Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie. Kiedy zapłaci UFG

Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie. Jeśli potrącił nas nieznany sprawca, to zgłaszamy nasze roszczenie do UFG za pośrednictwem jednego z zakładów ubezpieczeń
Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie. Jeśli potrącił nas nieznany sprawca, to zgłaszamy nasze roszczenie do UFG za pośrednictwem jednego z zakładów ubezpieczeń
Adobe Stock

Jeżeli sprawca wypadku jest nieznany, odszkodowanie wypłaca poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie za każdą szkodę jednak będzie wypłata.

Zmniejsza się wartość odszkodowań wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców. W 2018 roku łączne wypłaty Funduszu z tego tytułu wyniosły ponad 97 milionów złotych, o 5 procent mniej niż rok wcześniej. Pierwsze półrocze tego roku potwierdza trend spadkowy – o kolejne 7 procent.

– Mniej wypłat to przede wszystkim efekt spadku liczby zgłoszeń o przyznanie świadczenia po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym – wyjaśnia Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Taki trend wynika z wyeksplorowania przez kancelarie odszkodowawcze spraw śmiertelnych wypadków sprzed kilkunastu lat, a także spadku liczby wypadków śmiertelnych na polskich drogach w kolejnych latach ostatniej dekady – dodaje Cwalińska Weychert.

Do UFG trafia coraz mniej roszczeń o odszkodowania przede wszystkim za wypadki spowodowane w odległej przeszłości przez nieznanego sprawcę. W 2018 r. zgłoszonych zostało 876 takich spraw, aż o 25 procent mniej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2019 r. było to 428 szkód, o kolejne 16 procent mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Warto sprawdzić: Jazda po alkoholu. To może drogo kosztować

Kiedy można żądać wypłaty?

Nie oznacza to, że nie pojawiają się nowe sprawy, w których sprawca wypadku był nieznany. To sytuacje, w których nie było świadków zdarzenia albo gdy świadek ani poszkodowany nie byli w stanie zapamiętać numerów rejestracyjnych pojazdu sprawcy. Tak jest np. wtedy, gdy samochód nadjeżdżający od tyłu potrącił rowerzystkę, która upadła i straciła przytomność, czy gdy ofiarą wypadku jest samotnie spacerujący pieszy.

Jeżeli sprawca wypadku jest nieznany (np. dlatego że zbiegł z miejsca zdarzenia) albo nie ma polisy OC, wówczas odszkodowanie wypłaca UFG.

Jeżeli nie uda się zidentyfikować sprawcy, to UFG wypłaci odszkodowanie tylko za szkody:

– na osobie, czyli takie dotyczące zdrowia i życia człowieka; tu w grę wchodzi np. zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp.,

– materialne, takie jak np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia, ale pod warunkiem, że u któregokolwiek z uczestników wypadku doszło do obrażeń ciała, a naruszenie czynności narządów lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

Oznacza to, że jeśli nieznany sprawca uszkodzi nam samochód, a nie doszło do poważnych obrażeń ciała, to pojazd będzie naprawiać ze swojego autocasco albo z własnej kieszeni, jeśli nie mamy AC.

Inaczej jest w sytuacji, gdy sprawcę udało się ustalić, ale nie miał on polisy OC. W takiej sytuacji poszkodowany dostanie odszkodowanie z funduszu zarówno za szkody na osobie, jak i szkody materialne.

Jak złożyć roszczenie do UFG?

Jeśli potrącił nas nieznany sprawca, to zgłaszamy nasze roszczenie do UFG za pośrednictwem jednego z zakładów ubezpieczeń. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żadne z tych towarzystw nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

W przypadku strat materialnych (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Jeżeli ma taką polisę, to z niej otrzyma odszkodowanie, a UFG zaś zrekompensuje mu dodatkowe koszty, jak np. utracone zniżki.

Towarzystwo, za pośrednictwem którego zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG, gdzie następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o wypłacie odszkodowania bądź o odmowie.

Termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku Fundusz powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od otrzymania akt szkody.

Roszczenia trzeba dobrze udokumentować, co niekoniecznie jest proste, biorąc pod uwagę samą naturę zdarzenia, czyli wypadek z udziałem nieznanego sprawcy. Przydatne będą wszelkie zeznania świadków zdarzenia i osób udzielających pomocy, notatka policyjna, dokumentacja pomocy udzielanej przez pogotowie ratunkowe i dokumentacja szpitalna, przy czym ważne jest dopilnowanie, żeby w dokumentacji znalazł się prawidłowy opis zdarzenia. Jeśli przykładowo w opisie znajdzie się informacja, że poszkodowana rowerzystka przewróciła się na rowerze, może to później utrudnić skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Warto sprawdzić: Kiedy można zacząć naprawiać samochód po stłuczce

Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie – gdy do zdarzenia doszło za granicą

W każdym kraju zasady postępowania po wypadku ze sprawcą bez ważnej polisy OC wyglądają inaczej, a ich ofiary nierzadko mają trudności ze znalezieniem instytucji, do której powinny zgłosić się po odszkodowanie. Tymczasem każdego roku kilkuset Polaków zostaje poszkodowanych na europejskich drogach przez nieubezpieczonych kierowców z innych państw.

Z pomocą przychodzi strona internetowa www.wypadekbezOC.eu, na której Polacy, poszkodowani za granicą przez nieubezpieczonych sprawców, znajdą informacje, gdzie mogą zgłosić szkodę. W tym celu trzeba podać nazwę państwa, w którym doszło do zdarzenia, oraz kraj nieubezpieczonego sprawcy (na podstawie tablic rejestracyjnych) – a serwis udzieli informacji na temat instytucji, do których należy się zwrócić po ewentualne odszkodowanie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polisa na spotkanie pod chmurką

Firma organizująca imprezę masową, na którą wstęp jest płatny, musi obowiązkowo wykupić OC. Pożar ...

Niższa składka za zdrowy tryb życia

Uprawiający sport mniej płacą za polisy na życie. Na razie za granicą Kierowcy jeżdżący ...

Obowiązki po sprzedaży samochodu

Sprzedałem samochód. Jego polisa OC była ważna jeszcze przez 10 miesięcy. Czy muszę poinformować ...