Nie wyślesz zwolnienia na czas stracisz jedną czwartą świadczenia

Przyzwyczajeni do różnych umów gdzie operuje się pojęciem dni roboczych, a nie kalendarzowych, możemy stracić prawo do części zasiłku chorobowego z ZUS

Publikacja: 15.02.2015 08:25

Nie wyślesz zwolnienia na czas stracisz jedną czwartą świadczenia

Foto: Fotorzepa, Bartosz Sadowski

Pan Tomasz ma jednoosobową firmę. Przeszedł dwa miesiące operację, po niej miał rehabilitację. Zwolnienie lekarskie ze szpitala wysłał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych siódmego – roboczego dnia od daty otrzymania dokumentu. Ponieważ ze szpitala wyszedł w sobotę rano, to przepisowe siedem dni, kiedy był zobowiązany do dostarczenia popularnego L-4 ( druku ZUS ZLA) zaczął liczyć od poniedziałku. Był niemile zaskoczony gdy dostał z ZUS pieniądze, ale o jedną czwartą mniej niż się spodziewał. Urzędnicy napisali w wyjaśnieniu, że dokument dostarczył zbyt późno, a miał na to siedem dni kolejnych – a nie roboczych.

Przypominamy więc, że ubezpieczony ma 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego wydanego na druku ZUS ZLA. Jeśli nie dochowa tego terminu, należny mu zasiłek chorobowy albo opiekuńczy jest obniżany o 25 proc. począwszy od 8. dnia niezdolności do pracy określonej na tym zwolnieniu. Samozatrudnieni mają tydzień by taki druk dostarczyć do ZUS. Wszyscy mogą zrobić to listownie, ale wówczas za datę jego dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Jest jeden tylko wyjątek: jeżeli ostatni dzień – siódmy – na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten upływa kolejnego dnia. Ale znowu trzeba pamiętać, że zasada ta dotyczy tylko niedziel i świąt, a nie sobót. Jeśli 7. dzień na dostarczenie ZUS ZLA przypada w sobotę, termin na dostarczenie zwolnienia nie ulega przesunięciu.

Pan Tomasz otrzymał więc świadczenie w wysokości przewidzianej prawem. Może uniknąć obniżenia zasiłku jedynie wtedy, gdy udowodni się, że nie mieliśmy możliwości dostarczenia zwolnienia lekarskiego w ustawowym terminie z przyczyn od siebie niezależnych. Na przykład później dostaliśmy je w szpitalu, czy zostało przez szpital wysłane pocztą.

W zeszłym roku ZUS ograniczył o 6,5 mln zł świadczenia chorobowe z tego powodu, że ubezpieczeni zbyt późno przysłali zwolnienia. To co prawda nie duża część z prawie 177 mln zł, których ZUS cofnął wypłatę lub zmniejszył świadczenia chorobowe w 2014 r. w wyniku kontroli zwolnień lekarskich. Ale dotyczy ponad stu tysięcy ubezpieczonych.

ZUS podał właśnie, że w zeszłym roku skontrolował 609,4 tys. osób ubezpieczonych na zwolnieniach lekarskich i lekarzy te zwolnienia wystawiających. Wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę prawie 177 mln zł.

Najwięcej spraw dotyczyło sytuacji, gdy wygasa tytuł ubezpieczenia (osoba przestaje pracować, prowadzić działalność gospodarczą, mieć umowę zlecenie) i w takiej sytuacji jej świadczenie powinno być liczone od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, a nie od osobistych dochodów. Z tego powodu w 2014 roku obniżono wypłaty o niemal 152 mln zł dla 211 tys. osób. Wydano również 35,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Zaoszczędzono w ten sposób 18, 6 mln zł. Dzieje się tak w sytuacji gdy ubezpieczony dostał niesłusznie zwolnienie, lub gdy wykorzystywał czas niezgodnie z zaleceniami lekarza.

Prawo przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich ma ZUS i pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 osób.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami