Ich średnia stopa zwrotu wyniosła +1,2 proc. i wszystkie z 12 działających funduszy uzyskały dodatni rezultat. - Wynik przerwał gorszą passę OFE, które trzy miesiące z rzędu kończyły stratami. W sumie od czasu zmian w systemie emerytalnym, jest to czwarty udany miesiąc. – tłumaczy Gałek i dodaje, iż pozytywny wpływ na styczniowe wyniki OFE miała przyzwoita koniunktura na GPW, na której lokowana jest większość ich środków.

Jak wynika z opracowania Analiz Online w styczniowym rankingu funduszy emerytalnych, który bazuje na wskaźniku information ratio (opisującym relację zysku do ryzyka), grudniowy lider - Aviva OFE, zamienił się miejscami z AXA OFE.

Są to dwa najwyżej sklasyfikowane fundusze w horyzoncie 12-miesięcznym. Zaś w okresie 36-miesięcznym uzyskały neutralny wynik. Trzecią lokatę zajął PKO BP Bankowy OFE, który awansował o dwa miejsca w porównaniu z grudniowym zestawieniem.

- W styczniowym rankingu warto jeszcze zwrócić uwagę na OFE Pocztylion. Najniższą oceną w horyzoncie rocznym, mają obecnie największy fundusz na rynku – INF OFE oraz najmniejszy – Pekao OFE. – relacjonuje Piotr Gałek.

OFE pod koniec stycznia miały aktywa warte prawie 150,6 mld zł. Do wzrostu przyczyniła się poprawa koniunktury na warszawskim rynku, która pozytywnie wpłynęła na wyniki wypracowane przez zarządzających. Z tego tytułu aktywa powiększyły się o ok. 2 mld zł. Jednocześnie wartość przelewu z ZUS do OFE, w styczniu wyniosła zaledwie 233 mln zł. W skali miesiąca najwyższą dynamikę aktywów netto odnotował PKO BP Bankowy (1,66 proc.) m/m), Metlife OFE (1,28 proc.) oraz Generali OFE (1,27 proc.). W pięciu funduszach wzrost aktywów nie przekroczył 1 proc. W najmniejszym stopniu wzrosła wartość zgromadzonych w OFE PZU „Złota Jesień" (0,64 proc).