Pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla firm

Agencja Rozwoju Przemysłu ma dla przedsiębiorców ofertę preferencyjnych pożyczek na inwestycje oraz na uzupełnienie kapitału obrotowego.

Publikacja: 07.02.2024 03:00

Kwota pożyczki inwestycyjnej z ARP to nie mniej niż 0,8 mln zł

Kwota pożyczki inwestycyjnej z ARP to nie mniej niż 0,8 mln zł

Foto: AdobeStock

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawia się jako gwarant długoterminowego partnerstwa biznesowego w koniunkturze spowolnienia gospodarczego i dużych wyzwań dla przedsiębiorców. Firmy mogą szukać tu wsparcia w realizacji różnych swoich zamierzeń, ale też gdy potrzebują finansowania bieżącej działalności.

W ramach oferowanej Pożyczki Inwestycyjnej przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty specjalnej ARP przygotowanej dla firm realizujących inwestycje przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji. Pożyczka może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, na zakup środków trwałych oraz w celu refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Kto może ubiegać się o pożyczkę ARP

O pożyczkę mogą się starać duże firmy oraz firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność od co najmniej 24 miesięcy. Firmy takie muszą ponadto posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji lub ubiegających się o decyzję o w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. Przypomnijmy, że Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia dla inwestorów, który docelowo ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne. Firma doradcza Deloitte tłumaczy, że podstawową różnicą pomiędzy Polską Strefą Inwestycji a „starymi” specjalnymi strefami ekonomicznymi jest możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej również poza obszarem SSE, w zasadzie gdziekolwiek na terenie Polski.

Czytaj więcej

Ruszają pożyczki na rozwój turystyki

Wróćmy jednak do pożyczki inwestycyjnej ARP. Pożyczkę taką mogą też otrzymać przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 4 mln zł, które prowadzą pełną księgowość, posiadają dodatnie wyniki za 2022 r. i nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Pożyczka ARP to co najmniej 800 tys. zł

Pożyczka jest dostępna w ramach oferty specjalnej. Jej wysokość to co najmniej 800 tys. zł. Pożyczka może być przy tym przyznana na okres do 144 miesięcy (12 lat). Wymagany jest wkład własny na poziomie 20 proc. wartości inwestycji netto. Pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, a firma będzie spłacać kapitał w równych ratach. Nie ma tu prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz od niewykorzystanej kwoty pożyczki. Możliwa jest też karencja w spłacie kapitału (do 18 miesięcy).

Standardowym zabezpieczeniem pożyczki może być m.in. hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych w wysokości minimum 120 proc. kwoty pożyczki. W przypadku eksporterów do 80 proc. kwoty pożyczki objęte zostanie gwarancją KUKE, a pozostałe materialne zabezpieczenia (zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą minimum 40 proc. kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej.

Czytaj więcej

Polityka Nowej Szansy, czyli jak ratować biznes

Po wsparcie do Agencji Rozwoju Przemysłu mogą się też zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy, które szukają finansowania obrotowego. Pożyczka obrotowa przeznaczona jest dla firm z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł, posiadających dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto) i prowadzą pełną księgowość. Wysokość oferowanej pożyczki to także w tym przypadku co najmniej 800 tys. zł. Jej oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o WIBOR 1M i marżę z siatki marż stosowanych w parametryzatorze pożyczkowym. Jest też prowizja przygotowawcza w wysokości co najmniej 0,2 proc., ale nie ma prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Standardowym zabezpieczeniem pożyczki i w tym przypadku może być hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wysokości co najmniej 120 proc. kwoty pożyczki.

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawia się jako gwarant długoterminowego partnerstwa biznesowego w koniunkturze spowolnienia gospodarczego i dużych wyzwań dla przedsiębiorców. Firmy mogą szukać tu wsparcia w realizacji różnych swoich zamierzeń, ale też gdy potrzebują finansowania bieżącej działalności.

W ramach oferowanej Pożyczki Inwestycyjnej przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty specjalnej ARP przygotowanej dla firm realizujących inwestycje przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji. Pożyczka może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, na zakup środków trwałych oraz w celu refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kredyty
Gdzie najchętniej Polacy idą po kredyt
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Kredyty
Wielkie pieniądze na gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Jak kredyty konsolidacyjne wpływają na proces konsolidacji zobowiązań finansowych?
Kredyty
Ruszają pożyczki na rozwój turystyki
Kredyty
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej