Oszczędzanie to konieczność. Brak budowania własnego kapitału to całkowite uzależnienie swojej finansowej przyszłości od państwa. A to poważny błąd, bowiem jak wskazują liczne analizy, za kilkadziesiąt lat świadczenia z obowiązkowego systemu mogą się okazać co najmniej niesatysfakcjonujące.

I chociaż większość bo ponad 60 proc. Polaków nie ufa państwowemu systemowi, to sami nie oszczędzają na starość. Najnowsze badania w tym zakresie pokazują, że aż 63 proc. ani nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie, by mieć wyższą emeryturę. Tylko 37 proc. dorosłych Polaków podejmuje starania w tym zakresie.

Dwie złote zasady

Aby efektywnie gromadzić oszczędności, trzeba się zastosować do dwóch złotych zasad. Pierwszą jest regularność. Żeby wypracować odruch regularnego odkładania, warto określić cel gromadzenia majątku, powinien on być na tyle świadomy, aby motywacja utrzymywała się na stałym poziomie.

Zasada druga brzmi: im dłużej kapitał pracuje, tym większa szansa na lepsze i efektywniejsze pomnażanie. Wszystko dzięki procentowi składanemu. Mechanizm ten polega na bieżącym powiększaniu pracującego kapitału o odsetki, które w rezultacie z każdym kolejnym okresem naliczane są od większej kwoty. Stosowanie się do obu reguł skutecznego odkładania pozwoli nam zbudować zadziwiająco duży kapitał bez nadmiernego wysiłku. Im wcześniej zaczniemy odkładać i im bardziej będziemy systematyczni, tym mniejsze kwoty wystarczą, by odłożyć zaplanowaną sumę.

Aby odkładane przez nas oszczędności inwestować skutecznie, , należy robić to „z głową”. Na naiwnych, początkujących inwestorów czeka wiele pułapek. Bardzo często popełnianym błędem przez stawiających pierwsze kroki na rynku kapitałowym, jest inwestowanie na chybił trafił. Właściwe lokowanie środków wymaga jednak trochę szerszej wiedzy w temacie zasad rynku kapitałowego, a także aktualnych wydarzeń mogących mieć na niego wpływ.

Warto pamiętać również o ryzyku inwestycyjnym, które wiąże się z możliwością znacznej utraty inwestowanych środków, nie ma bowiem inwestycji dającej 100% gwarancje zysku.

PPK – gotowe rozwiązanie

Żeby zacząć oszczędzać i inwestować, nie trzeba być jednak ekspertem rynku kapitałowego. Możemy wybierać spośród różnych gotowych rozwiązań. W połowie ubiegłego roku wystartowały Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy program utworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności, które mają zapewnić Polakom dodatkowe środki na lata po zakończeniu aktywności zawodowej. Plany na początek objęły przeszło 4 tys. największych firm – takich, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Wraz z nowym rokiem PPK stały się obowiązkowe dla kolejnego grona tym razem niemal 15 tysięcy przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 50 pracowników. Stopniowo do programu będą włączane coraz mniejsze firmy, a także administracja państwowa. Docelowo PPK mają funkcjonować w zdecydowanej większości firm w Polsce. Wyjątki będę nieliczne.

Zarządzaniem środkami gromadzonymi w ramach PPK zajmują się profesjonaliści – ustawa postawiła wysokie wymagania instytucjom, mającym obsługiwać program. Jedną z 20 takich instytucji, funkcjonujących na polskim rynku jest Pocztylion-Arka PTE S.A.

Inwestycje dostosowane do wieku klienta

Warto zauważyć, że droga do emerytury ma trzy etapy: rozpoczęcie aktywności zawodowej – pierwsza praca, okres dojrzałości w karierze, pewna stabilizacja, następnie czas zbliżania się do jej zakończenia i moment faktycznego przejścia na emeryturę.

W zależności od momentu swojej kariery, w którym znajduje się przeciętny Kowalski jego fundusze powinny być inwestowane na tyle elastycznie, aby zmaksymalizować jego szanse na wyższe dochody po przejściu na emeryturę, ale zachowując czujność i swoistą ostrożność w okresie przedemerytalnym.

Dlatego właśnie środki gromadzone przez uczestników w ramach PPK będą inwestowane w dedykowane fundusze inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

PPK Pocztylion inwestując pieniądze zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będzie korzystał z doświadczenia globalnego gracza – Invesco Ltd. , swojego akcjonariusza. Specjaliści z Invesco mają bogate doświadczenie na 25 rynkach, w tym szczególnie w zarządzaniu właśnie wspomnianymi funduszami zdefiniowanej daty w podobnych do PPK programach w USA i Wielkiej Brytanii.

– Program PPK Pocztylion to przede wszystkim uwzględnienie inwestycji, które zaspokajają potrzeby uczestników na różnych etapach ich życia, biorąc jednocześnie pod uwagę: zwrot, ryzyko (zmienności stopy zwrotu) i korelację klas aktywów (w jaki sposób są ze sobą związane ceny i stopy zwrotu poszczególnych aktywów) – wskazuje Magdalena Kennedy, Client Director w Invesco. Jak podkreśla kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest strategia funduszy zdefiniowanej daty.

– Powinna ona uwzględniać podejmowane ryzyka odpowiednio wcześnie, ponieważ wszelkie niedostosowane w czasie wysiłki w celu zrekompensowania wcześniejszej opieszałości, (te na późniejszym etapie cyklu życia inwestora), mogą zaszkodzić dotychczasowym oszczędnościom, z małą szansą na odrobienie ewentualnych strat – mówi ekspertka.

Portfel szyty na miarę

Analitycy w Pocztylion Arka PTE i Invesco Ltd opracowują 10-letnie szacunki zwrotu dla ponad 140 różnych aktywów, które pomagają w budowaniu portfela inwestycyjnego. Stosując fundamentalne podejście oparte na „blokach konstrukcyjnych”, eksperci są w stanie obliczyć względną atrakcyjność kapitału w różnych regionach na świecie, obligacji i alternatywnych klas aktywów, aby stworzyć optymalny portfel dostosowany do indywidualnych potrzeb emerytalnych.

– Inwestorzy osiągają największe korzyści z dywersyfikacji, gdy ich pieniądze są inwestowane w całkowicie globalny portfel – mówi Magdalena Kennedy.

– Monitorując ostatnie, regionalne dane gospodarcze, posiadamy wiedzę na temat tego, w jakim jesteśmy obecnie- momencie w cyklu koniunkturalnym. Orientacja ta ma pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji aktywów, dając szansę na względnie skuteczność inwestycyjną z dywersyfikacji – dodaje specjalistka Invesco.

""

pieniadze.rp.pl