W projekcie ustawy o PPK jeszcze sporo trzeba poprawić

Wprowadzenie sprawnego systemu wsparcia dodatkowego oszczędzania na starość może przyczynić się do zwiększenia długoterminowych oszczędności oraz poprawy efektywności ich inwestowania. Jednakże projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, spowoduje wzrost kosztów pracy (składki do PPK i koszty administracyjne). W znacznej mierze poniosą je pracodawcy i przedsiębiorcy – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Jeżeli oszczędzanie w PPK ma być masowe, to powinni nim być zainteresowani zarówno pracobiorcy jak i pracodawcy. Oszczędzający muszą mieć przeświadczenie, że ich pieniądze są efektywnie inwestowane. Istotne jest przełamanie nieufności do państwowych programów po decyzjach dotyczących przejęcia części środków zgromadzonych w OFE. Dla pracodawców program nie powinien się wiązać z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi i administracyjnymi – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan w swoim komunikacie wskazuje wiele punktów nad którymi trzeba jeszcze popracować zanim ustawa o PPK będzie kompletna.

Wskazano m.in. koszty pracy. Konfederacja uważa, że konieczna jest rezygnacja ze zniesienia limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tłumaczy, że wejście w życie ustawy znoszącej limit składek oraz projektu o PPK oznacza kumulację obciążeń i znaczący wzrost kosztów zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców.

Zaznacza, że konieczna jest też redukcja obowiązków administracyjnych po stronie podmiotów zatrudniających. Koszty, które będą musiały ponieść podmioty zatrudniające, w związku z obsługą PPK, będą znaczne, szczególnie w firmach o dużej fluktuacji pracowników. Lewiatan tłumaczy, że istnienie obowiązków związanych z PPK może pogorszyć konkurencyjność polskich firm w stosunku do firm z krajów, w których nie ma takich obciążeń i postuluje zmniejszenie obciążeń pracodawców związanych z administrowaniem PPK.

Eksperci podkreślają, że ustawodawca powinien umożliwić wzięcie udziału w programie dostatecznie dużej liczbie wiarygodnych podmiotów zarządzających, aby zapewnić konkurencję, która mobilizuje do aktywności i leży w interesie oszczędzających.

Na razie projekt ustawy o PPK przewiduje, że pieniędzmi mają zarządzać TFI. Lewiatan sugeruje, że warto wykorzystać potencjał powszechnych towarzystw emerytalnych, które zdobyły ogromne doświadczenie w zarządzaniu aktywami emerytalnymi.

Wśród wielu punktów jest też poszanowanie celów Funduszu Pracy.

Lewiatan sprzeciwia się propozycji finansowania dopłaty rocznej z Funduszu Pracy. Tłumaczy, że fundusz pracy finansowany jest przez pracowników i pracodawców i ma na celu wspieranie inicjatyw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku pracy. Finansowanie PPK nie jest działaniem mieszczącym się w ramach zadań tego fundusz.

Konfederacja uznała za niewłaściwe powierzenie PFR jednocześnie dwóch ról: organizatora programu PPK i właściciela jednego z TFI prowadzących PPK. Tłumaczy, że nie powinno się łączyć funkcji rynkowego gracza i kontrolera rynku. Proponowane w projekcie nadanie TFI należącemu do PFR statusu domyślnego TFI w przypadku nie dokonania wyboru przez pracodawcę, jest wyrazem uprzywilejowania jednego z podmiotów rynkowych i narusza zasadę równej konkurencji.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Finisz pierwszego etapu programu PPK

12 listopada można uznać za formalny koniec I fazy programu pracowniczych planów kapitałowych. Wkrótce ...

Polscy emeryci mają coraz więcej długów

302 tys. osób w wieku 65 lat i więcej ma problemy w terminowym opłacaniu ...

IKE i IKZE nieco poprawione

Dobra wiadomość dla oszczędzających: indywidualne produkty emerytalne będą tańsze w obsłudze. Rząd chce ograniczyć ...