Nowy właściciel a wygaśniecie polisy OC

Pexels

W listopadzie zeszłego roku kupiłem samochód z ubezpieczeniem OC do lipca tego roku. Dokonałem przerejestrowania samochodu, natomiast nie zgłosiłem towarzystwu ubezpieczeń faktu zakupu samochodu. Nie dostałem żadnej informacji od ubezpieczyciela o rekalkulacji składki oraz zmianie danych osobowych. Czy jest możliwe wykupienie ubezpieczenia w innej firmie wraz z wygaśnięciem obecnego ubezpieczenia w innej firmie? – pyta czytelnik.

Samochód sprzedajemy łącznie z polisą OC. Przepisy stanowią, że w razie przeniesienia prawa własności na nowego posiadacza samochodu przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego właściciela auta z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu ciąży na sprzedawcy, który w ciągu 14 dni od sprzedaży powinien podać towarzystwu dane nabywcy. Jeśli jest to osoba fizyczna, będą to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL.

W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń może, ale nie musi dokonać rekalkulacji składki. Przeważnie przeprowadzi ją wtedy, gdy mu się to opłaci, czyli gdy z nowym właścicielem samochodu wiąże się wyższe ryzyko wyrządzenia szkody niż ze zbywcą auta. Z drugiej strony nowy właściciel także może zażądać rekalkulacji składki,a wtedy towarzystwo musi ją przeprowadzić.

Niezależnie od tego, czy ubezpieczyciel dopasował wysokość składki do nowego właściciela samochodu czy też nie, o ile nowy właściciel nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC, po sprzedaży samochodu ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Zatem musi pan najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy kupić nową polisę OC. Nie ma przy tym znaczenia to,w jakim towarzystwie kupi pan tę polisę. Może pan zakupić ją u dotychczasowego ubezpieczyciela albo u dowolnego innego, który sprzedaje polisy OC.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Na wypadek kontuzji. Polisy dla aktywnych

Sport to zdrowie, ale wiąże się z ryzykiem kontuzji czy wyrządzenia komuś szkody. Oferta ...

Autocasco sprawdzi się najlepiej

Kto odpowiada za szkodę spowodowaną przez zwierzę Sarna wybiegła na drogę. Kierowca starając się ...

Adwokat na koszt towarzystwa

Podczas zakupów w supermarkecie pan Marek poślizgnął się na mokrej podłodze, upadł i złamał ...