Prawnik z polisy. Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej

ubezpieczenie ochrony prawnej
ubezpieczenie ochrony prawnej
Adobe Stock

Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie można zapewnić sobie pomoc adwokata i zwrot kosztów sądowych na wypadek problemów prawnych.

Sprawdźmy kiedy może się przydać ubezpieczenie ochrony prawnej.

Tomasz uszkodził zawieszenie samochodu na drodze, gdyż wjechał w dziurę, która powstała w asfalcie po sezonie zimowym. Dziura była źle oznakowana i do tego nie było możliwości ominięcia jej bez powodowania zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Urząd gminy, który jest zarządcą tej drogi, odmówił wypłacenia odszkodowania za zniszczenia w aucie tłumacząc, ze informacja była ustawiona w znacznej odległości od uszkodzeń asfaltu. Tomasz skierował spraw o odszkodowanie do sądu.

Po powrocie z wakacji we Francji Robert znalazł w skrzynce pocztowej list od francuskiej policji. Został ukarany mandatem za przekroczenie prędkości, z czym się nie zgadzał. Data na mandacie wskazywała na dzień, kiedy Robert nie znajdował się we Francji. Potrzebna była pomoc francuskiego adwokata, który pomógł w postępowaniu sądowym.

Czytaj także: Adwokat na koszt towarzystwa

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego, który poprzedzony był długim zwolnieniem lekarskim z powodu zagrożonej ciąży, Katarzyna została zwolniona z pracy. Jako uzasadnienie zwolnienia pracodawca wskazał na likwidację stanowiska pracy spowodowaną pogarszającą się sytuację ekonomiczną i organizacyjną w firmie. Katarzyna, która nie zgadzała się z podanym uzasadnieniem, skierowała sprawę do sadu pracy.

To przypadki, w których przydało się ubezpieczenie ochrony prawnej, oferowane przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Zarówno postępowania sądowe, jak i pomoc prawna, kosztują niemało, zatem ubezpieczenie to może uchronić przed sporymi wydatkami.

Co daje polisa?

Ubezpieczenie ochrony prawnej oznacza przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka ponoszenia wydatków związanych z dochodzeniem swoich praw w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Ochroną można objąć całość życia prywatnego, a więc między innymi sprawy karne, pracownicze czy umowy, ale najpopularniejsze są polisy powiązane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Polisa nie zapewnia automatycznego rozwiązania problemów i nie sprawia, że automatycznie wygrywamy sprawę w sądzie, to zapewnia komfort dochodzenia swoich racji i chroni przed dużą częścią stresów związanych z prowadzeniem sporów prawnych oraz pozwala spać spokojniej w oczekiwaniu na ich rozwiązanie.

W ramach ubezpieczenia możemy otrzymać pokrycie kosztów: wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, opłat sądowych oraz innych wydatków w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, kosztów przeciwnika, jeżeli wynikają one z orzeczenia sądu, postępowania polubownego, opłat i kosztów w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, podróży ubezpieczonego do sądu z siedzibą za granicą, jeżeli stawiennictwo ubezpieczonego jest obowiązkowe, tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego za granicą. Do tego dochodzi jeszcze przedsądowe poradnictwo prawne.

Kiedy przyda się polisa

Ubezpieczenie ochrony prawnej pomoże m.in. w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku (np. publikacja kompromitujących zdjęć w internecie lub tzw. hejt internetowy oraz ochrona danych osobowych), spraw związanych z zawartymi umowami (np. reklamacje towarów i usług), obrony w sprawach karnych (np. nieświadomy zakup kradzionego sprzętu), sporów z pracodawcą (np. niesłuszne zwolnienie lub mobbing) czy dochodzenia odszkodowań (np. z OC sprawcy).

Towarzystwa oferują polisy rodzinne, związane z ochroną nieruchomości albo pojazdu – możemy wybrać rozwiązanie dotyczące sfery, w której najbardziej obawiamy się sporów prawnych.
Na cenę wpływa zakres ochrony. Przykładowo: koszt ubezpieczenia ochrony prawnej oferowanego przez D.A.S. w wariancie indywidualnym wynosi od 38 zł miesięcznie. W przypadku wariantu rodzinnego koszt miesięczny zaczyna się od 57 zł. W Concordii za najtańszy wariant ubezpieczenie ochrony prawnej dla rodziny zapłacimy rocznie 171 zł.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nowe technologie pomogą obniżyć składkę

Co wpływa na cenę polisy komunikacyjnej? Odpowiedź, jakiej udzielają towarzystwa, jest dosyć prosta: ocena ...

Jeśli zdecydowaliśmy się na instalację fotowoltaiczną, to warto ją ubezpieczyć

Jak, od czego i po co ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną

Systemy fotowoltaiczne i kolektory słoneczne warto ubezpieczyć na wypadek zdarzeń losowych, gdyż uszkodzenie ich ...

System gwarantowany przez państwo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych funkcjonuje już 85 lat i zawsze wypłaca świadczenia terminowo – mówi ...