Rusza Mój Prąd 5.0. Dotacje pomp ciepła i fotowoltaiki. Zasady na 2023 rok

Wsparcie z programu "Mój Prąd 5.0" obejmuje dopłaty dla fotowoltaiki, magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, systemu zarządzania energią i kolektorów słonecznych. Maksymalna wartość dofinansowania to 58 tys. zł.

Publikacja: 21.04.2023 11:39

Rusza Mój Prąd 5.0. Dotacje pomp ciepła i fotowoltaiki. Zasady na 2023 rok

Foto: Adobe Stock

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nową edycję programu "Mój Prąd". W ramach piątej edycji programu przewidziane są dofinansowania dla fotowoltaiki, magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, magazynów energii, systemu zarządzania energią, kolektorów słonecznych. Program będzie dedykowany dla trzech grup odbiorców: dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z programu; dla prosumentów rozliczających się w systemie net metering i nie korzystających do tej pory z programu 'Mój Prąd' oraz dla wnioskodawców, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net metering i już skorzystali z programu 'Mój Prąd' i chcą przejść na system net billing

Czytaj więcej

Kwoty dotacji na modernizację domu coraz większe. Przegląd programów

W zależności od grupy, dofinansowanie wyniesie od 3 do 7 tys. zł na cel główny i od 5 do 28 tys. zł na urządzenia dodatkowe. Pełna wartość dofinansowania to 58 tys. zł dla osób, które chcą skorzystać ze wszystkich elementów programu, podano również.

Budżet programu "Mój Prąd 5.0", która ruszy 22 kwietnia, to 955 mln zł. nabór w programie trwać będzie do 22 grudnia 2023 roku, bądź do wyczerpania budżetu w wysokości 955 mln zł. W przypadku jego wykorzystania zabezpieczono jednak dodatkowe 400 mln zł.

Nowością w programie oprócz "tradycyjnych" dopłat do paneli fotowoltaicznych, magazynów ciepła, magazynów energii oraz systemów zarządzania energią będzie wsparcie do kupna pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych służących pogrzaniu ciepłej wody użytkowej.

Z dotacji w piątej edycji programu, będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Po pierwsze, osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-meteringu, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie i które już skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji PV.

W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki. Po pierwsze, instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie została przyłączona i opłacona od 1 stycznia 2020 r. Po drugie, trzeba przejść z net-meteringu na net-billing. Trzecim warunkiem otrzymania wsparcia - dla tej grupy wnioskodawców - będzie zgłaszanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie "Mój Prąd 5.0".

Czytaj więcej

„Beczka plus”. Kto i ile dotacji może dostać na deszczówkę

Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję np. o pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta - do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców - dotacja do PV jest do 3 tys. zł.

Zmiana sytemu rozliczeń prosumentów miała zachęcić do większej autokonsumpcji wyprodukowanego prądu. Dlatego program przewiduje dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł; magazynów energii - do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł.

Nowością w piątej edycji programu są dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Decydując się na gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli wybierze się pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej będzie to do 19,4 tys. zł; dla pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł.

Przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać wynosi 58 tys. zł.

Wnioski poprzez generator wniosków będzie można składać od najbliższej soboty, od godz. 9.00. Dodał, że 26 kwietnia o godz. 11 Fundusz organizować będzie specjalny webinar dla osób zainteresowanych programem.

Aby ubiegać się o wsparcie Funduszu w "Moim Prądzie" 5.0, inwestycja musi być już zrealizowana - posiadać zaświadczenie wydane przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja PV funkcjonuje i wprowadza energię do sieci.

Czytaj więcej

Drugi dom w Hiszpanii. Polacy kupują nieruchomości tam gdzie słońce

Główne założenia programu "Mój Prąd 5.0":

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;

2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nową edycję programu "Mój Prąd". W ramach piątej edycji programu przewidziane są dofinansowania dla fotowoltaiki, magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, magazynów energii, systemu zarządzania energią, kolektorów słonecznych. Program będzie dedykowany dla trzech grup odbiorców: dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z programu; dla prosumentów rozliczających się w systemie net metering i nie korzystających do tej pory z programu 'Mój Prąd' oraz dla wnioskodawców, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net metering i już skorzystali z programu 'Mój Prąd' i chcą przejść na system net billing

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inwestycje w Domu
Fotowoltaika: Net-billing coraz mniej opłacalny
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Inwestycje w Domu
Pompy ciepła w czołówce wniosków Mój Prąd 5.0. Wystarczy pieniędzy w budżecie?
Inwestycje w Domu
Instalacja fotowoltaiki. Cena w Polsce na tle innych krajów Europy
Inwestycje w Domu
Ulga termomodernizacyjna. Jak rozliczyć pompę ciepła i fotowoltaikę w PIT
Inwestycje w Domu
Kwoty dotacji na modernizację domu coraz większe. Przegląd programów