FOR chce opiniować zmiany w OFE

Forum Obywatelskiego Rozwoju zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten przyjął opinię fundacji w w sprawie zmian w systemie emerytalnym.

Publikacja: 13.01.2015 09:43

FOR chce opiniować zmiany w OFE

Foto: Flickr

Forum Obywatelskiego Rozwoju zwróciło się do Prezesa TK prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z prośbą o zwrócenie się do naszej fundacji o wydanie opinii "amicus curiae" w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Zmiany te doprowadziły do przejęcia ponad połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w II filarze i marginalizacji otwartych funduszy emerytalnych.

Amicus curiae, czyli opinia przyjaciela sądu, to instytucja umożliwiająca organizacjom pozarządowym przedstawienie swojej opinii w trakcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. TK odbył już pierwszą naradę w sprawie wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących ustawy emerytalnej z 6 grudnia 2013 r. Zgodnie z informacjami medialnymi na początku 2015 r. ma odbyć się rozprawa.

Liczymy, na przychylną decyzję Prezesa TK i wierzymy, że pomoże ona na bardziej wszechstronną analizę sprawy. Uważamy, że dla pełnej oceny wniosków o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, złożonych w TK, potrzebne jest uwzględnienie również pozaprawnego ekonomicznego i demograficznego kontekstu tych zmian, w tym całościowego spojrzenia na finanse publiczne - pisze fundacja FOR.

Zdaniem FOR powinno uwzględniać ono m.in. dług jawny (oficjalny) i dług ukryty (termin ekonomiczny określający ustawowe zobowiązania państwa do przyszłych wydatków). Według ekspertów fundacji obowiązek publikowania przez kraje UE wielkości zobowiązań emerytalno-rentowych (czyli długu ukrytego) wynika wprost z przyjętej przez Parlament Europejski w maju 2013 r. nowej metodologii rachunków narodowych ESA 2010.

Głos FOR mógłby przede wszystkim przyczynić się do zwrócenia uwagi TK na całość systemu emerytalnego i finansów publicznych, a tym samym uzyskanie pełnego obrazu analizowanej sprawy. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obliczu opinii niektórych podmiotów publicznych, w tym reprezentujących stronę rządową, które zawierały błędy i nie były zgodne ze stanem faktycznym.

Opinia przyjaciela sądu, czyli amicus curie, jest wykorzystywana zarówno przez trybunały zagraniczne, jak i przez polski Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z dnia z dnia 16 stycznia 2006 roku Trybunał stwierdził, że wzięcie pod uwagę opinii przyjaciela sądu przy wyrokowaniu, stanowi realizację obowiązku wszechstronnego badania istotnych okoliczności, w celu wyjaśnienia sprawy. Zwrócenie się do FOR o wydanie opinii w trybie amicus curiae mogłoby pomóc sędziom TK we wszechstronnym zbadaniu zmian w systemie emerytalnym.

Forum Obywatelskiego Rozwoju zwróciło się do Prezesa TK prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z prośbą o zwrócenie się do naszej fundacji o wydanie opinii "amicus curiae" w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Zmiany te doprowadziły do przejęcia ponad połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w II filarze i marginalizacji otwartych funduszy emerytalnych.

Amicus curiae, czyli opinia przyjaciela sądu, to instytucja umożliwiająca organizacjom pozarządowym przedstawienie swojej opinii w trakcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. TK odbył już pierwszą naradę w sprawie wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących ustawy emerytalnej z 6 grudnia 2013 r. Zgodnie z informacjami medialnymi na początku 2015 r. ma odbyć się rozprawa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora