Kto będzie mógł tworzyć i prowadzić PPK?

Projekt ustawy o PPK zakłada dopuszczenie do tworzenia i prowadzenie programów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń zostały wykluczone z takiej mozliwości.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o PPK. Niewątpliwie największe kontrowersje wzbudził problem dotyczący tego kto będzie dopuszczony do tworzenia i prowadzenia PPK. Zgodnie z art. 2 pkt 9 w związku z art. 48 projektu ustawy o PPK jedynymi podmiotami uprawnionymi do oferowania swoich usług na rynku PPK będą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto TFI będą dopuszczane do tworzenia i prowadzenia PPK jeżeli:

  • posiadają co najmniej 3–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
  • posiadają kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10.000.000 złotych;
  • zarządzają co najmniej czterema funduszami lub subfunduszami inwestycyjnymi stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników ( tzw. fundusze i subfundusze zdefiniowanej daty).

Wymogi te mają swoje głębokie uzasadnienie i nie budzą większych wątpliwości. To, co jest najbardziej kontrowersyjne to pominięcie w projekcie ustawy Powszechnych Towarzystw Emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń. O wykluczeniu tych ostatnich zdecydowały względy techniczne (obciążenie zakładów ubezpieczeń tzw. podatkiem bankowym oraz brak wyodrębnienia środków PPK z masy upadłości zakładu ubezpieczeń).

Obecnie trwają intensywne prace nad skonstruowaniem takich rozwiązań prawnych, które ostatecznie umożliwią jednak uczestnictwo zakładów ubezpieczeń w tworzeniu i prowadzeniu PPK.

Natomiast największe obawy powinno budzić pominięcie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Oficjalnym uzasadnieniem dla wykluczenia PTE z rynku PPK jest planowana nacjonalizacja 25% aktywów OFE i przekształcenie PTE w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wstępnie likwidacja OFE miała nastąpić w tym samym czasie co powstanie rynku PPK.

Pomysł ten jednak został zarzucony i nie wiadomo co będzie dalej z OFE i PTE. W tej sytuacji odmawianie prawa dostępu PTE do tworzenia i prowadzenia PPK nie ma uzasadnienia. Tym bardziej, że ograniczenie to będzie miało długookresowe skutki.

Ze względu na niską świadomość ubezpieczeniową i emerytalną polskiego społeczeństwa należy się spodziewać, że wybór dokonany na początku funkcjonowania PPK będzie trwały. Instytucje finansowe, które wejdą na rynek PPK z opóźnieniem będą mieć problemy ze zdobyciem nowych klientów.

Polityczny opór przed przyznaniem PTE prawa do tworzenia i prowadzenia PPK budzi obawy, że kryje się za nim chęć nacjonalizacji wszystkich aktywów OFE, a nie tylko ich części. W takim scenariuszu faktycznie nie ma jakiejkolwiek potrzeby włączania PTE w budowę rynku PPK. Dlatego w bezpośrednim interesie obecnych członków OFE jest przyznanie PTE prawa do tworzenia i prowadzenia PPK.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Sondaż: Czy Polacy chcą wprowadzenia trzynastej emerytury

Czy Polacy popierają wprowadzenie trzynastki w postaci najniższej emerytury (1100 zł) dla każdego emeryta? ...

"PPK" za granicą. Jak to robią w innych krajach

Systemy zbliżone do polskich pracowniczych planów kapitałowych są w Nowej Zelandii, Turcji i Wielkiej ...

PPK wchodzą do średnich firm

Rządowy program oszczędzania na starość wchodzi w kolejny etap wdrażania i obejmie pracowników mniejszych ...