W październiku Komisja Nadzoru Finansowego zarejestrowała Pracowniczy Program Emerytalny dla ELEKTROTIM S.A. Programem, utworzonym z inicjatywy wrocławskiego pracodawcy, zarządzać będzie TFI PZU S.A. Odpowiednią umowę podpisano 19 września bieżącego roku.

Do programu będzie mogło przystąpić około 150 pracowników ELEKTROTIM S.A., wśród których prowadzona jest aktualnie kampania informacyjna. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsza składka dla pracowników zostanie przekazana do TFI PZU już na początku grudnia.

– Niepokojące prognozy dotyczące wysokości emerytur, niepewność co do ich siły nabywczej i możliwości wywiązania się systemu ubezpieczeń społecznych z obowiązków w stosunku do przyszłych emerytów, zmuszają do większej aktywności zarówno pracowników jak i pracodawców oraz przejęcia inicjatywy w zakresie zabezpieczenia bytu pracobiorców – mówi Andrzej Diakun, Prezes ELEKTROTIM S.A.

Tomasz Fronczak, dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU dodaje – Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, możliwość skorzystania przez pracodawcę z ulgi w ustalaniu podstawy do naliczenia składek do ZUS oraz zaliczania wydatków związanych z finansowaniem i obsługą PPE w koszty przedsiębiorstwa stanowią dodatkową zachętę do podjęcia rozmów o prowadzenie PPE w firmach.

ELEKTROTIM S.A. to kolejny pracodawca, który zdecydował się na umowę z TFI PZU i finansowanie składek dla swoich pracowników w ramach III filaru. Od początku 2014 roku, Grupa PZU zarejestrowała już trzynaście programów PPE. Tym samym pozostaje niekwestionowanym liderem rynku PPE w Polsce.