Umowy zlecenie a wysokość emerytury

Umowy zlecenie to ten rodzaj umowy, który jest bardzo często zawierany z pracownikiem. Dlaczego?

Ponieważ umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, nie zaś kodeksu pracy. Z tym rodzajem umowy nie wiążą się w zasadzie żadne uprawnienia pracownicze, jak choćby prawo do urlopu czy zasiłku chorobowego.

Umowa zlecenie jest więc bardzo korzystna dla pracodawcy, który zleca wykonanie pracy innym osobom na podstawie tej umowy, jednocześnie ograniczając swoje obowiązki jako pracodawcy praktycznie do minimum. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które wykonują pracę na tej podstawie, to niestety w tym przypadku sytuacja wygląda o wiele mniej korzystnie.

Umowa zlecenie a emerytura

Jak już zostało nadmienione powyżej, zasadniczo z umową zlecenie nie wiążą się żadne uprawnienia pracownicze. Trzeba jednak pamiętać, że osoba zlecająca wykonanie pracy na podstawie umowy zlecenie ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym emerytalne.

Należy zaznaczyć, że w przypadku umowy zlecenie odprowadzanie składek jest obowiązkowe, a nie dobrowolne. Wyjątek dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy wykonując pracę na podstawie tej umowy, nie są ubezpieczani.

Co więcej, składka na ubezpieczenie emerytalne na podstawie umowy zlecenie jest odprowadzana w takiej samej wysokości jak w przypadku składki odprowadzanej przy umowie o pracę. Wynosi ona 19,52% od podstawy wymiaru składek, czyli od wysokości wynagrodzenia. Tę składkę po połowie ponosi zleceniodawca i zleceniobiorca, przekazując po 9,76%.

Pomimo tego, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenie nie podlega ochronie pracowniczej, jaką gwarantuje prawo pracy, wykonując pracę na umowę zlecenie ma zagwarantowane ubezpieczenie emerytalne, a w konsekwencji po osiągnięciu wieku emerytalnego, otrzyma emeryturę. Dlatego, jeśli chodzi o ubezpieczenie emerytalne, nie ma w zasadzie znaczenia, czy wykonujemy pracę na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenie.

Co więcej, niedawna zmiana przepisów poprawiła sytuację osób, które pracowały na tej umowie. Dotychczas osoby, które pracowały na podstawie kilku umów zlecenie, miały odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne tylko od jednej umowy i najczęściej była to umowa, która opiewała na najmniejszą kwotę, a co za tym idzie, odprowadzane były również najniższe składki.

Obecnie, nawet jeśli ktoś pracuje na podstawie kilku umów zlecenie, to na zleceniodawcy ciąży obowiązek odprowadzania składek od tylu umów, aż ich łączna podstawa wymiaru składek osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Umowa zlecenie – na jakie jeszcze składki możemy liczyć?

Składki na ubezpieczenie emerytalne są obowiązkowe w przypadku umowy zlecenie. Obowiązkowe są również składki na ubezpieczenie rentowe i wynoszą 8% podstawy wymiaru składek. Oprócz tego zleceniodawca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym przypadku składkę w całości opłaca zleceniodawca.

Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne są w całości dobrowolne. To znaczy, że pracodawca może się zdecydować na ich opłacanie, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli się zdecyduje, wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 9%, a na ubezpieczenie chorobowe 2,45%. Ubezpieczenie chorobowe również w całości pokrywa zleceniobiorca.

Pomimo tego, że z tytułu umowy zlecenia jest odprowadzana składka na ubezpieczenie emerytalne, ta forma umowy niestety wciąż jest niekorzystna dla świadczących pracę, przede wszystkim przez brak obowiązku odprowadzania przez zleceniobiorcę składek na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Kończące się OFE z zyskiem w październiku

Tak samo jak we wrześniu również w październiku wszystkie otwarte fundusze emerytalne wypracowały dodatnie ...

Część firm zignorowała PPK. Będą się tłumaczyć

PFR wysłał do dużych firm wezwanie w sprawie niedotrzymania terminu zawarcia umowy o zarządzanie ...

Pracodawcy uciekają przed PPK w PPE

Na przełomie lat 2018 i 2019 KNF odnotowała ponadstandardowy wzrost liczby wniosków o wpis ...