RRSO – co to znaczy dokładnie?

RRSO to skrót terminu „rzeczywista roczna stopa oprocentowania”. W najprostszym ujęciu pojęcie to oznacza rzeczywisty koszt całego kredytu, który ponosi kredytobiorca.

Publikacja: 03.01.2019 22:46

RRSO – co to znaczy dokładnie?

Foto: Pixabay

Wbrew pozorom termin RRSO nie odnosi się wyłącznie do oprocentowania, ale dotyczy także pozostałych kosztów, jakie wiążą się z zaciągnięciem kredytu, jak choćby prowizje, ubezpieczenie, czy inne opłaty, które nalicza bank. RRSO to wskaźnik, który musi być podany przy każdej ofercie kredytu lub pożyczki. Dzięki niemu jesteśmy w stanie porównać oferty kilku banków, a w efekcie wziąć najbardziej korzystny kredyt. Należy pamiętać, by rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie mylić ze stopą oprocentowania, która dotyczy wyłącznie odsetek.

Warto sprawdzić: Bitcoin, blockchain, pieniądz wirtualny – co to jest?

Czym dokładnie jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, co zostało już wspomniane powyżej, związana jest z całością kosztów, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca. Najczęściej składa się na nie, prócz odsetek, także ubezpieczenie, prowizja oraz inne opłaty manipulacyjne. Ponadto rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest związana z wartością pieniądza. Dlatego, jeśli wartość pieniądza ulegnie zmianie w czasie trwania okresu spłaty, zmienia się także RRSO. Odnosząc się do ustawy o kredycie konsumenckim, rzeczywista roczna stopa oprocentowania została w niej zdefiniowana jako „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

Natomiast stopa oprocentowania wyrażona jest jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do wypłacanej kwoty na podstawie umowy o kredyt w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania zawsze będzie wyższa aniżeli stopa oprocentowania. RRSO jest bowiem wyliczana w oparciu o całkowity koszt kredytu, do którego należy uwzględnić, oprócz odsetek, również opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego oraz ubezpieczenia. Z tego względu RRSO służy przede wszystkim porównywaniu ofert kredytów. Każdy kredytodawca ma obowiązek podania wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania do wiadomości kredytobiorcy już podczas składania oferty.

Warto sprawdzić: Procent składany – co to jest i jak go obliczyć?

Musimy również pamiętać, ze przedstawiona przez bank wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie oznacza, że to właśnie tę kwotę poniesiemy w związku ze spłatą całego kredytu. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę również zmienność wartości pieniądza. Dlatego nawet jeśli w ofercie kredytu podane jest, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest równa wyłącznie kwocie odsetek, to i tak musimy wziąć pod uwagę, że wysokość ta może ulec zmianie. Z tego względu przy porównywaniu ofert kredytów nie możemy opierać się jedynie na wysokości proponowanych odsetek. Dokładne określenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania powinno być wskazane w umowie kredytu, wraz z wyszczególnieniem, co wchodzi w jej skład. Każdy bank może bowiem stosować różne opłaty manipulacyjne. Im droższy kredyt, tym niższa rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Oprocentowanie RRSO, a termin spłaty kredytu

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest ściśle związana z terminem, w jakim zobowiązaliśmy się do spłaty kredytu. Otóż tylko w pierwszym miesiącu, począwszy od daty podpisania umowy kredytu, cały kapitał jest równy właśnie całkowitej kwocie kredytu. W każdy następnym miesiącu kwota pozostała do spłaty będzie się zmniejszać z uwagi na już zapłacone raty. W związku z tym całkowity okres, jaki nam pozostaje do spłaty, będzie się zmniejszał. Jednocześnie wzrastać będzie rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Jeśli mamy wątpliwości związane z wysokością RRSO podczas wyboru oferty kredytu, możemy skorzystać z dostępnych w formie online kalkulatorów obliczających rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Wbrew pozorom termin RRSO nie odnosi się wyłącznie do oprocentowania, ale dotyczy także pozostałych kosztów, jakie wiążą się z zaciągnięciem kredytu, jak choćby prowizje, ubezpieczenie, czy inne opłaty, które nalicza bank. RRSO to wskaźnik, który musi być podany przy każdej ofercie kredytu lub pożyczki. Dzięki niemu jesteśmy w stanie porównać oferty kilku banków, a w efekcie wziąć najbardziej korzystny kredyt. Należy pamiętać, by rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie mylić ze stopą oprocentowania, która dotyczy wyłącznie odsetek.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kredyty
Gdzie najchętniej Polacy idą po kredyt
Kredyty
Wielkie pieniądze na gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Jak kredyty konsolidacyjne wpływają na proces konsolidacji zobowiązań finansowych?
Kredyty
Pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla firm
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Kredyty
Ruszają pożyczki na rozwój turystyki