Dobrowolnie czyli jak?

Każdy kto zaczyna po raz pierwszy płacić składki na ubezpieczenia emerytalne ma cztery miesiące by zapisać się do otwartego funduszu emerytalnego. To jego prawo, a nie obowiązek. Od kwietnia oszczędzanie w OFE jest dobrowolne.

Publikacja: 31.10.2014 14:32

Dobrowolnie czyli jak?

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy zaczęli pracę, działalność gospodarczą, albo zarobkową (na podstawie umowy zlecenia, gdzie odprowadzane są składki ubezpieczeniowe), a chcieliby być członkami OFE mają cztery miesiące na decyzję na przystąpienie do funduszu emerytalnego i na ( co ważne) powiadomienie o tym fakcie ZUS.

Członkami OFE mogą zostać osoby, które płacą obowiązkowe składki emerytalne (pracownicy, samozatrudnieni i osoby na umowach zleceniach – poza studentami) albo dobrowolne (np. studenci, czy osoby na umowach zleceniu).

Podział składki emerytalnej

Przypomnijmy, że składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (w przypadku pracowników podstawą jest płaca brutto). Każdy kto zaczyna być ubezpieczony w ZUS może zdecydować czy jedna siódma składki (2,92 proc) będzie przekazywana do OFE czy też zostanie w ZUS. Pozostała część składki (16, 6 proc.) obowiązkowo jest przekazywana do ZUS. Dobrowolność dotyczy więc właśnie tej pierwszej – niewielkiej części składki emerytalnej.

W jaki sposób można zawrzeć skuteczną umowę członkowska z OFE?

Gdy zaczynamy po raz pierwszy pracować albo prowadzić firmę musimy obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Pracodawca, albo my sami (jeśli jesteśmy samozatrudnieni) mamy na to siedem dni. Jeśli zaś chcemy być równocześnie członkiem OFE to w ciągu czterech miesięcy od daty rozpoczęcia ubezpieczenia musimy o tym napisać do otwartego funduszu emerytalnego, a właściwie do powszechnego towarzystwa emerytalnego, które prowadzi OFE, do którego chcemy się zapisać.

Umowa o przystąpieniu do OFE może być zawarta jedynie drogą korespondencyjną. Najprostszym sposobem jest zgłoszenie on-line, poprzez stronę internetową wybranego OFE.

Po wypełnieniu wniosku on-line należy zaznaczyć, czy PTE ma wysłać umowę do osoby zgłaszającej się, czy też ta osoba sama wydrukuje umowę i wyśle ją do PTE pocztą.

Wniosek można także wydrukować i po odręcznym wypełnieniu przesłać do PTE. Można również poprzez infolinię wybranego OFE poprosić o przesłanie pustych formularzy do wypełnienia. Po wypełnieniu i podpisaniu umowy w dwóch egzemplarzach, należy ją przesłać do PTE, które po weryfikacji poprawności odeśle jedną podpisaną umowę do przystępującego. Drugi egzemplarz umowy zostanie przekazany do ZUS

Pamiętać należy, że w przypadku pierwszorazowego przystąpienia do OFE, konieczna jest formalne poinformowanie o tym fakcie ZUS. Robi to PTE. Towarzystwo wysyła do ZUS informację, że ktoś chce zapisać się do OFE. ZUS wniosek akceptuje (może odrzucić gdy zagapimy się i złożymy go za późno, albo równocześnie chcemy przystąpić do dwóch OFE). Po otrzymaniu informacji o akceptacji wniosku PTE wysyła do klienta list z potwierdzeniem członkostwa.

Jak wybrać?

Młodzi ludzie, którzy teraz decydują się na przystąpienie do funduszu emerytalnego (robi to przeciętnie co dziesiąty nowy ubezpieczony) mogą popatrzeć na dotychczasowe wyniki finansowe OFE. Ale od trzeba je traktować jako dane historyczne. Od tego roku państwo prawne możliwości inwestowania przez fundusze emerytalne: nie mogą kupować papierów skarbowych, muszą mieć w portfelu większość akcji, ale mogą być to akcje korporacyjne, mogą też inwestować powszechniej niż do tej pory poza granicami Polski. To oznacza dla nowych członków, że trudno teraz sprawdzić jakie efektywnie zyski da w najbliższych latach nowy sposób inwestowania przez PTE.

Jeśli nic nie zrobimy to ...

Jeśli przez cztery miesiące od rozpoczęcia pracy nie zgłosimy się do OFE, nasze składki emerytalne automatycznie trafią w całości do ZUS. Ale najpierw co dwa, a potem co cztery lata istnieją miesiące, gdy będzie można zmieni decyzję. Czas gdy można o tym decydować rząd nazwał „oknem transferowym". Najbliższe zostanie otwarte między kwietniem a lipcem 2016 r. Wówczas będzie możliwa migracja z częścią składki emerytalnej między ZUS a OFE. Kolejne takie okna będą otwierane co cztery lata.

Jeśli się zdecydowaliśmy to ...

Możemy przenieść się z jednego do drugiego otwartego funduszu emerytalnego – możemy w każdej chwili. Jednak rzeczywisty transfer naszych składek może się odbyć tylko miejsce cztery razy w roku, w czasie sesji transferowych: w lutym, w maju, w sierpniu i w listopadzie.

Po to by zmienić OFE musimy najpierw wybrać nowy i podpisać z nim umowę. Ponieważ można to zrobić tylko drogą korespondencyjną, to fundusze na swoich stronach internetowych mają odpowiednie wnioski. Dzieje się tak jak w sytuacji, gdy wybieramy OFE po raz pierwszy. Ale faktyczna zmiana funduszu emerytalnego następuje podczas sesji transferowych – w ostatni dzień roboczy lutego, maja, sierpnia oraz listopada. Wtedy to przekazywane są pomiędzy funduszami pieniądze. Uwzględniane w każdej sesji są umowy, które zostały zawarte do 25 dnia miesiąca poprzedzającego sesję transferową. Jeśli ktoś chciałby, by od grudnia jego składka była w innym niż dotychczas funduszu, to musiał z podpisaniem umowy zdążyć do 25 października. Zmiana OFE jest bezpłatna.

Gdzie znaleźć formularz zapisu do OFE

· Aegon, www.aegon.pl

· Allianz, www.ofeallianz.pl

· Amplico, www.metlife.pl

· Aviva, www.aviva.pl

· AXA, www.axa.pl

· Generali, www.generali.pl

· ING, www.ingofe.pl

· Nordea, www.nordeapolska.pl

· Pekao, www.pekaopte.pl

· PKO BP Bankowy, www.pkopte.pl

Młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy zaczęli pracę, działalność gospodarczą, albo zarobkową (na podstawie umowy zlecenia, gdzie odprowadzane są składki ubezpieczeniowe), a chcieliby być członkami OFE mają cztery miesiące na decyzję na przystąpienie do funduszu emerytalnego i na ( co ważne) powiadomienie o tym fakcie ZUS.

Członkami OFE mogą zostać osoby, które płacą obowiązkowe składki emerytalne (pracownicy, samozatrudnieni i osoby na umowach zleceniach – poza studentami) albo dobrowolne (np. studenci, czy osoby na umowach zleceniu).

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy