Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI zwiększył pulę finansowania przeznaczonego na ekspansję notowanego na Catalyst dewelopera za Odrą z 7 mln do 10 mln euro. Pieniądze umożliwią zakup ziemi oraz finansowanie bieżących i nowych projektów. Victoria Dom weszła do Berlina w 2016 r. i oddała tam dwie inwestycje. Od 2020 r. deweloper obecny jest w Lipsku. Obecnie Victoria realizuje i ma w przygotowaniu dziewięć inwestycji w tych miastach.

- Po około dziesięciu miesiącach od zawarcia pierwszej umowy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, uzgodniliśmy podwyższenie poziomu udzielanego nam finansowania, które pozwoli nam przyspieszyć tempo prowadzonych inwestycji. Tym bardziej, że rynek niemiecki oceniamy jako bardzo perspektywiczny, pozwalający generować marże na bardzo atrakcyjnym poziomie. Dlatego dynamicznie zwiększamy skalę działania. Wartość naszych projektów, za naszą zachodnią granicą, będących w realizacji i przygotowaniu sięga już blisko 1 mld złotych – skomentował Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii. - Na razie chcemy dynamicznie rozwijać się w Berlinie i Lipsku, w przyszłości planujemy wejście do innych dużych aglomeracji. Rozwój w Niemczech pozwala nam poszerzać kompetencje, co pomaga także w rozwoju całej grupy. Wiele funkcjonalności i rozwiązań stosowanych w niemieckich projektach wdrażamy również w inwestycjach realizowanych na krajowym rynku. Powoduje to, że nasza oferta jest bardzo dobrze przyjmowana przez polskich klientów – dodaje.

- Doceniamy konsekwencję i sukcesy spółki w ekspansji zagranicznej, dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu zaangażowania finansowego. Jesteśmy partnerem działającym długofalowo i otwartym na rozszerzenie współpracy, jeśli polskie firmy widzą biznesowe szanse i chcą je wykorzystać. - dodał Maciej Bałabanow, dyrektor departamentu zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.