Ranking: najlepsze IKE w formie polisy na życie z UFK

Według rankingu „Rzeczpospolitej” najlepsze IKE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) oferuje, Nationale-Nederlanden, Aviva i PZU Życie.

IKE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ocenialiśmy podobnie jak te prowadzone przez TFI. Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne).

Pod względem wyników najlepiej wypadła Aviva. Zapewniło jej to drugie miejsce w całym rankingu – o włos przegrała z Nationale-Nederlanden. Za stopy zwrotu Aviva dostała 47 punktów na 64 możliwe do zdobycia w tej kategorii. Za nią uplasował się Nationale-Nederlanden (44 pkt), a dalej PZU Życie (34 pkt).

Jednak dobre wyniki w przeszłości to nie wszystko. Bardzo ważne są także opłaty. Podobnie jak w TFI ich wysokość w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu; im bardziej ryzykowna, tym wyższa opłata za zarządzanie. W przypadku polisy z UFK w ramach jednej umowy może występować kilka różnych opłat za zarządzanie.

Dlatego warto bardzo dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela.

Do tego często dochodzą inne dodatkowe koszty, np. opłata od składki. Sprawdziliśmy więc opłaty. Im były niższe, tym IKE w danym towarzystwie otrzymywało więcej punktów. Podobnie jak w przypadku TFI doceniliśmy także różnorodność oferty.

Skupiliśmy się na takich cechach jak: liczba oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, wbudowany komponent ochronny (ubezpieczenie z UFK nie tylko pozwala inwestować środki poprzez fundusze, ale zapewnia też świadczenie np. w razie śmierci).

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKE w UFK

Zakładając IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym możemy połączyć oszczędzanie z ubezpieczeniem, z tym że na ogół część ubezpieczeniowa jest niewielka. Spośród siedmiu firm, które mają w ofercie IKE, cztery (Aviva, PZU Życie, Allianz i SKOK) proponują takie konto przede wszystkim jako inwestycję; towarzyszy jej polisa z symboliczną sumą ubezpieczenia.

Natomiast w pozostałych towarzystwach: Aegon, Nationale-Nederlanden i Generali indywidualne konto emerytalne musi być częścią pakietu ubezpieczeń, w tym ochronnych. Podejmując decyzję o wyborze IKE z UFK musimy się więc zastanowić, co jest dla nas bardziej istotne: ubezpieczenie czy gromadzenie oszczędności. Przy okazji budowy kapitału emerytalnego możemy zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową (za którą rzecz jasna musimy dodatkowo zapłacić), ale możemy też te dwie rzeczy potraktować oddzielnie.

Pełne zestawienie stóp zwrotu IKE w UFK

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Co z PPK w przypadku zmiany pracy?

To uczestnik pracowniczych planów kapitałowych decyduje o tym, czy chce gromadzić oszczędności pod skrzydłami ...

Jak nałożyć podatek na biedniejącego przyszłego emeryta

Propozycja dotycząca przekształcenia OFE w IKE jest w wielu aspektach gorszym rozwiązaniem dla przyszłych ...