Jutro decyzja w sprawie pozwu zbiorowego o OFE

To czy postępowanie dotyczące zmian w OFE może mieć charakter grupowy zostanie rozstrzygnięte juz w najbliższą środę.

Publikacja: 16.12.2014 12:40

Jutro decyzja w sprawie pozwu zbiorowego o OFE

Foto: Flickr

- Rozprawa mająca na celu rozstrzygnięcie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego złożonym w dniu 10 czerwca 2014 roku pozwem o ustalenie nieważności czynności prawnej w postępowaniu grupowym odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali nr 236. - informują na stronie przedstawiciele kilkudziesięcioosobowej grupy osób, które zdecydowały się pozwać państwo w związku ze zmianami w otwartych funduszach emerytalnych.

- Posiedzenie jest jawne. Zapraszam do wzięcia w nim udziału - informuje adwokat Paweł Kowalczyk, reprezentant grupy.

W czerwcu do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew w sprawie przejęcia przez ZUS oszczędności zgromadzonych w OFE. Odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie w imieniu ponad 50 osób dokumentu jest mecenas Paweł Kowalczyk. Dołączeniem do pozwu było kilkakrotnie więcej obywateli, ale część nie wypełniła wymogów formalnych. W imieniu powodów Paweł Kowalczyk domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania za wywłaszczenie. Mecenas powiedział, że oczekuje od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa, a nie wskazania kwoty odszkodowania.

Organizatorzy akcji podkreślają, że ustawa, na mocy której część aktywów OFE została przejęta przez ZUS, godzi bezpośrednio w prawo własności osób ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych. W wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym, organizatorzy akcji zapewniają, że otworzą możliwość przystąpienia do pozwu kolejnych osób.

Prawnicy uruchomili stronę internetową www.ofe-pozewgrupowy.pl. Każdy, kto uważał, że umorzenie obligacji skarbowych, które były w portfelach OFE, było niezgodne z prawem, mógł pozwać państwo. Prawnicy zapewniali, że zainteresowanym pomogą dopełnić wszystkich formalności. Zastrzegali przy tym, że ich inicjatywa ma charakter obywatelski i nie jest związana z działalnością kancelarii, w której pracują, ani z jej klientami. Prawnicy za prowadzenie sprawy w imieniu członków grupy nie pobierają wynagrodzenia, a jedynie 500 złotych na poczet kosztów sądowych i kosztów administracyjnych postępowania.

Jak piszą inicjatorzy akcji na stronie internetowej, wprowadzone w drodze Ustawy zmiany spowodowały konieczność przedsięwzięcia konkretnych działań prawnych. - Dlatego podjęliśmy się koordynacji działań w zakresie zgromadzenia osób zainteresowanych przyłączeniem się do pozwu i prowadzenia postępowania - piszą.

- Pierwszym krokiem było złożenie – w grudniu ubiegłego roku – zawezwania do próby ugodowej. Ponieważ postępowanie jak dotąd nie przyniosło spodziewanych efektów, podjęliśmy decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego - informują organizatorzy.

Pozew został złożony w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku i obowiązkiem umorzenia przez OFE 51 proc. jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach swoich klientów i przekazaniu równoważnych im środków na rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 3 lutego 2014 roku.

- Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie i zechcecie się do nas przyłączyć. Jeśli zdecydujecie się Państwo na przystąpienie do postępowania, pomożemy Wam dopełnić wszystkich formalności - informuje strona internetowa akcji.

- Rozprawa mająca na celu rozstrzygnięcie o dopuszczalności postępowania grupowego zainicjowanego złożonym w dniu 10 czerwca 2014 roku pozwem o ustalenie nieważności czynności prawnej w postępowaniu grupowym odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny w dniu 17 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali nr 236. - informują na stronie przedstawiciele kilkudziesięcioosobowej grupy osób, które zdecydowały się pozwać państwo w związku ze zmianami w otwartych funduszach emerytalnych.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy