Otwarte fundusze emerytalne zakończyły czerwiec na sporym wynoszącym 3,7 proc. minusie. Tak jak przed miesiącem traciły wszystkie OFE. Po zmianach sprzed ponad roku fundusze emerytalne mają ponad 80 proc. swojego portfela ulokowanego w akcjach, więc starty w sytuacji rynkowego tąpnięcia nikogo nie dziwią. OFE i tak zachowywały się lepiej niż rynek: indeks szerokiego rynki WIG stracił w tym czasie 4 proc., a WIG20 zniżkował niemal 5 proc.

Z kolei najgorzej zachowały się małe firmy, wchodzące w skład sWIG80, które zakończyły miesiąc z wynikiem -6,2 proc. Podsumowując pierwsze półrocze 2015 r., giełdowe indeksy znajdują się na plusie, a warszawski WIG zyskał 3,7 proc.Także w przypadku funduszy emerytalnych, ostatnie dwa gorsze miesiące nie zawyżyły na półrocznych wynikach, które od początku stycznia br. wciąż pozostają dodatnie – na średnim poziomie 3,6 proc. Spośród 12 OFE, najwyższą stopę zwrotu, wynoszącą 5,3 proc., udało się osiągnąć OFE PZU „Złota Jesień". Z kolei najniższy zysk 1,5 proc. wypracował Aegon OFE.

Od momentu wejścia w życie zmian z lutego 2014 OFE są niemal 5 proc. na plusie. Przypomnieć należy, że w tym czasie fundusze emerytalne są w zasadzie klasycznymi funduszami akcyjnymi.

Adam Kurowski, zarządzający w AXA PTE

Ubiegły miesiąc zakończył się na polskiej giełdzie spadkami. W ślad za nimi obniżyły się tez wartości jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych. Spadki były efektem większej niepewności związanej z pojawieniem się pomysłów opodatkowania niektórych sektorów gospodarki. Chodzi o sektor finansowy, telekomy i duże sieci handlowe. Znaczenie miało także zamieszanie wokół sytuacji w Grecji. Obecnie rynki żyją tym co się dzieje wokół Grecji, ale nie sądzę, żeby był to kluczowy element decydujący o dalszym kierunku trendów. To, co jest tak naprawdę istotne, to wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku, zwłaszcza w kontekście „wychodzenia" dużych gospodarek światowych ze zbyt niskiej inflacji. Spowoduje to oczekiwania na zaostrzenie polityki monetarnej ze strony FED. Rynek w Polsce będzie podążał za Europą, choć dla kupujących z pewnością nie będzie rynkiem pierwszego wyboru ze względu na niepewność polityczną.