ZUS. Ponad sto tysięcy międzynarodowych emerytur

Osoby, które pracowały w różnych krajach, zastanawiają się jak starać się o emeryturę i czy praca za granicą liczy się do ich emerytalnego stażu.

Publikacja: 25.08.2014 20:36

ZUS. Ponad sto tysięcy międzynarodowych emerytur

Foto: Bloomberg

Instytucją w której można to sprawdzić jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad 104 tysiące emerytur wypłacał wiosną Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pracowały w Polsce i w innych krajach. W tym ponad 62 tys. emerytów mieszka w kraju, a pozostali - za granicą. Najwięcej – bo ponad 14,4 tys. świadczeń transferowanych jest do Niemiec.

Emerytura tych osób liczona jest jak składanka – proporcjonalnie do czasu pracy (lub działalności gospodarczej) w każdym kraju.

Najprostsza jest sytuacja, gdy pracowaliśmy lub prowadziliśmy działalność w krajach które  są członkami Wspólnoty Europejskiej. W UE obowiązują bowiem zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tak samo jak w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinie, Norwegii) oraz w Szwajcarii.

Praca w każdym z państw objętych koordynacją liczy się do stażu potrzebnego do uzyskania emerytury lub renty, a praca w Polsce do takiego stażu w każdym z tych państw. Oznacza to, że jeśli ktoś za krótko pracował w Polsce, by dostać emeryturę lub rentę, a ma staż pracy czy prowadzenia firmy w którymś (jednym lub w kilku UE) to ZUS doliczy okres ubezpieczenia za granicą w państwach objętych koordynacją.

Jak się starać o emeryturę?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego musimy złożyć wniosek w kraju, w którym mieszkamy ( w Polsce jest to ZUS), chyba że nigdy tam nie pracowaliśmy. W takim przypadku należy złożyć wniosek w kraju, w którym znajdowało się nasze ostatnie miejsce pracy.

Ale uwaga: możemy się ubiegać o emeryturę dopiero wówczas gdy osiągniemy wiek emerytalny obowiązujący w tym kraju. Jeśli przysługują nam prawa do emerytury w innych krajach, odpowiednią część emerytury otrzymamy dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego w tych krajach.

Zasada sumowania

Jeśli ktoś pracował przez 8 lat w jednym państwie, w którym prawo do emerytury przysługuje po 25 lat ubezpieczenia, a potem w innym kraju pracował 17 lat. Ale tam by dostać emeryturę trzeba udowodnić 20 latach ubezpieczenia, to dzięki zasadom koordynacji ma prawo do emerytury w jednym i w drugim państwie. Bez zasad wspólnotowych, wyłącznie na podstawie ustawodawstwa jednego i drugiego państwa nie uzyskałby prawa do emerytury w żadnym z nich, gdyż w żadnym z tych nich nie spełniłby warunku posiadania odpowiedniego okresu ubezpieczenia. A tak dzięki zasadzie sumowania lat pracy ( i ubezpieczenia) ma 25 letni staż i może ubiegać się o częściowe (proporcjonalne do czasu pracy), świadczenie.

To ważne, że zawsze dostajemy jedno świadczenie, a nie kilka – tak gdzie pracowaliśmy. Każde z państw, gdzie pracowaliśmy uwzględni czas ubezpieczenia na jego terytorium i proporcjonalnie do niego wyliczy część emerytury. Istnieje też inna możliwość jeśli spełnimy wymagane w jednym państwie warunki bez sumowania okresów – wyliczy się nam pełną emeryturę.

We Wspólnocie obowiązuje zasada, że emerytura i renta inwalidzka jest przyznawana i wyliczana według przepisów kraju, w którym pracowaliśmy. Jeśli zaś staramy się o rentę z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej to ważne są dla nas przepisy państwa gdzie zdarzył się wypadek, lub zachorowaliśmy.

Dodatkowo Polska podpisała dziesięć dwustronnych umów na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W ostatnich latach z USA, Kanadą, Australią czy od stycznia – z Ukrainą.

Na stronie internetowej ZUS znajdują się informacje na temat umów bilateralnych. http://zus.pl/default.asp?p=4&id=4#p1271

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami