Konta bankowe. Za niektóre SMS-y trzeba zapłacić

Wiadomości push bank wyśle do nas bezpłatnie, ale za niektóre SMS-y trzeba będzie zapłacić. Wszystko zależy od rodzaju konta.

Publikacja: 13.06.2023 14:30

Konta bankowe. Za niektóre SMS-y trzeba zapłacić

Foto: Adobe Stock

- Dla klientów, którzy włączyli usługę powiadamiania SMS o zdarzeniach na ich koncie – taka usługa różni się cenowo zależnie od posiadanego konta. Przykładowo, w naszym najpopularniejszym PKO Koncie za Zero pakiet 40 takich wiadomości kosztuje 10 zł, a opłata za każdy kolejny ponad pakiet to 50 gr – mówi Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP.

Czytaj więcej

Oddała smartfon do naprawy we Włoszech. Z konta zniknęło 400 tys. zł

Alert SMS z banku może kosztować

Santander Bank Polska wysyła klientom SMSy lub wiadomości Push o charakterze marketingowym, promujące usługi – tylko, jeśli klient wyraził zgodę na kontakt marketingowy.

Ale też to są informacje przypominające o nadchodzącej zmianie taryfy opłat czy regulacji, a także potwierdzające wykonanie czynności– np. potwierdzenie przyjęcia wniosków, otwarcia czy zamknięcia konta.

Są też SMS-y autoryzacyjne, np. potwierdzenie zawarcia umowy, autoryzację przelewu czy monitoringowe – informujące np. o przekroczeniu limitu w koncie, o powstaniu zadłużenia niedozwolonego

- Mamy też SMS-y lub pushe  w ramach zamówionych przez klienta alertów, np. o spadku salda poniżej 0 zł, o transakcji powyżej wskazanej kwoty – klient samodzielnie ustawia). Te alerty mogą być płatne, w zależności od wybranego pakietu – przyznaje Ewa Krawczyk, z biura prasowego Santander Bank Polska.

Dodaje, że wiadomości push są ponadto są wysyłane i dotyczą mobilnej autoryzacji – push informuje o operacji oczekującej na potwierdzenie czy dotyczące Blika powiadomienia Blik dotyczą transakcji internetowych opłacanych Blikiem, przy których nie trzeba wpisywać kodu.

W PKO BP powiadomienia Push są zawsze darmowe - bez względu na rodzaj posiadanego produktu.

- Dla klientów, którzy włączyli usługę powiadamiania PUSH w aplikacji mobilnej IKO – wysyłamy wiadomość push o wykonanych operacjach na koncie (np. transakcja kartą, wpłaty, wypłaty, przelewy etc.). Wysyłamy też PUSHe w celu autoryzacji płatności. Taka autoryzacja jest darmowa.

Czytaj więcej

Oszustwo na chwilówkę. Jak nie dać się naciąć

Push i SMSy z przekazem marketingowym (np. oferty, nowości) wysyłane są tylko do klientów, którzy wyrazili odpowiednie zgody marketingowe – takie wiadomości są zawsze darmowe – zapewnia Małgorzata Witkowska.

Klienci PKO BP, którzy włączyli usługę powiadamiania SMS o zdarzeniach na ich koncie muszą za nie płacić - Taka usługa różni się cenowo zależnie od posiadanego konta. Przykładowo, w naszym najpopularniejszym PKO Koncie za Zero za pakiet 40 wiadomości kosztuje 10 zł. Ale SMS z kodem do autoryzacji transakcji jest bezpłatny – mówi Małgorzata Witkowska.

Opłata za SMS z banku zależy od rodzaju konta

Jak przyznaje Michał Bończysty, dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Internetowej w Credit Agricole wiadomoścu push to jeden z kanałów komunikacji jakie bank wykorzystuje. Podobnie jak SMS-y czy maile.

- Najczęściej używamy pushy do komunikacji marketingowej, ale również wtedy, gdy mam inne ważne informacje do przekazania klientom, np. o bezpieczeństwie – mówi dyr. Bończysty.

Wiadomości push bank wykorzystujemy również w procesie autoryzacji mobilnej. Klient rozpoczyna transakcję w CA24 eBank lub w placówce bankowej i - jeśli używa aplikacji mobilnej do autoryzacji zleconych dyspozycji - to otrzymuje pusha informującego, że w aplikacji czeka na niego transakcja do zautoryzowania. Kolejny przykład to usługa BLIK, w której klienci otrzymują powiadomienia push o transakcji Blik.

- Wkrótce planujemy rozszerzyć wykorzystywanie pushy i udostępnić klientom nową usługę, która będzie polegać na informowaniu o wszystkich uznaniach i obciążeniach na rachunku. Klient będzie zarządzał tą usługą i jej parametrami w aplikacji mobilnej. Nie pobieramy opłat za wiadomości Push –zapewnia przedstawiciel Credit Agricole.

Ten bank SMS-y wykorzystuje w wielu procesach. Tak wysyła komunikaty marketingowe, kody autoryzacyjne, ogólne informacje dotyczące np. bezpieczeństwa czy dodatkowe informacje w sytuacjach, gdy klient zleca dyspozycje, które w ocenie banku wiążą się z podwyższonym ryzykiem (np. przelew powyżej jakiejś kwoty, zmiana limitów transakcyjnych, aktywacja aplikacji mobilnej itp.). Za te SMS-y nie pobiera opłaty.

- Mamy także płatną usługę CA24 SMS, dzięki której klient otrzymuje wiadomości o zmianach na rachunku. Głównie są to informacje o uznaniach i obciążeniach, ale lista jest dłuższa i klient może wybrać np. komunikaty o kończącej się lokacie, spadku salda rachunku poniżej określonego poziomu czy o niezrealizowanej zaplanowanej płatności. Wysokość opłat za usługę CA24 SMS jest uzależniona od pakietu konta – mówi dyr. Bończysty

Czytaj więcej

Transfer Elixir z poślizgiem. Dlaczego do tego dochodzi?

Wszystkie wiadomości darmowe

Ing Bank Śląski w ramach komunikacji SMS wysyła do wszystkich klientów informacje w zakresie wszystkich akcji obligatoryjnych co stanowi wymóg trwałego nośnika, w ramach określonych akcji marketingowych gdy nie ma możliwości wysłania komunikacji push przy braku aplikacji, czy w zakresie komunikacji o zdarzeniu z zakresu bezpieczeństwa.

Wiadomości push wysyłane są klientom, którzy posiadają aktywną aplikację banku, a dotyczą transakcji, akcji operacyjnych czy marketingowych, a także w sytuacjach tzn. real-time event (po określonym zdarzeniu czy czynnościach wykonanych przez klienta.

 - W zakresie smsów autoryzacyjnych z Mojego ING – używamy ich jako jednego z faktorów autoryzacji i uwierzytelnienia w Moim ING i Moim ING mobile. W takim SMSie klient otrzymuje informację jaką dyspozycję właśnie wykonuje, np.: „Logujesz się do Mojego ING w przeglądarce”, „Potwierdzasz swoją tożsamość na infolinii ING Banku Ślaskiego”, „Robisz przelew w Moim ING na konto i jego numer oraz kwotę operacji. Oprócz tego opisu w SMS-ie znajduje się kod autoryzacyjny, który klient wpisuje w Moim ING, lub podaje pracownikowi banku na infolinii – podaje Joanna Majer-Skorupa, z biura prasowego ING Banku Śląskiego.

Ten bank śle też SMS-y o ważnych zdarzeniach, jak np. dodanie urządzenia zaufanego do Mojego ING. – W przypadku wiadomości Push informujących o wykonywanych transakcjach/dyspozycjach, użytkownik Mojego ING może sam decydować do których rachunków i kart chce otrzymywać – zapewnia przedstawicielka banku. Dodaje, że wszystkie wiadomości czy SMS-y są darmowe dla klienta.

- Dla klientów, którzy włączyli usługę powiadamiania SMS o zdarzeniach na ich koncie – taka usługa różni się cenowo zależnie od posiadanego konta. Przykładowo, w naszym najpopularniejszym PKO Koncie za Zero pakiet 40 takich wiadomości kosztuje 10 zł, a opłata za każdy kolejny ponad pakiet to 50 gr – mówi Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP.

Alert SMS z banku może kosztować

Pozostało 94% artykułu
Konta Bankowe
Wysokie opłaty za konta nie powodują ich zamiany na rachunki podstawowe
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Konta Bankowe
Bankomaty oznaczą pieniądze, jeśli wykryją próbę kradzieży
Konta Bankowe
Bez ważnego dowodu na konto nie wejdziesz
Konta Bankowe
Przybywa miejsc, gdzie można wypłacić gotówkę
Konta Bankowe
Wpłacił 18 tys. zł wpłatomatem. Pieniądze trafiły do obcej osoby
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej