Jak będziemy wypłacać środki z PPK – wypłata w ratach

Projekt ustawy o PPK przewiduje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczym Planie Kapitałowym. Analizę warto rozpocząć od najbardziej pożądanej formy wykorzystania tych środków tj. comiesięcznych rat po osiągnięciu 60 roku życia.

Docelową formą wykorzystania środków zgromadzonych w PPK ma być ich wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia. Domyślnie wypłata ta będzie podzielona na część wypłacaną jednorazowo (25% środków zgromadzonych w PPK) oraz część wypłacaną przez 10 lat w 120 ratach miesięcznych (75% środków zgromadzonych w PPK) (art. 89 projektu ustawy).

Jeżeli środki zgromadzone w PPK będą tak niskie, że wysokość pierwszej wyliczonej raty będzie mniejsza niż 50 zł to wszystkie środki będą wypłacane jednorazowo (art. 89 ust. 2 projektu ustawy). Wypłata dokonywana będzie na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy (art. 2 pkt 34 projektu ustawy). Nie będzie więc możliwości wypłat w gotówce.

Aby możliwa była wypłata wystarczy osiągnąć wiek 60 lat i złożyć odpowiedni wniosek (art. 87 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy o PPK).

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH RAT

Wysokość miesięcznych rat będzie uzależniona od wartości jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku w PPK. Im dłużej i im więcej uczestnik oraz podmiot zatrudniający będą wpłacali na rachunek w PPK, tym większa będzie ilość jednostek rozrachunkowych nabytych w ramach PPK. Natomiast wartość jednostek rozrachunkowych uzależniona będzie od efektów polityki lokacyjnej funduszu inwestycyjnego, który będzie prowadził rachunek PPK.

MOŻLIWE MODYFIKACJE ILOŚCI RAT

Drugim elementem kształtującym wysokość miesięcznego świadczenia będzie ilość rat na jaką będą podzielone środki zgromadzone w PPK. Ustawodawca planuje przyznać uczestnikowi dość szerokie możliwości kształtowania wypłat swoich środków z PPK po osiągnięciu 60 roku życia.

Na wniosek uczestnika pierwsza część wypłaty (25% środków zgromadzonych w PPK) może być również rozłożona na raty (art. 89 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy o PPK). Umożliwi to podwyższenie miesięcznych rat z PPK.

Kolejnym elementem, który będzie mógł być zmieniony na wniosek uczestnika, jest ilość miesięcznych rat. Nie musi ona wynosić 120. Możliwe i pożądane będzie zwiększenie ilości rat, nawet jeśli oznaczać to będzie mniejsze comiesięczne świadczenia. Projekt ustawy przewiduje możliwość zwiększenia liczby rat nawet po długim czasie od rozpoczęcia pobierania świadczeń z PPK. Jedynym warunkiem jest utrzymanie wysokości miesięcznego świadczenia z PPK powyżej 50 zł. (art. 89 ust. 6 projektu ustawy o PPK).

Im więcej rat tym niższe miesięczne świadczenie, ale jednocześnie suma wszystkich środków wypłaconych z PPK będzie wtedy wyższa. Będzie to możliwe, ponieważ wolniejsze wypłacanie środków z PPK umożliwi dłuższe wypracowywanie odsetek od zgromadzonego kapitału. Rozpoczęcie procesu wypłat świadczeń z PPK nie oznacza, że oprocentowanie zgromadzonych i nadal trzymanych tam środków spadnie do zera.

Uczestnik PPK będzie mógł również zmniejszyć liczbę rat. Będzie to oznaczać podwyższenie miesięcznego świadczenia z PPK, ale kosztem utraty zysków kapitałowych z tytułu dłuższego pomnażania kapitału w ramach PPK. Aby zniechęcić uczestników do tego krótkowzrocznego rozwiązania, projekt ustawy przewiduje potrącenie podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki) od 75% środków zgromadzonych w PPK i wypłacanych w mniejszej liczbie rat niż 120 (art. 89 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy o PPK).

Wysokość miesięcznych rat obliczana będzie co miesiąc na nowo, na podstawie ilości i wartości jednostek rozrachunkowych, które pozostały na rachunku PPK (art. 89 ust. 3 projektu ustawy). Dlatego comiesięczne świadczenie z PPK nie będzie miało stałej wysokości i może się minimalnie różnić w każdym kolejnym miesiącu.

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA WYPŁATY ŚRODKÓW Z PPK

Należy podkreślić, że im później będziemy rozpoczynać pobieranie miesięcznych rat z PPK tym lepiej to świadczenie będzie chronić nas przed negatywnymi skutkami długowieczności. Dlatego uczestnik PPK będzie mógł rozpocząć wypłacanie środków z PPK nawet po ukończeniu 70 roku życia (art. 15 w związku z art. 23 projektu ustawy o PPK). Środki niewykorzystane w ten sposób będą dziedziczone.

Niniejsza opinia powstała na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 15 lutego 2018 roku, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

ZUS chciałby dłuższych wypłat z PPK

Do podmiotów zgłaszających uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK dołączył ZUS.

Biznes niepokoi się deklaracją rezygnacji z PPK

Lewiatan zwraca uwagę, że pracodawców obarcza się koniecznością weryfikacji dokumentu i wyjaśniania intencji osoby ...

Trzeci etap wdrażania PPK

Mimo pandemii program tworzenia PPK objął kolejne firmy, które zatrudniają od 20 do 50 ...