Z myślą o tych, którzy cenią bezpieczeństwo i chcą trzymać kapitał na emeryturę w obligacjach skarbowych, zostało stworzone konto IKE-Obligacje. Można je założyć w wybranych oddziałach PKO BP bądź punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP.

Na rachunku IKE-Obligacje można deponować różne rodzaje obligacji oszczędnościowych sprzedawanych w PKO BP (dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, dziesięcioletnie). Jak wynika z naszych szacunków, jeśli ktoś kupił skarbowe obligacje dziesięcioletnie w 2004 r., a po ich wykupie przez Ministerstwo Finansów reinwestował pieniądze w podobne papiery skarbowe, do dziś zarobił ponad 94 proc.

Do najważniejszych argumentów, które przemawiają za gromadzeniem oszczędności na koncie IKE-Obligacje, należy zaliczyć: nieopodatkowane zyski (po spełnieniu warunków dotyczących m.in. długości okresu oszczędzania), bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa, niskie opłaty za prowadzenie konta (od zera do 0,16 proc. rocznie).

Oprocentowanie dwulatek wyemitowanych w listopadzie 2017 r. wynosi 2,1 proc. rocznie, trzylatek – 2,2 proc. w pierwszym sześciomiesięcznym okresie, czterolatek – 2,4 proc., a dziesięciolatek 2,7 proc. w pierwszym roku.