Uścińska jest kierownikiem Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej oraz prorektorem ds. studenckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. O jej kandydaturze poinformował Bogdan Kubiak z Rady Nadzorczej ZUS.

- Spotkała się z nami, zaprezentowała swoje dokonania i to, co w ZUS będzie chciała zrobić. Uzyskała pozytywną opinię Rady - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Kubiak.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kandydaturę na szefa ZUS przedstawia Radzie Nadzorczej ZUS minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Prezesa Zakładu, po zaopiniowaniu kandydata, powołuje premier. Wcześniej do obsady prezesa ZUS wymagany był konkurs, który po rezygnacji z fotela prezesa Zbigniewa Derdziuka omal nie wygrała 31-letnia Katarzyna Kalata. Kontrowersyjna Kalata jako jedyna kandydatka dostała się do ostatniego etapu, na którym jednak odpadła.

W efekcie ZUS nie ma prezesa od 1 kwietnia 2015 r., a jego obowiązki pełni wiceprezes Elżbieta Łopacińska.

Minister rodziny Elżbieta Rafalska tuż po objęciu funkcji mówiła, że sytuacja personalna w zarządzie ZUS wymaga pilnego rozwiązania; od 15 grudnia zarząd jest trzyosobowy. To minimalny skład, w którym może funkcjonować. Obecnie w zarządzie, oprócz Łopacińskiej, są nadzorujący pion finansów i realizacji dochodów Paweł Jaroszek i nadzorujący pion operacji i eksploatacji systemów Radosław Stępień.