Ile zarabiają pracujący seniorzy?

Według ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród osób powyżej 50. roku życia przeciętne wynagrodzenie brutto pod koniec 2016 r. wyniosło 4173,10 zł, przy czym wynagrodzenie mężczyzn było wyższe (4668,60 zł) od przeciętnej płacy kobiet (4076,32 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 roku życia za październik 2016 r. zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej wyniosło 4173,10 zł (wzrost o 4,9% w porównaniu z październikiem 2014 r.). Przeciętna płaca w sektorze publicznym (4698,93 zł) była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym (4119,05 zł).

Różnice w poziomie wynagrodzeń zostały zaobserwowane również w podziale na płeć. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe od przeciętnej płacy kobiet, wynosiły one odpowiednio 4668,60 zł i 4076,32 zł (w październiku 2014 r. odpowiednio 4491,05 zł i 3841,81 zł).

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym (6669,43 zł), a najniższe z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (2911,04 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i poziomu wykształcenia

W omawianej grupie wiekowej najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymywali zatrudnieni w działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 7617,02 zł, a najniższe w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 2552,39 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i sekcji PKD

Przeprowadzone analizy wskazują, że najwyżej opłacani byli przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8820,13 zł). Wśród osób powyżej 50. roku wysokie wynagrodzenie otrzymywali także zatrudnieni w grupie specjalistów (5502,91 zł). Najniżej opłacani byli pracownicy zatrudniani przy pracach prostych (2545,84 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i wielkich grup zawodów

źródło – GUS

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Niepotrzebny pośpiech w sprawie OFE

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys na nowo wzniecił dyskusję na temat przyszłości ...

Dobrowolne opłacanie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych

Możemy sami schronić się pod parasolem ubezpieczeń społecznych, gdy nie podlegamy im obowiązkowo. Tłumaczymy ...

Emerytury z OFE ścięte krachem

Agonia funduszy emerytalnych jeszcze trwa i trzeba przyznać że ostatnie drgawki są wyjątkowo bolesne. ...