W piątek rano prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk poinformował, że złożył na ręce premier Ewy Kopacza prośbę o dymisje. Wyjaśniał, że jego misja w ZUS dobiegła końca. Był szefem ZUS od października 2009 r.

Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała po południu, że dymisja zostanie przyjęta po marcowej waloryzacji emerytur i rent. – Ta sprawa musi zostać dokończona, nie można zostawić tak ważnej instytucji w takim momencie – powiedziała. 1 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa o jednorazowej kwotowo-procentowej waloryzacji rent i emerytur dla części świadczeniobiorców. Derdziuk zapewniał wcześniej, że ZUS jest do tej operacji dobrze przygotowany.