Łagodniejsze skutki zmian w OFE

Napływające informacje na temat funduszy emerytalnych wskazują na mniej negatywne skutki reformy od niedawnych oczekiwań rynkowych.

Publikacja: 21.07.2014 17:48

Łagodniejsze skutki zmian w OFE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Jak wskazują analitycy Domu Maklerskiego Trigon liczba składanych deklaracji przyspieszyła, odpływy z suwaka mogą okazać się niższe od oczekiwanych. Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych OFE przekazały w czerwcu do ZUS 121mln zł w związku z ustaleniem prawa do emerytury ubezpieczonych. Obejmowała ona aktywa członków, którzy w dniu wejścia w życie reformy OFE mieli już osiągnięty wiek emerytalny. Dotyczy więc to kobiet urodzonych przed 1953 rokiem.

- Aktywa te okazały się dużo niższe od oczekiwanych przez nas ok. 1 mld zł. W związku z tym obniżamy prognozowane odpływy z tytułu suwaka w tym roku do 3,5 mld zł - mówi Maciej Marcinowski, analityk DM Trigon. jak dodaje transfery z tego tytułu w 2015 roku powinny być również zbliżone do 3,5mld zł. Skutki suwaka powinien najboleśniej odczuwać PZU i Amplico z uwagi na relatywnie największy udział grupy członków powyżej 51 roku życia w aktywach.

Maciej Marcinowski nazywa ten transfer suwakiem, chociaż potocznie tym terminem określa się transfery na 10 lat przed emeryturą, które ruszą dopiero w listopadzie.

- Słowo 'suwak' nie pada w żadnym miejscu w ustawie. ZUS czerwcowy transfer nazywa wykonaniem art.15 ustawy, który dotyczy osób, które już osiągnęły wiek emerytalny. Dla mnie suwak w uproszczeniu to aktywa, które OFE muszą przekazać do ZUSu po reformie - tłumaczy Marcinowski.

Na dzień 18 lipca 718 tys. osób zadeklarowało chęć pozostania w OFE. W ostatnich 5 dniach składanych było po ok. 30tys. deklaracji.

- Zakładając jeszcze lekkie przyspieszenie w składanych oświadczeniach oczekujemy, że w OFE zostanie ok. 1,2 mln osób - uważa Marcinowski. - Stanowi to 7 proc. wszystkich członków OFE, jednak może odpowiadać za ok. 12 proc. obecnych składek przekazywanych przez ZUS do OFE - dodaje. Można bowiem oczekiwać, że te osoby nadal są aktywne zawodowo, a ich zarobki są wyższe od średnich.

Jak wylicza analityk w takim scenariuszu składki, które trafią do OFE wyniosą ok. 1,3 mld zł w 2015. Po uwzględnieniu suwaka (-3,5 mld zł) i dywidend (+3,7 mld zł) napływy netto w przyszłym roku mogą wynieść 1,5 mld zł. - Suma składek z ZUS i dywidend powinna z nawiązką pokrywać odpływy z tytułu suwaka przynajmniej do roku 2025, zanim liczebne roczniki 1969+ zaczną wpadać w mechanizm suwaka - szacuje.

Marcinowski zwraca także uwagę, że niedawna opinia KNF może wyhamować dywersyfikację zagraniczną OFE w tym roku. Aktywa notowane na rynkach zagranicznych stanowią obecnie 5 proc. portfeli funduszy emerytalnych. Niemniej jednak, po rekomendacji KNF to waluta w jakiej akcje są denominowane, a nie miejsce notowań ma decydować, czy jest to inwestycja zagraniczna.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała opinię w sprawie lokowania aktywów otwartych funduszy emerytalnych w akcjach zagranicznych.Zgodnie z nią podział aktywów na zagraniczne i krajowe będzie teraz ustalany według waluty, w której denominowane są akcje danej spółki, a nie miejsca notowania. Dotychczas akcje firm zagranicznych notowane na GPW traktowane były jako aktywa krajowe. Zmiana oznacza, że niektóre OFE mogą mieć więcej akcji zagranicznych niż dopuszczalny poziom. W związku z opinią OFE powstrzymują się od dalszego angażowania w akcje zagraniczne.

- Według takiej interpretacji, OFE mają obecnie ok. 9 proc. portfela ulokowane w aktywach zagranicznych, a dwa duże fundusze (ING i PZU) przekraczają dopuszczalny limit 10 proc. - mówi Marcinowski. - Zastosowanie się do nowej regulacji z pewnością ograniczy zakupy akcji zagranicznych przez fundusze emerytalne do końca tego roku - dodaje.

Według jego wyliczeń, gdyby wszystkie fundusze chciały osiągnąć dopuszczalne w tym roku 10 proc., na aktywa zagraniczne musiałyby wydać jeszcze tylko 2,9 mld zł. Według starej metodologii, potencjał ekspansji zagranicznej wynosiłby 7,5 mld zł.

Jak wskazują analitycy Domu Maklerskiego Trigon liczba składanych deklaracji przyspieszyła, odpływy z suwaka mogą okazać się niższe od oczekiwanych. Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych OFE przekazały w czerwcu do ZUS 121mln zł w związku z ustaleniem prawa do emerytury ubezpieczonych. Obejmowała ona aktywa członków, którzy w dniu wejścia w życie reformy OFE mieli już osiągnięty wiek emerytalny. Dotyczy więc to kobiet urodzonych przed 1953 rokiem.

Pozostało 87% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają