OFE chcą inwestować w derywaty

Towarzystwa emerytalne chcą przyspieszenia zmian pozwalających funduszom emerytalnym na inwestycje w instrumenty pochodne

Publikacja: 23.04.2015 12:14

OFE chcą inwestować w derywaty

Foto: Bloomberg

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych postuluje przyspieszenie zmian ograniczających ryzyko inwestycyjne OFE i zwiększających rentowność środków gromadzonych w funduszach.

Pomimo istniejącej delegacji ustawowej Rada Ministrów wciąż nie wydała rozporządzeń określających warunki i tryb udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz przepisów umożliwiających inwestowanie przez fundusze w instrumenty pochodne.

– Prace nad rozporządzeniem dotyczącym udzielania przez fundusze pożyczek papierów wartościowych rozpoczęte zostały na początku 2014 r. i zaniechane – z nieznanych dla nas przyczyn – w kwietniu ubiegłego roku. Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Finansów uzasadnieniem, wprowadzenie rozporządzenia miało zapewnić efektywność zarządzania funduszami emerytalnymi oraz ochronę bezpieczeństwa lokat i interesów członków funduszy. Jesteśmy zaniepokojeni pozostawieniem tak ważnego obszaru bez szczegółowych uregulowań – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Dzięki wydaniu rozporządzenia wzrośnie dochód członków OFE, które nie są w stanie w krótkim okresie obracać całym posiadanym zasobem papierów wartościowych. Pożyczka niewykorzystanej części tych papierów jest sposobem na pozyskanie dodatkowego, bezkosztowego dochodu po stronie klientów funduszy. Kolejnym efektem zmian będzie mniejsze ryzyko systemowe. Pożyczanie papierów wartościowych przez OFE zmniejszy wahliwość cen na rynku kapitałowym oraz poprawi efektywność wycen rynkowych, w tym aktywów OFE. Na zmianach zyska także polski rynek kapitałowy. Udzielanie pożyczek papierów wartościowych doprowadzi do zwiększenia ilości aktywnych uczestników rynku kapitałowego oraz poprawi jego potencjał do konkurowania w otoczeniu międzynarodowym.

Uregulowanie kwestii związanych z pożyczkami papierów wartościowych udzielanych przez fundusze emerytalne popiera Komisja Nadzoru Finansowego, której zdaniem prowadzenie przez fundusze emerytalne działalności w zakresie udzielania pożyczek papierów wartościowych na zasadach ogólnych godzi m. in. w interes członków funduszy emerytalnych.

Równie istotne jest podjęcie przez Ministerstwo prac nad regulacjami, które umożliwią – pod odpowiednim nadzorem – inwestowanie przez fundusze emerytalne w tzw. instrumenty pochodne. Rozwiązanie takie rekomenduje m. in. GPW. Jej eksperci uważają, że stosowanie ich przez OFE pozwoli zabezpieczyć ryzyko zmian cen aktywów i ryzyko walutowe oraz przyczyni się do poprawy rentowności inwestycyjnej funduszy.

– Naszym zdaniem wprowadzenie możliwości inwestowania przez fundusze emerytalne w pochodne jest logiczną konsekwencją ostatniej reformy. Jesteśmy przekonani, że mając na uwadze dobro ponad 16 milionów członków OFE, Rada Ministrów podejmie stosowne i pilne działania na rzecz szybkiego wprowadzenia w życie wskazanych przez Izbę regulacji – podsumowuje Rusewicz.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych postuluje przyspieszenie zmian ograniczających ryzyko inwestycyjne OFE i zwiększających rentowność środków gromadzonych w funduszach.

Pomimo istniejącej delegacji ustawowej Rada Ministrów wciąż nie wydała rozporządzeń określających warunki i tryb udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz przepisów umożliwiających inwestowanie przez fundusze w instrumenty pochodne.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami