Jutro decyzja w sprawie pozwu zbiorowego o OFE

To czy postępowanie dotyczące zmian w OFE może mieć charakter grupowy zostanie rozstrzygnięte juz w najbliższą środę.

Publikacja: 16.12.2014 12:40

Jutro decyzja w sprawie pozwu zbiorowego o OFE

Foto: Flickr

- Rozprawa mająca na celu rozstrzygnięcie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego złożonym w dniu 10 czerwca 2014 roku pozwem o ustalenie nieważności czynności prawnej w postępowaniu grupowym odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali nr 236. - informują na stronie przedstawiciele kilkudziesięcioosobowej grupy osób, które zdecydowały się pozwać państwo w związku ze zmianami w otwartych funduszach emerytalnych.

- Posiedzenie jest jawne. Zapraszam do wzięcia w nim udziału - informuje adwokat Paweł Kowalczyk, reprezentant grupy.

W czerwcu do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew w sprawie przejęcia przez ZUS oszczędności zgromadzonych w OFE. Odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie w imieniu ponad 50 osób dokumentu jest mecenas Paweł Kowalczyk. Dołączeniem do pozwu było kilkakrotnie więcej obywateli, ale część nie wypełniła wymogów formalnych. W imieniu powodów Paweł Kowalczyk domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania za wywłaszczenie. Mecenas powiedział, że oczekuje od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa, a nie wskazania kwoty odszkodowania.

Organizatorzy akcji podkreślają, że ustawa, na mocy której część aktywów OFE została przejęta przez ZUS, godzi bezpośrednio w prawo własności osób ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych. W wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym, organizatorzy akcji zapewniają, że otworzą możliwość przystąpienia do pozwu kolejnych osób.

Prawnicy uruchomili stronę internetową www.ofe-pozewgrupowy.pl. Każdy, kto uważał, że umorzenie obligacji skarbowych, które były w portfelach OFE, było niezgodne z prawem, mógł pozwać państwo. Prawnicy zapewniali, że zainteresowanym pomogą dopełnić wszystkich formalności. Zastrzegali przy tym, że ich inicjatywa ma charakter obywatelski i nie jest związana z działalnością kancelarii, w której pracują, ani z jej klientami. Prawnicy za prowadzenie sprawy w imieniu członków grupy nie pobierają wynagrodzenia, a jedynie 500 złotych na poczet kosztów sądowych i kosztów administracyjnych postępowania.

Jak piszą inicjatorzy akcji na stronie internetowej, wprowadzone w drodze Ustawy zmiany spowodowały konieczność przedsięwzięcia konkretnych działań prawnych. - Dlatego podjęliśmy się koordynacji działań w zakresie zgromadzenia osób zainteresowanych przyłączeniem się do pozwu i prowadzenia postępowania - piszą.

- Pierwszym krokiem było złożenie – w grudniu ubiegłego roku – zawezwania do próby ugodowej. Ponieważ postępowanie jak dotąd nie przyniosło spodziewanych efektów, podjęliśmy decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego - informują organizatorzy.

Pozew został złożony w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku i obowiązkiem umorzenia przez OFE 51 proc. jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach swoich klientów i przekazaniu równoważnych im środków na rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 3 lutego 2014 roku.

- Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie i zechcecie się do nas przyłączyć. Jeśli zdecydujecie się Państwo na przystąpienie do postępowania, pomożemy Wam dopełnić wszystkich formalności - informuje strona internetowa akcji.

- Rozprawa mająca na celu rozstrzygnięcie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego złożonym w dniu 10 czerwca 2014 roku pozwem o ustalenie nieważności czynności prawnej w postępowaniu grupowym odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali nr 236. - informują na stronie przedstawiciele kilkudziesięcioosobowej grupy osób, które zdecydowały się pozwać państwo w związku ze zmianami w otwartych funduszach emerytalnych.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej