Nowelizacja PPE – nowe obciążenia dla pracodawców

Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 10 maja 2018 roku, Sejm prawie jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zmiana przepisów następuje w związku z dostosowaniem ustawy o PPE do przepisów wynikających z prawa europejskiego.

Przedmiotowa nowelizacja mimo, że nie jest obszerna i obejmuje w istocie dwa obszary, to ma istotne znaczenie dla wielu pracodawców oraz podmiotów zarządzających i prowadzących dzisiaj PPE.

Pierwsza istotna nowość to wprowadzenie ustawowego maksymalnego limitu stażu pracy, który może zostać określony w umowie zakładowej regulującej dane PPE, od spełniania którego uzależniona jest możliwość uczestnictwa w danym PPE.

Zgodnie ze standardami europejskim po wejściu w życie tej nowelizacji maksymalny staż zostanie ustalony na pułapie 3 lat zatrudnienia u danego pracodawcy. Oznacza to, że każdy zatrudniony u danego pracodawcy najpóźniej po 36 miesiącach łącznego zatrudnienia będzie musiał zostać przyjęty do PPE, jeśli wyrazi taką wolę.

W związku z faktem, że obecnie funkcjonuje w Polsce pewna liczba PPE, w ramach których przewidziano dłuższy niż 3 lata staż pracy uprawniający pracownika do przystąpienia do PPE, to ustawodawca przewidział okres przejściowy – do końca 2018 roku na dostosowanie takich programów do maksymalnego limitu. W praktyce kwestia ta dotyczy jednak bardzo niewielkiej liczby pracodawców.

Druga nowość ma dużo większe znaczenia. To obszar wynikający z nowelizacji dużo istotniejszy, a dotyczący nowych obowiązków informacyjnych jakie zostają nałożone na pracodawców prowadzących PPE. Otóż zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie zobowiązany udzielać na wniosek uczestnika PPE informacji o skutkach prawnych ustania zatrudnienia uczestnika w odniesieniu do środków gromadzonych na jego rachunku, a także udzielać informacji byłym pracownikom o wartości zgromadzonych rachunków oraz zasad gromadzenia środków.

Ustawodawca wprowadził też odpowiedni obowiązek dostarczania przedmiotowych informacji pracodawcom prowadzącym PPE przed podmioty zarządzające tymi programami. Ta kwestia jest o tyle istotniejsza, że dotyczy wszystkich działających w naszym kraju PPE, a tych jest już kilkanaście setek, a także wszystkich ponad 400.000 uczestników PPE. Jest to więc niestety kolejne zwiększenie obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem pracowniczych programów emerytalnych.

Warto podkreślić, że równolegle – na razie na etapie konsultacji społecznych – prowadzone są prace nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Akt ten będzie również modyfikował w ograniczonym zakresie przepisy o PPE. Tak wiec pracodawcy prowadzący PPE, oraz ci który planują wprowadzenia takiego świadczenia muszą trzymać rękę na pulsie.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Całe środki z OFE powinny trafić do ich klientów

Jeszcze w tym miesiącu ma zapaść decyzja co stanie się z otwartymi funduszami emerytalnymi. ...

PZU staje się liderem na rynku PPK

Przy okazji Kongresu 590 ubezpieczyciel pochwalił się rekordową 
liczbą umów o zarządzanie PPK.

Pierwsze wyniki funduszy PPK. Rezultaty są zachęcające

Jak grzyby po deszczu pojawiały się w ostatnim czasie kolejne wyniki funduszy uruchomionych do ...