Ubezpieczenie na życie jest coraz popularniejsze. Korzystają z niego zarówno pracownicy przystępujący do ubezpieczenia grupowego, jak i inne osoby, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości swojej i swoich bliskich. Na co zwrócić uwagę, gdy chce się wykupić polisę na życie? Sprawdźmy.

  1. Zakres obowiązywania ochrony
  2. Suma ubezpieczenia
  3. Lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego
  4. Ubezpieczenie na życie – jedno czy kilka?

Opłacając polisę na życie, można uchronić się przed wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami. Ubezpieczenie chroni zarówno w przypadku poważnego zachorowania, jak i w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jak wybrać polisę na życie? Na jakie warunki umowy zwrócić szczególną umowę?

Zakres obowiązywania ochrony

W przypadku polisy na życie zakres obowiązywania umowy jest jednym z najważniejszych warunków, na które powinno się zwrócić uwagę. Dobre ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale również, gdy ten poważnie zachoruje, straci zdolność do pracy lub ulegnie wypadkowi komunikacyjnemu, w drodze do pracy albo w czasie wyjazdu na wakacje. Ochrona może również obejmować odszkodowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby (np. małżonka lub dziecka) i urodzenia się potomstwa. W ramach pracowniczych ubezpieczeń na życie często dodatkowo można liczyć na świadczenie w przypadku śmierci rodzica bądź teścia, a także za dłuższy pobyt w szpitalu.

Najlepsze polisy na życie obejmują też assistance w razie zachorowania poza miejscem zamieszkania oraz umożliwiają skorzystanie z dostarczenia leków prosto do domu i domowych wizyt lekarskich w przypadku poważnej choroby. Im szerszy zakres ochrony ubezpieczenia na życie, tym wyższa składka na polisę, lecz kompleksowe ubezpieczenie jest korzystniejsze niż produkt o ograniczonym zakresie ochrony.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to nic innego niż maksymalna kwota, jaką można otrzymać w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeżeli suma wynosi 100 tys. złotych, to uposażeni otrzymają taką kwotę, gdy ich bliski umrze. Uposażeni to wszystkie osoby, które zostały wskazane w umowie jako uprawnione do otrzymania odszkodowania. Uposażonym może zostać zarówno jedna osoba, jak i kilka – w drugim przypadku ubezpieczony decyduje, jaki procent sumy ubezpieczenia ma przypaść każdemu z uposażonych. Wysokość sumy ubezpieczenia może różnić się w zależności od przyczyny śmieci. Z reguły więcej otrzymują uposażeni, gdy ubezpieczony ulegnie wpadkowi komunikacyjnemu niż w sytuacji, gdy zgon nastąpi z przyczyn naturalnych. Więcej o polisach na życie dowiesz się na https://www.nn.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenie-na-zycie.

Lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest ważna dla każdego ubezpieczonego. Znajdują się w niej informacje o zdarzeniach, których wystąpienie jest równoznaczne z utratą prawa do otrzymania odszkodowania. Ważne jest sprawdzenie, czy na liście nie ma zdarzeń, na które narażony jest ubezpieczony (np. utrata życia w katastrofie lotniczej lub podczas uprawiania sportów ekstremalnych).

Ubezpieczenie na życie – jedno czy kilka?

W przypadku ubezpieczeń na życie dopuszczalne jest posiadanie kilku polis jednocześnie. Ubezpieczony ma prawo opłacać dowolną liczbę polis, a w przypadku jego śmierci, uposażeni otrzymają pełne sumy ubezpieczenia z każdej z nich. Ograniczenie co do liczby posiadanych polis obowiązuje wyłącznie w przypadku ubezpieczeń majątkowych, do których polisy na życie nie należą.