Pierwsze błędy w projekcie ustawy o PPK

15 lutego 2018 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Niestety dokument ten nie jest pozbawiony podstawowych błędów.

Projekt zamiennie posługuje się pojęciami „jednostka uczestnictwa” (art. 2 pkt 25, art. 39 ust. 2, art. 42 ust. 2, art. 69 ust. 2) oraz „jednostka rozrachunkowa” (art. 41 ust. 2, art. 89 ust. 2-3 i 6, art. 90 ust. 5). Już sama ta niekonsekwencja świadczy o poważnym uchybieniu w konstrukcji projektu. Niestety błąd ten może mieć daleko idące konsekwencje. Na gruncie polskiego prawa „jednostka uczestnictwa” i „jednostka rozrachunkowa” to dwie zupełnie różne instytucje prawne. W obu przypadkach mamy do czynienia z tytułami uczestnictwa, ale w zupełnie różnych funduszach.

Jednostki uczestnictwa są zbywane i umarzane przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Reprezentują one prawa majątkowe uczestnika funduszu inwestycyjnego, który ma charakter otwarty. Innymi słowy jednostka uczestnictwa to część aktywów funduszu, którą możemy kupić tylko w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym.

Natomiast jednostki rozrachunkowe są kreowane i umarzane przez OFE, pracownicze fundusze emerytalne oraz dobrowolne fundusze emerytalne. Reprezentują one prawa majątkowe członka funduszu emerytalnego, które wynikają z wpłacania składek oraz dokonywania wypłat transferowych z innego funduszu emerytalnego. Innymi słowy jednostka rozrachunkowa to część aktywów funduszu emerytalnego, którą można otrzymać tylko w wyniku członkostwa w tym funduszu.

To rozróżnienie jest o tyle istotne, że zgodnie z obecnym projektem ustawy o PPK, fundusze emerytalne nie będą dopuszczone do rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zamienne posługiwanie się terminami „jednostka uczestnictwa” i „jednostka rozrachunkowa” będzie prowadzić do konieczności przyznania funduszom inwestycyjnym prawa do zbywania i umarzania jednostek rozrachunkowych. A to prosty przepis na poważny bałagan legislacyjny.

Niniejsza opinia powstała na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 15 lutego 2018 roku, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania cz.1

Czy w przypadku poważnego zachorowania będziemy w stanie wypłacić pieniądze z PPK? Ustawa uwzględniła ...

Internetowe konta dla seniorów. Jak wybrać?

Z roku na rok liczba seniorów aktywnych w sieci rośnie. Okres kwarantanny to dobra ...

Najlepszy rok w historii OFE, w grudniu wszystkie na plusie

Grudzień 2017 roku wszystkie OFE zakończyły z zyskiem. Średnio zarobiły 2 proc. Przez cały ...