Fotowoltaika należy do najpopularniejszych form odnawialnych źródeł energii. System paneli solarnych jest też najbardziej dostępnym dla gospodarstw domowych źródłem zielonej energii. Jest to energia darmowa, ale koszty generuje zakup paneli i ich montaż. Aby umożliwić większej liczbie osób dostęp do zielonej energii wprowadzono zatem szereg dotacji.

Technologia fotowoltaiczna może się poszczycić obecnie najszybszym tempem rozwoju spośród wszystkich OZE. Najwięcej systemów solarnych powstaje w krajach Azji. Zaraz za nimi plasuje się Ameryka Północna, a na trzecim miejscu Europa. W Polsce dominującym źródłem zielonej energii są biopaliwa stałe wytwarzane z biomasy (ponad 70% energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych). W latach 2011–2015 znacznie wzrósł udział energii wiatrowej (z 3,68% do 10,76%), a także biopaliw ciekłych i biogazu (źródło: Szatyłowicz Ewa, Skoczko Iwona, Wykorzystanie i rozwój odnawialnych źródeł energii w: „Inżynieria środowiska – młodym okiem. Tom 33 – ekoinżynieria”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017, s. 172–189).

Stopniowo wzrasta także wykorzystanie energii słonecznej, i choć w skali kraju nie stanowi ona jak na razie głównego źródła zielonej energii, to wyłączając z tego rachunku przemysł i duże przedsiębiorstwa, a spoglądając na gospodarstwa domowe, trzeba zaznaczyć, że to systemy fotowoltaiczne są najbardziej dostępnymi dla odbiorcy indywidualnego źródłami energii odnawialnej.

Jak działają panele fotowoltaiczne i jakie są korzyści z ich instalacji?

Panele solarne składają się z ogniw fotowoltaicznych – podstawowych elementów całej instalacji. Ogniwa wykonuje się z materiału półprzewodnikowego (najczęściej jest to krzem). Gdy promienie słoneczne padają na ogniwo, tworzą się przeciwstawne ładunki, pomiędzy którymi w rezultacie powstaje napięcie elektryczne. Panele słoneczne pozwalają więc na bezpośrednie przetworzenie energii słonecznej na energię elektryczną. Panele, czyli grupy ogniw, montowane są na dachach budynków bądź na specjalnie do tego celu stworzonych konstrukcjach.

Dzięki postępowi technologicznemu mamy dziś możliwość wyboru rozmaitych rodzajów paneli słonecznych. Różnią się one przede wszystkim typem użytych ogniw. Do najdroższych, ale i najbardziej efektywnych należą ogniwa monokrystaliczne, wykonane z jednego dużego kryształu krzemu każde. Niebieskie ogniwa polikrystaliczne są mniejsze, tańsze, ale nieco mniej efektywne.

Oprócz bezpośredniej produkcji energii elektrycznej, panele mogą służyć także do wytwarzania energii cieplnej. W tym celu należy zainstalować kolektory słoneczne, które ogrzewały będą znajdującą się w zbiorniku wodę (źródło: http://home.agh.edu.pl/~szk/files/docs/OZE_poradnik.pdf).

Pomoc w zakupie i montażu paneli – dotacje

Inwestycje związane z energią odnawialną mogą być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej bądź środków krajowych. Wsparcie udzielane jest m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Regionalnych Programów Operacyjnych (2014–2020), lokalnych programów finansowanych przez gminy czy urząd miasta. Kto może wystąpić o dofinansowanie w poszczególnych programach?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program dofinansowania paneli solarnych „Mój prąd”. Pierwsze wypłaty programu, zainagurowanego 23 lipca 2019 r., zostały zrealizowane już pod koniec ubiegłego roku. Z wnioskiem o dotację (do 5000 zł) wystąpić mogą osoby fizyczne, które planują zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (nie kolektorów słonecznych do ogrzewania wody). Aby starać się o dofinansowanie, należy przedstawić dokument potwierdzający opłacenie instalacji paneli oraz wymianę licznika na dwukierunkowy oraz złożyć właściwy wniosek. Pomoc w wysłaniu wniosku o dofinansowanie oferuje firma zajmująca się montażem paneli, Stilo Energy.

Średnia moc instalacji, na które zdecydowali się pierwsi beneficjenci programu, wynosiła 5,5 kW, co oznacza, że każda z nich będzie produkowała ponad 5 MWh. Program „Mój prąd” dotuje inwestycje mające na celu wykonanie instalacji o mocy mieszczącej się w przedziale od 2 kW do 10 kW.

Poza programem „Mój prąd” z NFOŚiGW dotację można otrzymać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020. To programy wsparcia regionów finansowane z funduszy unijnych. Większość województw ujęła w swych strategiach rozwoju OZE. Oznacza to, że w ramach RPO można dofinansować budowę różnego typu instalacji – zarówno paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, jak i pieców CO na biomasę (pellet).

Możliwi beneficjenci danego RPO zawsze wyszczególnieni są w planie operacyjnym. Zwykle oferta skierowana jest do osób fizycznych, a także mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, organizacji, samorządów itd.

Oprócz wymienionych programów dotacji, które najczęściej polegają na zwrocie części kwoty zainwestowanej w instalacje OZE, funkcjonuje ponadto popularny program Prosument. Jest to projekt skierowany do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, finansujący projekty rozproszonych mikroinstalacji OZE. W ramach tego programu można uzyskać zarówno dotację, która zwraca część poniesionych na inwestycję kosztów, jak i pożyczkę lub nisko oprocentowany kredyt na instalację pozyskującą energię elektryczną i/lub cieplną z OZE. Warto dodać, że coraz częściej poszczególne banki wychodzą naprzeciw klientom zainteresowanym instalacją paneli fotowoltaicznych czy innymi projektami OZE. Istnieją już specjalne rodzaje kredytów i pożyczek na te cele (źródło: https://wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/09/5.J.Gwizdala_WG_3_2017_ZiE.pdf).

Pozyskanie dofinansowania jest również, jak zostało wspomniane, możliwe na szczeblu gminnym. Pierwsze kroki należy zatem skierować do odpowiedniego urzędu gminy/dzielnicy, gdzie przedstawione zostaną programy dofinansowania OZE, na które aktualnie trwa nabór. Dobrym wyjściem jest także poproszenie o pomoc w załatwieniu formalności firmy montującej panele.

Materiał Promocyjny