Ubezpieczenie na życie to produkt, którego wykupienie nie jest twoim obowiązkiem. Jednak warto pomyśleć racjonalnie o przyszłości oraz bezpieczeństwie finansowym swoich najbliższych. Przysłowie mówi, że “przypadki chodzą po ludziach” i zgodnie z tym stwierdzeniem nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się za chwilę. W poniższym tekście znajdziesz powody, które pokażą ci, że warto wykupić ubezpieczenie na życie.

Polisa na życie pozwala na utrzymanie stabilności finansowej najbliższych po śmierci ubezpieczonego. Świadczenie zapewni też dobry start jego dzieciom.

Masz rodzinę, a niedawno zdecydowałeś się również na zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Warto zatem pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na życie. Jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, w którym osoba ubezpieczona ginie, jej najbliżsi otrzymają świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia. W jednym miejscu zebraliśmy powody, dla których warto mieć polisę na życie. Co zapewnia jej wykupienie?

Polisa na życie – co to jest?

Polisa na życie, której porównanie ofert znajdziesz m.in. na https://ocenapolis.pl/ubezpieczenia/zycie-porownywarka to forma zabezpieczenia finansowego najbliższych osób ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Jeżeli miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego ubezpieczony zmarł, jego rodzina otrzyma świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia.

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Naszymi sąsiadami są państwo Kowalscy. Dwoje dorosłych i dwoje małych dzieci. Rodzina otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe 6000 zł. Dodatkowo, posiada kredyt hipoteczny, który małżeństwo niedawno zaciągnęło na kupno nowego domu. Pan Kowalski wybiera się z jednym z dzieci w podróż do rodziców. Niestety, na autostradzie dochodzi do wypadku, w którym główny żywiciel rodziny ginie. Co teraz? Żona została sama z dwójką małych dzieci i kredytem na 30 lat. Kilka miesięcy temu pan Kowalski wykupił polisę na życie. Całkowitą kwotę z sumy ubezpieczenia otrzymuje żona po jego śmierci.

Dlaczego zatem ubezpieczenie na życie jest tak ważne? Poniżej przedstawiamy kilka powodów, które powinny skłonić cię do rozważenia wykupienia tego rodzaju polisy. Zapoznaj się z nimi!

1. Ubezpieczenie na życie zapewni stabilność finansową najbliższym

Po nieszczęśliwym wypadku, w którym śmierć poniósł wspomniany Kowalski, najbliższa rodzina zorganizowała pogrzeb. Pieniądze z pewnością nie zastąpią utraty męża i ojca, jednak zapewnią dotychczasowy poziom życia przez kilka najbliższych lat. Przy założeniu, że Kowalski otrzymywał wynagrodzenie równe średniej krajowej, jego rodzina utrzyma się blisko przez 4 lata, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci jej świadczenie w kwocie ok. 150 000 zł.

Kowalscy dostaną całkowitą sumą ubezpieczenia, jeżeli śmierć głównego żywiciela rodziny była związana z:

  • długotrwałą chorobą,
  • nieszczęśliwym wypadkiem,
  • z zawałem serca lub udarem mózgu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacą rodzinie zmarłego sumę ubezpieczenia również wtedy, gdy zmarł on na stole operacyjnym lub z przyczyn naturalnych. Aby otrzymać świadczenie z polisy, rodzina zmarłego powinna zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odpowiedniej sumy. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają świadczenie w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku.

2. Polisa na życie jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Polisa na życie stanowi również zabezpieczenie zobowiązań finansowych, na które zdecydował się ubezpieczony. Może to być na przykład kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Załóżmy, że miesięczne wynagrodzenie, które otrzymywał przed śmiercią, stanowiło część regulowanej raty. Po jego śmierci, całkowitą kwotę miesięcznej raty, musi spłacać żona.

Bez zabezpieczenia w postaci świadczenia otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego, regulowanie rat oraz pozostałe miesięczne wydatki, mogłoby negatywnie wpłynąć na płynność finansową rodziny Kowalskiego. Dlatego też ubezpieczenie na życie odgrywa w tym przypadku istotną rolę. Kowalski przed śmiercią zapewne nie brał pod uwagę dodatkowej opłaty pod postacią składki ubezpieczeniowej. Ważne było dla niego zapewnienie stabilności finansowej najbliższym w przypadku jego śmierci.

3. Pieniądze z ubezpieczenia na życie pomogą w leczeniu lub rehabilitacji rodziny

Przyjmijmy, że podczas nieszczęśliwego wypadku, w którym zginął Kowalski, w samochodzie przebywało jedno z dzieci, które doznało stosunkowo poważnych obrażeń. Wymaga ono hospitalizacji oraz kosztownej rehabilitacji. Bez świadczenia wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, żona zmarłego nie byłaby w stanie pokryć kosztów leczenia.

Dodatkowo, okazuje się, że urazy były na tyle poważne, że dziecko musi przyjmować leki, które nie są refundowane przez Fundusz NFZ. Kwota otrzymana z polisy ubezpieczeniowej na życie pozwoli na pokrycie kosztów do momentu, kiedy to żona nie znajdzie lepiej płatnej pracy.

4. Środki z polisy na życie pokryją leczenie bądź rehabilitację ubezpieczonego

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają polisy na życie o możliwość wypłaty środków w przypadku zdarzeń związanych ze stanem zdrowia osoby ubezpieczonej. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można znaleźć informacje stanowiące o tym, że ubezpieczony otrzyma świadczenie w przypadku poważnych chorób lub uszczerbku na zdrowiu, które nie są konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku.

Otrzymane świadczenie pozwoli na pokrycie opłat związanych z procesem leczenia lub rehabilitacją. Pieniądze z polisy na życie pozwolą ubezpieczonemu na szybszy powrót do zdrowia oraz pełnej sprawności.

5. Polisa na życie może zapewnić dzieciom dobry start w przyszłości

Polisa na życie stanowi zabezpieczenie dla dzieci w przypadku śmierci jednego bądź obojga rodziców. Jeżeli żona wspomnianego wyżej Kowalskiego, będzie racjonalnie dysponowała otrzymanymi ze świadczenia środkami, część tej kwoty może zapewnić dzieciom dobry start w przyszłości.

Co to oznacza? Otrzymane pieniądze pozwolą im na dalsze kształcenie oraz pokryją codzienne wydatki. Zazwyczaj suma ubezpieczenia jest na tyle wysoka, iż środki zapewnią dzieciom odpowiednie warunki życia do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności.

6. Ubezpieczenia na życie zapewniają poczucie bezpieczeństwa

Wykupienie ubezpieczenia na życie zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Ubezpieczona osoba nie musi już w tak dużym stopniu obawiać się o przyszłość swoich najbliższych. Przynajmniej przez kilka lat ich sytuacja finansowa będzie na takim poziomie, jak miało to miejsce przed śmiercią ubezpieczonego.

Ze statystyk wynika, iż zaledwie 1/10 Polaków posiada indywidualne ubezpieczenie na życie. To wciąż niewielki odsetek. Reszta rodaków zapewne nie przyjmuje do wiadomości faktu, że w każdym momencie może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli nie wykupili oni wcześniej ubezpieczenia na życie, ich rodzina może znaleźć się w bardzo kiepskiej sytuacji po ich śmierci.

Polisa ubezpieczeniowa na życie – czy warto?

Wyżej opisane powody świadczą o tym, iż polisa ubezpieczeniowa to produkt, który warto wykupić. Świadczenie wypłacane najbliższym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, pozwoli im na utrzymanie płynności finansowej przez określony czas. Ubezpieczenie stanowi formę zabezpieczenia, która świadczy o dojrzałości oraz odpowiedzialności osoby myślącej o przyszłości.

Dzięki wykupieniu polisy ubezpieczeniowej na życie nie trzeba zadawać sobie codziennie pytania, co moi najbliżsi zrobią, gdy mnie zabraknie? Skąd wezmą pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego? Czy moje dzieci będą miały szansę na dalszą naukę i dobry start w przyszłości? Ubezpieczenie to wszystko zapewni.

Materiał Promocyjny