Magiczne cztery trójki, które dzielą kwotę od procentów

Około 8 mln emerytów i rencistów otrzyma 36 zł w ramach waloryzacji.

Publikacja: 18.02.2015 09:42

Magiczne cztery trójki, które dzielą kwotę od procentów

Foto: Bloomberg

Ponad dziewięć milionów osób otrzyma od marca wyższe emerytury, renty i różne świadczenia społeczne . Jeśli do tej pory mieli 3333 zł lub mniej mogą się spodziewać dodatkowych 36 zł. Jeśli zaś otrzymywali więcej niż 3333 zł – waloryzacja wyniesie 0,68 proc.

Po raz pierwszy waloryzacja (czyli podnoszenie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego tak by nie traciły realnej wartości) odbędzie się w sposób mieszany: kwotowo – procentowy. Do ogólnej zasady, że świadczenia podnosi się o 0,68 proc. dodano szczegółową, iż podwyżka nie może być niższa niż:

• 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,

• 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

• 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.

W ten sposób najniższe świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. procent, a nie o nieco więcej niż pół procenta.

Z danych jakie są na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz służb emerytalno – rentowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż waloryzacja dotyczyć będzie ponad 9,1 mln osób. Z naszych szacunków wynika, że procentową podwyżkę dostanie niespełna 600 tys. osób z ponad 7,2 mln osób, którym świadczenia wypłaca ZUS. Nikt z osób otrzymujących świadczenia z KRUS i niespełna 200 tys. osób w stanie spoczynku, czyli ze świadczeniami z systemu służb mundurowych oraz emerytowani sędziowie i prokuratorzy.

Waloryzacja kwotowa przeznaczona jest dla 91 proc. emerytów i 93 proc. rencistów z ZUS, wszystkich otrzymujących świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zyskują wszyscy emeryci i renciści z KRUS oraz prawie 200 tys. osób, które mają świadczenia w ramach służb mundurowych.

W powszechnym systemie emerytalnym istnieją cztery rodzaje waloryzacji: coroczna świadczeń oraz trzy podnoszące zapisy o składkach na kontach w ZUS.

Pierwsza - dotyczy zapisów na indywidulnych kontach ubezpieczonych w ZUS. Rejestrowana jest tam od 1999 roku składka w wysokości 12,22 proc. podstawy wymiaru składki (czyli najogólniej ujmując płacy). Zależy od stopy inflacji oraz od nominalnej zmiany sumy zbieranych przez ZUS składek emerytalnych z roku poprzedniego. Ale w wyniku waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu oraz wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Druga - dotyczy zapisów na drugim koncie z ZUS, czyli na subkoncie. Tu też obowiązuje zasada, iż stan konta nie może ulec obniżeniu. A wskaźnik waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości PKB w cenach bieżących ostatnie 5 lat poprzedzające indeksację.

Trzecia - dotyczy osób przechodzących na emeryturę. To indeksacja kwartalna, dla tych, którzy kończą karierę zawodową w trakcie roku kalendarzowego.

Ponad dziewięć milionów osób otrzyma od marca wyższe emerytury, renty i różne świadczenia społeczne . Jeśli do tej pory mieli 3333 zł lub mniej mogą się spodziewać dodatkowych 36 zł. Jeśli zaś otrzymywali więcej niż 3333 zł – waloryzacja wyniesie 0,68 proc.

Po raz pierwszy waloryzacja (czyli podnoszenie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego tak by nie traciły realnej wartości) odbędzie się w sposób mieszany: kwotowo – procentowy. Do ogólnej zasady, że świadczenia podnosi się o 0,68 proc. dodano szczegółową, iż podwyżka nie może być niższa niż:

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami