przetworzyć promienie słoneczne na prąd, niezbędny do zasilania wszystkich urządzeń w naszym domu. Odpowiednio dobrana przydomowa elektrownia fotowoltaiczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na prąd i tym samym pozwala zmniejszyć rachunki za energię o około 90 proc. Oszczędności wynikające z tego rozwiązania są tym większe, im więcej prądu zużywamy.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inwestycje w Domu
Fotowoltaika: Net-billing coraz mniej opłacalny
Inwestycje w Domu
Pompy ciepła w czołówce wniosków Mój Prąd 5.0. Wystarczy pieniędzy w budżecie?
Inwestycje w Domu
Instalacja fotowoltaiki. Cena w Polsce na tle innych krajów Europy
Inwestycje w Domu
Rusza Mój Prąd 5.0. Dotacje pomp ciepła i fotowoltaiki. Zasady na 2023 rok
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Inwestycje w Domu
Ulga termomodernizacyjna. Jak rozliczyć pompę ciepła i fotowoltaikę w PIT
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał