Zakup samochodu z polisą

www.sxc.hu

Kupiłem na początku marca używany samochód i nie wypowiedziałem ubezpieczenia OC. Czy może to zrobić sprzedawca auta?

Umowa ważna jest do 20 kwietnia. Czy jeśli nie wypowiem umowy, to po tym terminie polisa przedłuży mi się automatycznie, czy też będę musiał kupić nowe ubezpieczenie? – pyta czytelnik.

Pojazd kupujemy razem z komunikacyjnym ubezpieczeniem OC. Sprzedawca samochodu ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi dokument potwierdzający wykupienie takiej polisy. Poza tym powinien w ciągu 14 dni pisemnie powiadomić towarzystwo o przeniesieniu prawa własności pojazdu. W zgłoszeniu takim podaje się: imię, nazwisko, adres, PESEL obecnego właściciela (ewentualnie jego nazwę, siedzibę i REGON).

Po zakupie samochodu nabywca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. Może to zrobić osobiście w placówce towarzystwa, u agenta ubezpieczeniowego, listem poleconym (liczy się data nadania w placówce pocztowej operatora publicznego).

Jeśli nowy właściciel auta nie wypowie umowy, ubezpieczyciel może dla niego przeliczyć składkę, np. uwzględniając przysługujące mu zniżki. Rekalkulacja składki jest też możliwa na wniosek nabywcy auta.

Natomiast sprzedający auto nie może ani wypowiedzieć umowy ubezpieczenia OC, ani żądać od towarzystwa zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną ochronę.

Nowy właściciel auta może zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia OC, ale najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy musi kupić nową polisę.

Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania polisy OC bez względu na to, czy używa tego pojazdu, czy nie. Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może spowodować nałożenie kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeśli osoba, która kupiła samochód, nie wypowie umowy ubezpieczenia OC, to będzie ona obowiązywać do końca okresu, na jaki została zawarta. Ale uwaga: polisa nie odnowi się wtedy automatycznie na kolejny okres. Zatem najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy trzeba kupić kolejne OC. ©?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczeń, prosimy przysyłać je pocztą elektroniczną na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Mogą Ci się również spodobać

Nagły odwrót klientów od polis inwestycyjnych

Ograniczenie prowizji dla pośredników zmniejszyło sprzedaż ubezpieczeń z funduszem kapitałowym o jedną trzecią. Po ...

Na powodzi nikt się nie wzbogaci

Zasiłek od państwa nie może zmniejszać odszkodowania z polisy Co roku latem nawałnice, huragany ...

Łatwiej się pozbędziesz niechcianego ubezpieczenia

Od stycznia korzystne zmiany dla klientów kupujących polisy na życie z funduszami Na początku ...