Skromne wyniki OFE po zmianach

Axa, Aegon i Aviva najefektywniej pomnażały w ubiegłym roku oszczędności przyszłych emerytów.

Publikacja: 15.01.2015 05:22

W minionym roku najlepszym funduszem emerytalnym pod względem osiągniętej stopy zwrotu był OFE Axa.

W minionym roku najlepszym funduszem emerytalnym pod względem osiągniętej stopy zwrotu był OFE Axa.

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

W minionym roku najlepszym funduszem emerytalnym pod względem osiągniętej stopy zwrotu był OFE Axa. Zarządzający jego aktywami zwiększyli wartość oszczędności przyszłych emerytów o ponad 2 proc.

Ponieważ w lutym 2014 r. portfele funduszy radykalnie się zmieniły w wyniku decyzji rządu (funduszom zabrano obligacje skarbowe), zdecydowaliśmy się przedstawić wyniki OFE przede wszystkim w ciągu ostatnich 11 miesięcy. W tym czasie fundusz Axa zyskał niemal 3 proc. Prowadzi on defensywną politykę inwestycyjną. Z pewnością pomogło mu to w wypracowaniu dodatniego wyniku w roku, w którym na rynkach akcji panowała bardzo duża zmienność.

Bez obligacji też może być dobrze

Na drugim miejscu znalazł się Aegon z zyskiem wynoszącym 2,5 proc. Fundusz, który dotychczas najczęściej lądował w ogonie zestawień, po zamianach w OFE notuje bardzo dobre wyniki. W wypracowaniu dobrej stopy zwrotu pomogło mu odważne wyjście na zagraniczne rynki. Fundusz chętnie inwestuje też w obligacje korporacyjne.

Trzeci wynik w 2014 r. odnotowała Aviva. Fundusz ten od lutego wypracował ponad 2-proc. stopę zwrotu. Wcześniej zazwyczaj znajdował się w środku rankingów.

Jak widać, z portfelem bez obligacji skarbowych zarządzający Avivy radzą sobie na rynku całkiem dobrze. To między innymi efekt wyjścia z inwestycjami na rynki zagraniczne oraz postawienia na akcje dobrze wyselekcjonowanych spółek.

Na minusie największy i najmniejszy

Od początku lutego do końca grudnia 2014 r. otwarte fundusze emerytalne zarobiły średnio 1,31 proc. Jednak nie wszystkim udało się wypracować dodatnią stopę zwrotu. Pod kreską znalazł się największy pod względem aktywów OFE ING; od lutego stracił 0,25 proc. Na minimalnym minusie ostatnie 11 miesięcy zamknął też najmniejszy wśród funduszy Pekao; stracił 0,09 proc.

Pozostałym funduszom udało się wypracować dodatnie wyniki.

Tak jak sytuacja na rynku pozwoliła

Żeby rzetelnie ocenić stopy zwrotu OFE na tle sytuacji rynkowej, stworzyliśmy benchmark złożony z WIG, średniorocznego poziomu WIBOR 3M, indeksu obligacji korporacyjnych mBank PCBI oraz światowego indeksu giełdowego MSCI World. Składniki benchmarku odpowiadają rodzajom inwestycji funduszy emerytalnych. OFE mają teraz w portfelach głównie akcje notowane w Warszawie, depozyty bankowe, obligacje korporacyjne i akcje notowane na światowych rynkach. Składnikom benchmarku nadaliśmy odpowiednie wagi zgodne z udziałami poszczególnych aktywów w portfelach OFE.

Benchmark w okresie od lutego do grudnia 2014 r. wzrósł o  1,72 proc. Średnie stopy zwrotu OFE są więc zbliżone.

Hossa nie dla emeryta

Rok 2014 upłynął pod znakiem hossy na rynku obligacji skarbowych zarówno w Europie, jak i w Polsce. Indeks Treasury BondSpot Poland, który uwzględnia zmiany kursów obligacji o różnym terminie zapadalności, wartość narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych, urósł w ciągu ostatnich 11 miesięcy o ponad 10 proc.

Jednak OFE od początku lutego 2014 r. nie mogą inwestować w te papiery, co ogranicza zyski uczestników. Przyszli emeryci nie skorzystali więc na koniunkturze na rynku rządowych papierów dłużnych.

Marginalizacja OFE

W lutym 2014 r. aktywa otwartych funduszy emerytalnych zostały obcięte o ponad połowę. Oszczędności przyszłych emerytów, warte przed zmianami blisko 300 mld zł, zredukowano do 145,5 mld zł. Od tego momentu do końca 2014 r. aktywa OFE powiększyły się o ponad 3,6 mld zł, do 149,1 mld zł.

Największym OFE jest ING z aktywami 35,9 mld zł. Drugi jest fundusz Aviva (33,3 mld zł), a trzeci PZU Złota Jesień (19,5 mld zł).

Redukcja aktywów OFE była pierwszym etapem zmian. Kolejnym było wprowadzenie dobrowolności członkostwa w funduszu. Aby w OFE pozostać, trzeba było wypełnić i złożyć stosowne oświadczenie.

W końcu sierpnia okazało się, że w funduszach pozostało 2,5 mln osób. W efekcie strumień pieniędzy ze składek emerytalnych zmniejszył się z blisko 1 mld zł miesięcznie (przed zmianami) do około 260 mln zł obecnie (w skali miesiąca).

Kolejnym ciosem dla OFE było wprowadzenie tzw. mechanizmu suwaka. Na dziesięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki członka OFE są stopniowo (w miesięcznych ratach) transferowane do ZUS. Dla klienta oznacza to znaczące skrócenie czasu, kiedy jego oszczędności są pomnażane na rynku kapitałowym, oraz finalnie całkowite uzależnienie emerytury od ZUS, czyli systemu repartycyjnego. Dla samych funduszy oznacza to stopniowy odpływ zgromadzonych środków i powolną marginalizację.

W minionym roku najlepszym funduszem emerytalnym pod względem osiągniętej stopy zwrotu był OFE Axa. Zarządzający jego aktywami zwiększyli wartość oszczędności przyszłych emerytów o ponad 2 proc.

Ponieważ w lutym 2014 r. portfele funduszy radykalnie się zmieniły w wyniku decyzji rządu (funduszom zabrano obligacje skarbowe), zdecydowaliśmy się przedstawić wyniki OFE przede wszystkim w ciągu ostatnich 11 miesięcy. W tym czasie fundusz Axa zyskał niemal 3 proc. Prowadzi on defensywną politykę inwestycyjną. Z pewnością pomogło mu to w wypracowaniu dodatniego wyniku w roku, w którym na rynkach akcji panowała bardzo duża zmienność.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora