Filar kapitałowy zrepartycyjnieje

Zanim dojdzie do wypłaty emerytury kapitałowej, wszystkie środki z rachunku w OFE zostaną spieniężone, wydane i zaksięgowane na subkoncie w FUS. Taki system nosi nazwę repartycyjny.

Publikacja: 01.08.2014 15:06

Filar kapitałowy zrepartycyjnieje

Foto: ROL

Fakt, że 2 miliony ubezpieczonych pozostały w OFE oznacza znacznie szybsze osiągnięcie dojrzałości przez filar kapitałowy, niż zakładano to u progu reformy w 1999 r.

Strumień środków wpływających od aktywnych zawodowo ubezpieczonych w postaci nowych składek do OFE znacznie szybciej – wcześniej – zrówna się ze strumieniem przekazywanym z OFE do zakładu emerytalnego na wypłatę emerytur kapitałowych.

Liczba uczestników OFE nie zmniejszyła się o 14 milionów. Brak decyzji o pozostaniu w OFE dotyczył bowiem tylko nowych składek. Dotychczas zgromadzone środki uczestników OFE, którzy świadomie lub biernie wybrali tylko ZUS, będą nadal zarządzane przez fundusze aż do czasu otwarcia suwaka, kiedy to na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą przekazywane stopniowo na subkonto w ZUSie.

Do czerwca 2014 roku prawie 16 milionów składek co miesiąc wpływało do OFE. Natomiast wypłacano niespełna 4 tysiące emerytur. Obecnie będzie wpływało ok. 2 miliony składek. Tymczasem liczba nowych emerytur kapitałowych będzie się zwiększała. Zakładając, że jedną emeryturę finansują trzy składki, pełną dojrzałość filar kapitałowy osiągnie gdy emerytury kapitałowe otrzymywać będzie 500 tysięcy emerytów, czyli 10 proc. obecnej liczby wszystkich emerytów.

Dojrzałość filara kapitałowego przekształci go z czasem w filar repartycyjny. Jak?

Wyobraźmy sobie, że w danym miesiącu wpływa 2 miliona składek do OFE. Zarządzający funduszem otrzymuje sygnał KUPUJ i powinien zamienić gotówkę na akcje na rynku kapitałowym. Zanim to jednak uczyni otrzymuje z zakładu emerytalnego (ZUS) żądanie przekazania środków z części jednostek rozrachunkowych w ramach suwaka. To przekłada się na sygnał SPRZEDAJ. Byłby niegospodarny, gdyby wykonał obie te transakcje na rynku finansowym. Zamiast tego akcje z suwaka "sprzedaje" młodszemu ubezpieczonemu w zamian za gotówkę pochodzącą ze składek tego ostatniego. Zanim dojdzie do wypłaty emerytury kapitałowej, wszystkie środki z rachunku w OFE zostaną spieniężone, wydane i zaksięgowane na subkoncie w FUS.

W ten sposób bieżąca emerytura par excellence kapitałowa, sfinansowana zostanie z bieżących składek. Taki system nosi nazwę repartycyjny. Repartycyjnej natury drugiego filara nie zmieni nawet sytuacja, w której zarządzający funduszem zmuszony przepisami prawa, dokona faktycznie obu transakcji na rynku finansowym, a nie wewnątrz funduszu. Poniesiemy jednak wtedy dodatkowe koszty obu transakcji. Od I flara, drugi różni się jedynie tym, że akcje pozostają w systemie tworząc coś w rodzaju funduszu zapasowego. Ten fundusz zapasowy pozostanie nieuszczuplony tylko do czasu gdy liczba emerytów pozostaje trzykrotnie mniejsza od liczby wpłacających nowe składki. Potem zacznie się topnieć. Jeśli wystarczy go na przetrwanie okresu tzw. przejścia demograficznego, nie dojdzie do redukcji świadczeń.

Fakt, że 2 miliony ubezpieczonych pozostały w OFE oznacza znacznie szybsze osiągnięcie dojrzałości przez filar kapitałowy, niż zakładano to u progu reformy w 1999 r.

Strumień środków wpływających od aktywnych zawodowo ubezpieczonych w postaci nowych składek do OFE znacznie szybciej – wcześniej – zrówna się ze strumieniem przekazywanym z OFE do zakładu emerytalnego na wypłatę emerytur kapitałowych.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami