Emerytalna mozaika z kontami

Jeśli jeden ubezpieczony zdecyduje się na pozostanie w otwartym funduszu emerytalnym będzie miał trzy konta z zapisami o swoich składkach ( dwa z ZUS i jedno w OFE).

Publikacja: 27.07.2014 19:17

Emerytalna mozaika z kontami

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Jeśli zaś zechce od sierpnia przekazywać całą składkę emerytalną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także będzie miał trzy konta (dwa w  ZUS i jedno w OFE). Różnica w sposobie oszczędzania pomiędzy tymi ubezpieczonymi będzie polegała na tym, że 2,92 proc. bieżącej składki pierwszego będzie inwestowane na rynkach kapitałowych, a drugiego przekazywane w ramach systemu repartycyjnego na wypłatę bieżących świadczeń, a jej wartość zapisywana na subkoncie.

Jeszcze przez pięć dni członkowie otwartych funduszu emerytalnych mogą zdecydować jak będzie dzielona ich składka  płacona od sierpnia. Czy jedna siódma (2,92 proc.) będzie nadal przekazywana do OFE, czy cała 19,52 proc. (podstawy wymiaru, w przypadku pracowników podstawą wymiaru jest płaca brutto) – trafi do ZUS.

Jeśli ubezpieczony zostaje w OFE

To wówczas będzie miał dwa konta w ZUS:

indywidualne konto ubezpieczonego, gdzie zapisywana jest największa część jego składki emerytalnej -  będzie 12,52 proc.

subkonto w ZUS z zapisywaną 4,38 proc. składką bieżącą. Są tam też informacje o tym w jakiej wysokości składki wpłynęły od 2011 roku ( gdy po raz pierwszy zmniejszono składkę wpłacaną do OFE). Będzie tam też informacja o  środkach  przekazanych przez OFE 3 lutego 2014 r., odpowiadających wartości 51,5 proc. umorzonych jednostek rozrachunkowych z konta ubezpieczonego w OFE.

Na obu kontach znajdują się zapisy o składkach. Pieniądze są przekazywane na bieżąca wypłatę świadczeń. Zapisy są jednak waloryzowane w różny sposób. Na pierwszym waloryzacja odbywa się przez pomnożenie zgromadzonego kapitału, przez wskaźnik waloryzacji zależny od inflacji i wzrostu płac w gospodarce. W przypadku subkonta waloryzacja jest związana z jednym czynnikiem: wzrostem PKB w kraju z ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.

W wyniku waloryzacji stan konta nie może się zmniejszyć.

Warto pamiętać, że subkonto jest także częścią I repartycyjnego filaru emerytalnego, a nie jak poinformował rząd na stronie www.emerytura.gov.pl drugiego, kapitałowego.

Trzecie konto ubezpieczony, który chce podzielić składkę ma w otwartym funduszu emerytalnym.

na koncie ubezpieczonego w OFE znajdują się zapisy o jednostkach rozrachunkowych wynikających z inwestowania dotychczasowych składek, będzie też przekazywana bieżąca składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (w przypadku pracowników płacy brutto)

Jeśli zaś ubezpieczony zdecyduje o przekazaniu całej składki emerytalnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wówczas także będzie miał trzy konta.

dwa w ZUS. Jednak istnieją różnice w porównaniu do pierwszego ubezpieczonego

na subkoncie w ZUS zapisywana będzie 7,3 proc. składka bieżąca od sierpnia, a nie 4,38 proc.

zaś w OFE na koncie znajdować się będą tylko jednostki rozrachunkowe wynikające z płacenia składki do funduszu do lipca 2014 roku, nie będzie bieżącej jednej siódmej składki emerytalnej.

Wszystkich ubezpieczonych, bez względu co zdecydują w sprawie bieżącej składki równo traktuje mechanizm określany przez rząd jako suwak bezpieczeństwa. Ponieważ emeryturę ma w całości wypłacać ZUS, to od 10 – tych urodzin dzielących ubezpieczonego od wieku emerytalnego, OFE zaczynie co miesiąc umarzać część jednostek rozrachunkowych i przekazywać ich wartość do ZUS, tak, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego konto w OFE będzie puste, a wszystkie pieniądze przekazane do ZUS.

Po drugie nawet jeśli ktoś zdecydował, że nadal chce 2,92 proc. składki przekazywać do OFE, to od tych samych urodzin (na dziesięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego) ZUS przestanie je przekazywać do OFE. Cała 19,52 proc. składka zostaje w Zakładzie.

W przypadku osób, które już teraz do emerytury dzieli mniej niż 10 lat ich jednostki rozrachunkowe będą „wycofywane" w szybszym tempie. ZUS powiadomi fundusze emerytalne 31 października tego roku o wszystkich takich osobach. OFE zaś do 12 listopada muszą przekazać odpowiednią (wynikającą z wieku ubezpieczonego) transzę aktywów z wygaszonych jednostek rozrachunkowych do ZUS.

Tak emerytalną mozaikę tworzą obecne przepisy. Najprawdopodobniej jednak może się ona zmienić w najbliższym czasie. Już teraz część ekonomistów związanych z rządem uważa, iż jeśli ktoś zdecydował o przekazywaniu do ZUS całej bieżącej składki, to konsekwencją tego powinno być przekazanie wszystkich jego jednostek rozrachunkowych do ZUS szybciej niż wynika to z suwaka. Jeśli ta koncepcja znajdzie uznanie polityków, to fikcją okażą się zapisy o kolejnych oknach transferowych.

Jeśli zaś zechce od sierpnia przekazywać całą składkę emerytalną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także będzie miał trzy konta (dwa w  ZUS i jedno w OFE). Różnica w sposobie oszczędzania pomiędzy tymi ubezpieczonymi będzie polegała na tym, że 2,92 proc. bieżącej składki pierwszego będzie inwestowane na rynkach kapitałowych, a drugiego przekazywane w ramach systemu repartycyjnego na wypłatę bieżących świadczeń, a jej wartość zapisywana na subkoncie.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami