Badania zostały przeprowadzone przez Kolegium Gospodarki FHDW w Paderborn oraz Kienbaum Management Consultants w Hamburgu na zlecenie rządu. Ministerstwo ds. Społecznych chciało się w szczególności dowiedzieć, co stoi na przeszkodzie oferowania planów emerytalnych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Raport podkreśla złożoność zagadnień związanych z emeryturami pracowniczymi, brak zaangażowania przez pracodawców i reprezentantów pracowników, oraz wysokie koszty. Autorom jednak trudno dokładnie określić, które z 40 zdefiniowanych przeszkód można przypisać w szczególności małym i średnim firmom.

Częścią badania była ankieta przeprowadzona wśród ekspertów branżowych. Główne przeszkody w firmach do 100 pracowników były widziane w obawach pracodawców o koszty informacji i administracji, braku specjalistów od pracowniczych emerytur w firmie oraz braku wiedzy odnośnie takich programów.

Wg oficjalnych danych w Niemczech około 40 proc. firm posiada mniej niż 50 zatrudnionych. Przepytano również szereg międzynarodowych konsultantów. Pokazali oni, że problemy, które wymieniają Niemcy w różnym stopniu występowały również w Belgii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. W tych przypadkach pomogły np. kampanie telewizyjne w Wielkiej Brytanii, czy zachęty podatkowe w Irlandii.

Badanie poruszyło również temat umów zbiorowych dla określonych grup pracowniczych, które mogłyby pomóc w konkretnych sektorach przemysłu. Autorom raportu jednak nie udało się ostatecznie ocenić sytuacji ze względu na brak niezbędnych danych.