Łagodniejsze skutki zmian w OFE

Napływające informacje na temat funduszy emerytalnych wskazują na mniej negatywne skutki reformy od niedawnych oczekiwań rynkowych.

Publikacja: 21.07.2014 17:48

Łagodniejsze skutki zmian w OFE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Jak wskazują analitycy Domu Maklerskiego Trigon liczba składanych deklaracji przyspieszyła, odpływy z suwaka mogą okazać się niższe od oczekiwanych. Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych OFE przekazały w czerwcu do ZUS 121mln zł w związku z ustaleniem prawa do emerytury ubezpieczonych. Obejmowała ona aktywa członków, którzy w dniu wejścia w życie reformy OFE mieli już osiągnięty wiek emerytalny. Dotyczy więc to kobiet urodzonych przed 1953 rokiem.

- Aktywa te okazały się dużo niższe od oczekiwanych przez nas ok. 1 mld zł. W związku z tym obniżamy prognozowane odpływy z tytułu suwaka w tym roku do 3,5 mld zł - mówi Maciej Marcinowski, analityk DM Trigon. jak dodaje transfery z tego tytułu w 2015 roku powinny być również zbliżone do 3,5mld zł. Skutki suwaka powinien najboleśniej odczuwać PZU i Amplico z uwagi na relatywnie największy udział grupy członków powyżej 51 roku życia w aktywach.

Maciej Marcinowski nazywa ten transfer suwakiem, chociaż potocznie tym terminem określa się transfery na 10 lat przed emeryturą, które ruszą dopiero w listopadzie.

- Słowo 'suwak' nie pada w żadnym miejscu w ustawie. ZUS czerwcowy transfer nazywa wykonaniem art.15 ustawy, który dotyczy osób, które już osiągnęły wiek emerytalny. Dla mnie suwak w uproszczeniu to aktywa, które OFE muszą przekazać do ZUSu po reformie - tłumaczy Marcinowski.

Na dzień 18 lipca 718 tys. osób zadeklarowało chęć pozostania w OFE. W ostatnich 5 dniach składanych było po ok. 30tys. deklaracji.

- Zakładając jeszcze lekkie przyspieszenie w składanych oświadczeniach oczekujemy, że w OFE zostanie ok. 1,2 mln osób - uważa Marcinowski. - Stanowi to 7 proc. wszystkich członków OFE, jednak może odpowiadać za ok. 12 proc. obecnych składek przekazywanych przez ZUS do OFE - dodaje. Można bowiem oczekiwać, że te osoby nadal są aktywne zawodowo, a ich zarobki są wyższe od średnich.

Jak wylicza analityk w takim scenariuszu składki, które trafią do OFE wyniosą ok. 1,3 mld zł w 2015. Po uwzględnieniu suwaka (-3,5 mld zł) i dywidend (+3,7 mld zł) napływy netto w przyszłym roku mogą wynieść 1,5 mld zł. - Suma składek z ZUS i dywidend powinna z nawiązką pokrywać odpływy z tytułu suwaka przynajmniej do roku 2025, zanim liczebne roczniki 1969+ zaczną wpadać w mechanizm suwaka - szacuje.

Marcinowski zwraca także uwagę, że niedawna opinia KNF może wyhamować dywersyfikację zagraniczną OFE w tym roku. Aktywa notowane na rynkach zagranicznych stanowią obecnie 5 proc. portfeli funduszy emerytalnych. Niemniej jednak, po rekomendacji KNF to waluta w jakiej akcje są denominowane, a nie miejsce notowań ma decydować, czy jest to inwestycja zagraniczna.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała opinię w sprawie lokowania aktywów otwartych funduszy emerytalnych w akcjach zagranicznych.Zgodnie z nią podział aktywów na zagraniczne i krajowe będzie teraz ustalany według waluty, w której denominowane są akcje danej spółki, a nie miejsca notowania. Dotychczas akcje firm zagranicznych notowane na GPW traktowane były jako aktywa krajowe. Zmiana oznacza, że niektóre OFE mogą mieć więcej akcji zagranicznych niż dopuszczalny poziom. W związku z opinią OFE powstrzymują się od dalszego angażowania w akcje zagraniczne.

- Według takiej interpretacji, OFE mają obecnie ok. 9 proc. portfela ulokowane w aktywach zagranicznych, a dwa duże fundusze (ING i PZU) przekraczają dopuszczalny limit 10 proc. - mówi Marcinowski. - Zastosowanie się do nowej regulacji z pewnością ograniczy zakupy akcji zagranicznych przez fundusze emerytalne do końca tego roku - dodaje.

Według jego wyliczeń, gdyby wszystkie fundusze chciały osiągnąć dopuszczalne w tym roku 10 proc., na aktywa zagraniczne musiałyby wydać jeszcze tylko 2,9 mld zł. Według starej metodologii, potencjał ekspansji zagranicznej wynosiłby 7,5 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami