Ostatnie żniwa zarządzających funduszami emerytalnymi

Finanse | Przez pół roku towarzystwa emerytalne zarobiły prawie 0,5 mld zł. Ten wynik się nie powtórzy.

Publikacja: 02.09.2014 17:28

Ostatnie żniwa zarządzających funduszami emerytalnymi

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Wyniki firm zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi są bardzo dobre i to mimo niekorzystnej dla towarzystw emerytalnych zmian w systemie emerytalnym. W pierwszym półroczu PTE zarobiły netto  496 mln zł, a więc ponad 100 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody towarzystw wyniosły blisko miliard złotych wobec 759 mln zł rok temu.

Ekstraprzychód

Skąd ten skok w wynikach?

– Nowe prawo wymusiło na PTE najpierw zwiększenie kwoty zgromadzonej na podstawowej części Funduszu Gwarancyjnego z 0,1 proc. aktywów do 0,3 proc. aktywów. Dla PTE był to koszt, który pojawił się na rachunku w marcu – tłumaczy Adam Gola, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.  PTE z początkiem lipca likwidowały część dodatkową FG, a kwota ta stanowiła przychód towarzystw – dodaje Gola. Jak zaznacza, niektóre PTE mogły ująć obie operacje w I połowie roku, bezpośrednio po wejściu w życie ustawy, stąd wzrost zysku netto towarzystw na koniec czerwca.

Podobnego zdania jest Piotr Pindel, członek zarządu Generali PTE. – Znaczna część towarzystw zapisała rozwiązanie części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego już w czerwcu, stąd dobry wynik finansowy PTE po pierwszym półroczu – mówi. – Należy podkreślić, że to wynik jednorazowy.

Bezpieczeństwo ?po nowemu

Dotychczas Fundusz Gwarancyjny był podzielony na dwie części. Część podstawowa jest zarządzana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W tej części OFE musiały utrzymywać kwotę w wysokości 0,1 proc. aktywów netto funduszy emerytalnych (ok. 300 mln zł w styczniu, kiedyś w OFE było 300 mld zł). Częścią dodatkową zarządzało każde PTE. Na niej utrzymywana była kwota wynosząca 0,3 proc. wartości aktywów OFE (ok. 900 mln zł w styczniu).

Przeforsowana przez rząd ustawa emerytalna wprowadziła zmiany w sposobie funkcjonowania drugiego filara emerytalnego. Modyfikacji uległ także system bezpieczeństwa. Nowe prawo zniosło mechanizm dopłaty przez OFE w przypadku osiągania słabych wyników. Fundusze zostały zwolnione z tego obowiązku, więc w przypadku mocno odbiegających od średniej wyników z inwestycji nie będą już musiały uzupełniać braków.

Pomimo zniesienia tego mechanizmu zdecydowano się na pozostawienie Funduszu Gwarancyjnego, jednak w zmienionej formule. 1 lipca kapitał części zarządzanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych został powiększony do 0,3 proc. aktywów OFE, których połowa została przeniesiona do ZUS. Obecnie w Funduszu Gwarancyjnym znajduje się około 450 mln zł.

Część dodatkową FG zlikwidowano, a pieniądze na niej zgromadzone są zapisywane po stronie przychodów PTE. Po I półroczu było to ponad 330 mln zł. W ciągu całego roku z tego tytułu do PTE trafi około 900 mln zł.

– W wynikach PTE w tym roku będzie więc widoczny efekt jednorazowego przychodu z tytułu przeksięgowań funduszu gwarancyjnego – mówi Adam Gola. – Od przyszłego roku będzie już widać drastyczne pogorszenie się wyników towarzystw – dodaje wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.

Nadchodzą chude lata

Według szacunków „Rz" w przyszłym roku PTE mogą liczyć na około 50 mln zł z tytułu opłat od składek (389 mln zł w 2013 roku) i na około 750 mln zł za zarządzanie (1120 mln zł w 2013 roku). Łącznie przychody PTE spadną więc o około 47 proc.

 

Grzegorz Chłopek, prezes ING PTE

Na wyniki PTE wypracowane w pierwszym półroczu mocno rzutują zmiany wprowadzone Ustawą z 6 grudnia 2013. Wyższy wynik jest skutkiem czynnika jednorazowego tj. zmian formuły funduszu gwarancyjnego – część PTE najwyraźniej rozpoznała przychód z wycofania środków z części dodatkowej funduszu gwarancyjnego już w pierwszym półroczu. Efekt netto tego zdarzenia jednorazowego (pomniejszony o konieczność zwiększenia podstawowej części funduszu gwarancyjnego) można szacować na około 190 mln zł. Wynik oczyszczony z tego zdarzenia (dzięki czemu dane są bardziej porównywalne z analogicznym okresem roku ubiegłego) wykazuje spadek o 90 mln zł czyli blisko jedną czwartą. Taki rezultat jest pochodną niższych opłat od zarządzania (aktywa spadły od lutego po przekazaniu 51,5 proc. aktywów do ZUS) oraz opłat potrącanych ze składki (maksymalna opłata spadła o połowę). W drugiej połowie roku ten spadek wyniku porównywalnego będzie jeszcze większy gdyż zmniejszy się strumień składek przesyłanych do OFE.

Wyniki firm zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi są bardzo dobre i to mimo niekorzystnej dla towarzystw emerytalnych zmian w systemie emerytalnym. W pierwszym półroczu PTE zarobiły netto  496 mln zł, a więc ponad 100 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody towarzystw wyniosły blisko miliard złotych wobec 759 mln zł rok temu.

Ekstraprzychód

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy