Od 4 sierpnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Telewizją Polską i Polskim Radiem będzie przypominał o świadomym oszczędzaniu i inwestowaniu na rynku finansowym.

Na kampanię informacyjną składają się dwa 30-sekundowe spoty, emitowane od 4 sierpnia 2014 r. równolegle na antenach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Ich celem jest zwrócenie uwagi klientów na bezpieczne i świadome oszczędzanie na rynku finansowym.

- Znowelizowana w tym roku ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym daje nam możliwość bezpłatnej emisji ostrzeżeń i komunikatów w mediach publicznych i postanowiliśmy z tego rozwiązania skorzystać. Przy tej okazji chciałbym skierować serdeczne podziękowania dla władz TVP i Polskiego Radia za współpracę i udostępnienie czasu antenowego. Istnieje wciąż duża potrzeba informowania o zagrożeniach istniejących na rynku finansowym i mamy nadzieję, że przekaz, z którym wychodzimy do odbiorców, przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego oszczędzania- mówi Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach kampanii UKNF zwraca uwagę, by przed podjęciem decyzji inwestycyjnej klient sprawdził, komu zamierza powierzyć swoje pieniądze. Działalność na rynku finansowym jest bowiem co do zasady związana z ryzykiem. I choć sam nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za podejmowane decyzje, zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów, to warto wcześniej sprawdzić, czy dany podmiot jest na liście podmiotów nadzorowanych przez KNF, czy jest objęty publicznymi gwarancjami i czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Na stronie KNF można znaleźć informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach: www.knf.gov.pl.