Wyniki badań pokazują, że wysiłki nad uporządkowaniem funduszu ubezpieczeń społecznych i wprowadzone do tej pory zmiany spełzły na niczym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest boom emerytalny w Grecji. Nie pomaga też wzrost młodych emerytów w wieku zbliżonym do 50 lat przechodzących na świadczenia niekoniecznie z zawodów, które charakteryzują się szkodliwymi warunkami pracy. Wg badania wczesne przechodzenie na emeryturę w starzejącym się społeczeństwie pozbawione jest jakiegokolwiek sensu.

Wyniki badania zapowiadają nowe działania, które rząd planuje przegłosować jesienią. Nowy system ubezpieczeń ma się cechować między innymi: połączeniem funduszy i ujednoliceniem warunków przejścia na emeryturę, zniesieniem wszystkich wcześniejszych emerytur, ujednoliceniem warunków ubezpieczenia, włączeniem zbierania należności do podatków oraz przewartościowaniem wszystkich zasobów społecznych finansującym obecny system.

Raport podkreśla, że wcześniejsze przechodzenie na emeryturę plus luźne przepisy emerytalne i wysokie stopy zastąpienia wpływają na nietrwałość całego systemu. Warunki dla jednostek różnią się znacznie nie tylko pomiędzy funduszami, ale nawet w konkretnym funduszy emerytalnym. W 2010 roku średni wiek przechodzenia na emeryturę w Grecji wynosił 62,34 lat (62,39 dla mężczyzn i 63,31 dla kobiet). Warto zaznaczyć, że ustawowy wiek to 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. W okresie 2010-2013 znacząco przybyło nowych emerytów ze względu na spowolnienie gospodarcze.