Zupełnie nie to samo co kiedyś

Zmiany w systemie emerytalnym sprawiły, że OFE przekształciły się w fundusze akcyjne.

Publikacja: 15.01.2015 05:29

Do końca 2014 r. na fundusze nałożono wymóg inwestowania minimum 75 proc. posiadanych środków w akcj

Do końca 2014 r. na fundusze nałożono wymóg inwestowania minimum 75 proc. posiadanych środków w akcje.

Foto: Fotorzepa, Piotr Gęsicki Piotr Gęsicki

W lutym ubiegłego roku otwarte fundusze emerytalne pozbawiono niemal wszystskich obligacji skarbowych, równocześnie zakazując im inwestowania w tego typu papiery. Nowe przepisy spowodowały, że OFE stały się funduszami akcyjnymi, podczas gdy wcześniej ich polityka inwestycyjna zakładała przede wszystkim stabilny wzrost.

Do końca 2014 r. na fundusze nałożono wymóg inwestowania minimum 75 proc. posiadanych środków w akcje. Po zabraniu obligacji skarbowych akcje stanowiły ponad 80 proc. aktywów funduszy.

W poszukiwaniu większej stabilności i płynności OFE zaczęły się bardziej interesować pozostałymi dopuszczalnymi prawem możliwościami inwestycyjnymi. Poskutkowało to większym ich zaangażowaniem na rynku papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Jednak z racji niewielkich rozmiarów emisji i niskiej płynności tego typu papierów OFE nadal podchodzą do obligacji korporacyjnych z dużą ostrożnością. Inwestują w nie na razie średnio ok. 5 proc. aktywów.

Fundusze emerytalne zwróciły się także w stronę akcyjnych rynków zagranicznych. Zwiększony od lutego 2014 r. (do 10 proc.) limit inwestycyjny dla inwestycji zagranicznych spowodował, że początkowo aktywność OFE na światowych giełdach wzrosła. Jednak w drugiej połowie 2014 r. zainteresowanie zagranicznymi rynkami wyraźnie zmalało. Obecnie OFE inwestują poza Polską średnio 4 proc. swoich kapitałów. Obniżenie limitu dotyczącego akcji (do 55 proc. aktywów) i podniesienie limitu na akcje zagraniczne (do 20 proc.) może skutkować dalszymi zmianami w strukturze portfeli OFE.

Ponieważ nowe przepisy sprawiły, że fundusze emerytalne stały się zupełnie nowymi produktami w porównaniu ze stanem sprzed lutego 2014 r., trudno obecnie porównywać i oceniać ich stopy zwrotu w długim terminie.

Dlatego, by rzetelnie przedstawić OFE, zdecydowaliśmy się w tym roku podsumować wyniki funduszy nie z całego 2014 r., ale od momentu wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym, czyli od lutego do końca grudnia 2014 r.

Warto zwrócić uwagę, że obecny wysoki poziom zaangażowania w akcje (w odniesieniu do łącznego kapitału służącego do wyliczenia naszej emerytury z obu filarów) jest na podobnym poziomie jak przed zmianami w 2014 r. Z punktu widzenia całego kapitału (ZUS plus OFE) przyszłego emeryta wysokie zaangażowanie w akcje nie zwiększa ryzyka w porównaniu ze stanem sprzed zmian.

W lutym ubiegłego roku otwarte fundusze emerytalne pozbawiono niemal wszystskich obligacji skarbowych, równocześnie zakazując im inwestowania w tego typu papiery. Nowe przepisy spowodowały, że OFE stały się funduszami akcyjnymi, podczas gdy wcześniej ich polityka inwestycyjna zakładała przede wszystkim stabilny wzrost.

Do końca 2014 r. na fundusze nałożono wymóg inwestowania minimum 75 proc. posiadanych środków w akcje. Po zabraniu obligacji skarbowych akcje stanowiły ponad 80 proc. aktywów funduszy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora