Zmiany w emeryturach oraz w składkach ZUS w 2018 r.

Zmiany w emeryturach oraz składkach ZUS zwykle wywołują spore emocje wśród społeczeństwa i są przedmiotem politycznej debaty. Co istotnie zmieniło się w 2018 a co okazało się jedynie czczymi obietnicami?

I. EMERYTURY

1. Waloryzacja emerytur w 2018 r.

Emerytury i renty w Polsce wzrosły 1 marca. Tego dnia podwyższone świadczenia otrzymało 7 mln uprawnionych. Waloryzacja naliczana jest w sposób procentowy, zależny od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten wyniósł 2,98 procent zatem emerytura w wysokości tysiąca złotych brutto została podwyższona o 29,8 zł brutto.

 • Najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1000 zł do 1029,80 zł brutto (wzrost o 29,80 zł).
 • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750 zł do 772,50 zł brutto (podwyżka o 22,50 zł).
 • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie z 900 zł do ok. 927 zł (podwyżka o ok. 27 zł).
 • Renta socjalna podskoczy z 840 zł do ok. 865,00 zł (wzrost o ok. 25,00 zł). Świadczenie przedemerytalne urośnie z 1040 zł do ok. 1071,00 zł (wzrost o ok. 31,00 zł).

2. Zmiana limitów dorabiania emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego

Limity dorabiania dla emerytów rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł (w trzecim kwartale wynosiło 4255,59 zł).

W związku z tym, od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. emeryci i renciści mogą dorobić do emerytury miesięcznie:

 • do 3 161,68 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia,
 • od 3 161,68 zł do 5 871,69 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone,
 • powyżej 5 871,69 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko tych osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi – 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat. Ponadto powyższe limity dorabiania dotyczą osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną (pod warunkiem, że rentę rodzinną pobiera tylko jedna osoba).

3. 500 plus dla emerytów

To jedna z głośniejszych obietnic emerytalnych rządu PiS ostatnich miesięcy. Pomysł powstał w gabinecie minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Początkowo jednorazowy dodatek do emerytury i renty mieli dostać wszyscy emeryci w równej kwocie 500 zł. I to jeszcze w 2017 r.

Z czasem okazało się, że to byłoby zbyt duże obciążenie dla budżetu. Dlatego Rafalska zaproponowała zmiany:

 • Jednorazowy dodatek przysługiwałby tylko tym, którzy otrzymują świadczenie do 2000 zł brutto.
 • 500 zł otrzymaliby tylko ci, którzy pobierają najniższe świadczenie (w 2017 r. było to do 1000 zł), 400 zł – otrzymujący do 1500 zł, a 300 zł – do 2000 zł.
 • Jednorazowe dodatki miałyby być wypłacane najwcześniej w połowie 2018 r.

Niestety kolejne miesiące nie przyniosły wdrożenia powziętych planów. Jak informowaliśmy na łamach serwisu Elżbieta Rafalska poinformowała iż program 500 plus dla emerytów został wycofany z budżetu na 2018 rok.

II. SKŁADKI ZUS

1. Rewolucja w składkach ZUS dla małych firm

Ministerstwo Rozwoju opracowało projekt, który przewidywał niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Z nowych rozwiązań mogłoby skorzystać, według resortu, ok. 325 tysięcy firm. Na niższe obciążenie może liczyć m.in. ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiadała radykalna zmianę. – Przedsiębiorca, który płaci teraz na ZUS 1300 zł miesięcznie, będzie płacić około 800 zł – mówiła Emilewicz.

Projekt „Mały ZUS dla małych firm” miał wejść początkowo od 1 stycznia 2018, jednak po konsultacjach najwcześniejsza możliwą data jego wprowadzenia jest początek 2019 roku.

2. Pół roku bez składek ZUS

Początkującym przedsiębiorcom będzie przysługiwała tzw. ulga na start. Proponuje się, żeby przez maksymalnie 6 miesięcy byli zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo po upłynięciu okresu bezskładkowego, będą mogli skorzystać z ZUS-u preferencyjnego przez 24 miesiące. Z ulgi na start mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy.

Ulga na start w ZUS  zacznie obowiązywać 30 kwietnia.

3. Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej

Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Będzie możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Pozostałe zmiany ZUS wprowadzone na skutek tzw. Konstytucji Biznesu dostępne są na portalu biznes.gov.pl

 • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

 • imię *

 • adres e-mail *

 • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Kończące się OFE z zyskiem w październiku

Tak samo jak we wrześniu również w październiku wszystkie otwarte fundusze emerytalne wypracowały dodatnie ...

Już 50 tys. osób z matczynymi emeryturami

ZUS przyznał już ponad 48,7 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających "Mama 4 plus"

Emerytura olimpijska. Kolor medalu nie ma znaczenia

Polscy sportowcy występujący na olimpiadach, gdy osiągną świetny wynik, otrzymują nie tylko medal, pieniądze ...